Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 


แจ้งความจำนงค์โอน/ย้าย
 เพิ่มหัวข้อใหม่
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | หัวข้อที่ 1521 - 1540 จากทั้งหมด 3702 หัวข้อ
< back next >

รับโอนย้าย :ทต.อมก๋อย [30 พ.ค. 2556 เวลา 10:56:34] (อ่าน 393 ตอบ 0)
รับโอน (ย้าย) จพง.จัดเก็บรายได้ 2-4/5 :บุคลากร [30 พ.ค. 2556 เวลา 09:39:19] (อ่าน 152 ตอบ 0)
จพง.ธุรการต้องการย้ายกลับเหนือ :จพง.ธุรการต้องการย้ายกลับเหนือ [29 พ.ค. 2556 เวลา 21:26:27] (อ่าน 271 ตอบ 4)
อบต. ท่าวังพร้าว สันป่าตอง รับโอนย้าย นิติกร 3-5/6ว :บุคลากร [29 พ.ค. 2556 เวลา 15:12:40] (อ่าน 124 ตอบ 0)
ทต.บ่อ จ.จันทบุรีรับโอน :บุคลากร [29 พ.ค. 2556 เวลา 14:26:32] (อ่าน 85 ตอบ 0)
รับโอนพนักงานเทศบาลหลายอัตรา :รับโอน [29 พ.ค. 2556 เวลา 14:22:35] (อ่าน 742 ตอบ 0)
รับโอนย้าย นายช่างโยธา :สุชาติ [29 พ.ค. 2556 เวลา 11:42:15] (อ่าน 191 ตอบ 0)
ปลัด 8 ในเชียงใหม่ หรือ รอบเมืองเชียงใหม่ ลำพูน ที่ไหนว่างบ้างครับ :สอบถาม [29 พ.ค. 2556 เวลา 08:51:34] (อ่าน 188 ตอบ 2)
รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ :บุคลากร [28 พ.ค. 2556 เวลา 14:19:24] (อ่าน 206 ตอบ 0)
เจ้าพนักงานธุรการมีที่ไหนรับโอนย้ายบ้างคะ :เบ็น [28 พ.ค. 2556 เวลา 10:23:42] (อ่าน 247 ตอบ 5)
รับโอนย้าย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒-๔/๕ ด่วนที่สุด :สุธาสินี [28 พ.ค. 2556 เวลา 09:47:42] (อ่าน 117 ตอบ 1)
อำเภอหางดงที่ไหนรับโอนพัสดุบ้างคะ :พัสดุ [28 พ.ค. 2556 เวลา 08:23:55] (อ่าน 151 ตอบ 1)
ตำแหน่งบุคลากรที่ไหนว่าง หรือโอนย้่ายสับเปลี่ยนก็ได้ :บค. อ.สันป่าตอง [27 พ.ค. 2556 เวลา 22:21:15] (อ่าน 253 ตอบ 4)
ต้องการย้ายสับเปลี่ยนรองปลัด :ชัช [27 พ.ค. 2556 เวลา 15:52:17] (อ่าน 246 ตอบ 1)
สายใต้ ฮอด จอมทอง ดอยเต่า อมก๋อย ธุรการหรือบ้นทึกข้อมูล ที่ไหนรับโอนย้าย :jusak [27 พ.ค. 2556 เวลา 13:22:04] (อ่าน 139 ตอบ 2)
ทต.ออนใต้ อ.สันกำแพง ชม :รับโอนย้าย ผอ.กองคลัง ด่วน [25 พ.ค. 2556 เวลา 16:55:06] (อ่าน 277 ตอบ 1)
มีที่ไหนรับโอน นว.การเงิน หรือ นว.จัดเก็บบ้างคะ :นักวิชาการ [24 พ.ค. 2556 เวลา 11:17:04] (อ่าน 205 ตอบ 1)
ที่ไหนรับโอนนิติกร :รับโอน [23 พ.ค. 2556 เวลา 14:43:52] (อ่าน 154 ตอบ 2)
รับโฮนย้าย ตำแหน่ง นายช่างโยธา :รับโฮนย้าย ตำแหน่ง นายช่างโยธา [23 พ.ค. 2556 เวลา 09:57:32] (อ่าน 219 ตอบ 0)
อบต.ห้วยแก้ว แม่ออน รับโอนย้ายนักวิชาการพัสด :อบต ห้วยแก้ว [22 พ.ค. 2556 เวลา 20:59:12] (อ่าน 125 ตอบ 0)

 กระทู้ใหม่  มีคนอ่านแล้ว  มีคนอ่านมาก  มีคนอ่านและตอบมาก