Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 


การแจ้งจำนงค์โอน/ย้าย
หัวข้อแจ้งความจำนงค์โอนย้าย  

ขอสอบถามหน่อยครับแฟนผมเป็นลูกจ้างประจำ สามารถโอนย้ายได้ไหมครับ
โดย: thaieak Email: thaieak@windowslive.com : 5 พ.ย. 2554 เวลา 22:07:54 (อ่าน 7245 ตอบ 2986)
แจ้งลบหัวข้อกระทู้ ลบ (เฉพาะ Admin)

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ
E-mail
ข้อความ
รูปประกอบ (ขนาดไม่เกิน 40 KB)

: นิติกรใหม่ Email: mr.love2554@windowslive.comเมื่อ : 7 พ.ย. 2554 เวลา 09:09:28
แจ้งลบหัวข้อกระทู้ ลบ(เฉพาะ Admin)

เท่าที่ศึกษาระเบียบดู  ก็ไม่เห็นมีอะไรห้ามโอน(ย้าย)  ในทางปฏิบัติก็ไม่เคย

เห็นลูกจ้างประจำรายใดทำเรื่องโอน(ย้าย)  เพราะ ลูกจ้างประจำ  กระทำโดย

การสอบคัดเลือกภายใน   ก็ต้องอยู่ภายใน   ไม่งั้นก็ลองหารือ ก.จังหวัดดู

เพื่อความแน่นอน   ว่าลูกจ้างประจำมีสิทธิโอน(ย้าย) หรือไม่


: นานาเมื่อ : 7 พ.ย. 2554 เวลา 15:54:23
แจ้งลบหัวข้อกระทู้ ลบ(เฉพาะ Admin)

ลูกจ้างประจำของเทศบาล ย้ายได้ ดูระเบียบบริหารงานบุคคลของเทศบาลดู แต่จะต้องมีตำแหน่งสังกัดแห่งใหม่ว่างจึงจะโอนย้ายได้ ค่ะ


: คนผ่านมาเมื่อ : 14 พ.ย. 2554 เวลา 16:43:05
แจ้งลบหัวข้อกระทู้ ลบ(เฉพาะ Admin)

ลูกจ้างประจำของเทศบาลไม่รู้แต่ของ อบต. ถ้าเป็นลูกจากที่บรรจุที่นั้นไม่สามารถโอน (ย้าย)ได้

ยกเว้นลูกจ้างประจำที่ได้รับถ่ายโอนมาจากหน่วยงานที่มีการสนับสนุน เช่นการประปา เป็นต้น

สามารถโอน(ย้าย)ได้ (คิดง่ายๆถ้าได้รับเงินเดือนจาก อบต.โอน ย้าย ไม่ได้ แต่ถ้าได้รับการสนับสนุน

เงินเดือนจากหน่วยงานอื่นโอน ย้าย ได้คะ)