Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

การสอบสายบริหารของ อปท. ใน จังหวัดเชียงใหม่ (อบต.)
ลำดับที่ : 26898
หัวข้อ :  อบต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
รายละเอียด :
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร
วันที่ : 16/08/2012