Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 


แจ้งความจำนงค์โอน/ย้าย
 เพิ่มหัวข้อใหม่
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | หัวข้อที่ 1701 - 1720 จากทั้งหมด 3702 หัวข้อ
< back next >

รับโอน(ย้าย) นวก.พัสดุ :T [14 มี.ค. 2556 เวลา 10:17:48] (อ่าน 221 ตอบ 1)
รับโอน หรือ สับเปลี่ยน ปลัด 7 ที่ไหนมีบ้างในเชียงใหม่ :iy[Fvo [14 มี.ค. 2556 เวลา 10:05:30] (อ่าน 193 ตอบ 3)
รับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ :นางอัมพวัน ทองคำ [13 มี.ค. 2556 เวลา 12:00:59] (อ่าน 219 ตอบ 3)
ที่ไหนรับโอน นักวิชาการเงินและบัญชีบ้าง :อยากย้าย [12 มี.ค. 2556 เวลา 20:09:05] (อ่าน 305 ตอบ 11)
อยากย้าย มาตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด 6 ที่เชียงใหม่ :ว่าที่ร.ต.ชัยพร สีชมภุ [12 มี.ค. 2556 เวลา 14:29:27] (อ่าน 294 ตอบ 2)
รับโอน(ย้าย) นักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่ป้องกัน ฯ ด่วนน :บุคลากร [12 มี.ค. 2556 เวลา 09:29:27] (อ่าน 255 ตอบ 0)
รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา :อบต.แม่คะ [11 มี.ค. 2556 เวลา 16:52:11] (อ่าน 145 ตอบ 0)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ทต.) :dklsakj [11 มี.ค. 2556 เวลา 16:45:46] (อ่าน 447 ตอบ 0)
การปรับเปลี่ยนระบบเบิกค่ารักษาพยาบาล :ขรก.ท้องถิ่น [11 มี.ค. 2556 เวลา 16:22:04] (อ่าน 452 ตอบ 5)
รับโอนย้ายตำแหน่งบุคลากร :บุคลากร [11 มี.ค. 2556 เวลา 16:11:59] (อ่าน 327 ตอบ 0)
รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 7 และ เจ้าพนักงานการประปา 2-4/5 และเจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5 :รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 7 และ เจ้า [11 มี.ค. 2556 เวลา 15:57:22] (อ่าน 395 ตอบ 4)
โอนย้ายบุคลากร :บุคลากร [11 มี.ค. 2556 เวลา 13:57:43] (อ่าน 326 ตอบ 0)
ต้องการ โอนย้าย สับเปลี่ยนไปเชียงราย :นวก.พัสดุ [11 มี.ค. 2556 เวลา 00:33:54] (อ่าน 165 ตอบ 2)
อยากย้ายเข้าเชียงใหม่ :ป7 [9 มี.ค. 2556 เวลา 13:11:40] (อ่าน 270 ตอบ 2)
รับโอนย้ายช่างโยธา 1-3/4 :อบต.ห้วยแก้ว [8 มี.ค. 2556 เวลา 16:05:14] (อ่าน 124 ตอบ 1)
รับโอนย้าย :เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนครศรีธรรมราช [8 มี.ค. 2556 เวลา 15:46:37] (อ่าน 67 ตอบ 0)
รับโอนนิติกร :iy[Fvo [7 มี.ค. 2556 เวลา 16:24:05] (อ่าน 192 ตอบ 2)
ตำแหน่ง จนท. การเงิน จัดเก็บ หรือธุรการที่ไหนว่างบ้าง :kkk [7 มี.ค. 2556 เวลา 15:38:49] (อ่าน 186 ตอบ 2)
รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ :อบต.เขื่อนผาก [7 มี.ค. 2556 เวลา 13:20:23] (อ่าน 116 ตอบ 0)
กรอบ จนท.ธุรการ หรือ เกื้อกูล :จนท. [7 มี.ค. 2556 เวลา 10:02:52] (อ่าน 202 ตอบ 1)

 กระทู้ใหม่  มีคนอ่านแล้ว  มีคนอ่านมาก  มีคนอ่านและตอบมาก