Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 


แจ้งความจำนงค์โอน/ย้าย
 เพิ่มหัวข้อใหม่
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | หัวข้อที่ 1481 - 1500 จากทั้งหมด 3702 หัวข้อ
< back next >

ย้ายย้าย/สับเปลี่ยน หัวหน้าสำนักปลัด :นี [12 มิ.ย. 2556 เวลา 10:57:46] (อ่าน 376 ตอบ 1)
รับโอน(ย้าย) จพง.จัดเก็บรายได้ 2-4/5 :บุคลากร [12 มิ.ย. 2556 เวลา 08:29:24] (อ่าน 224 ตอบ 0)
รับโอน(ย้าย)บุคลากร :แม่สูน [11 มิ.ย. 2556 เวลา 16:05:11] (อ่าน 320 ตอบ 1)
รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ด่วน :สาวทะเบียน [11 มิ.ย. 2556 เวลา 15:49:42] (อ่าน 387 ตอบ 2)
รับโอน(ย้าย)หัวหน้าส่วนการศึกษา/นักวิชาการศึกษา :อบต.แจ่มหลวง [11 มิ.ย. 2556 เวลา 14:50:17] (อ่าน 91 ตอบ 0)
ที่ไหนเปิดสอบนักบริหารงานคลัง 6 บ้าง :การเงิน [11 มิ.ย. 2556 เวลา 14:45:29] (อ่าน 123 ตอบ 1)
รับโอนย้ายจัดเก็บ :เทศบาลตำบลดอนแก้ว [11 มิ.ย. 2556 เวลา 14:38:27] (อ่าน 517 ตอบ 33)
ต้องการโอนย้าย/สับเปลี่ยน ตำแหน่ง หน.สนง.ปลัด :โอนย้าย/สับเปลี่ยน หน.สนงปลัด [11 มิ.ย. 2556 เวลา 13:15:44] (อ่าน 302 ตอบ 2)
รับโอน(ย้าย)ช่างโยธา 1-3/4 :อบต.นาคอเรือ [11 มิ.ย. 2556 เวลา 11:25:29] (อ่าน 61 ตอบ 0)
รับโอน(ย้าย) นายช่างเขียนแบบ 2-4/5 :รับโอน(ย้าย) นายช่างเขียนแบบ [11 มิ.ย. 2556 เวลา 09:26:10] (อ่าน 67 ตอบ 0)
รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย :รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [10 มิ.ย. 2556 เวลา 15:13:52] (อ่าน 163 ตอบ 1)
อปท.ไหนรับโอนหัวหน้ากอง/ส่วนการศึกษาบ้างค่ะ :หัวหน้ากองการศึกษา [10 มิ.ย. 2556 เวลา 09:38:37] (อ่าน 265 ตอบ 4)
โอนย้ายนักพัฒน :siripong [9 มิ.ย. 2556 เวลา 18:30:34] (อ่าน 272 ตอบ 0)
นวก.การเงินฯ :นวก.การเงิน [9 มิ.ย. 2556 เวลา 15:12:00] (อ่าน 176 ตอบ 1)
อบต.ฮอด ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานบุคลากร :ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิสอบเปลี่ยนสายงาน อบต.ฮอด [9 มิ.ย. 2556 เวลา 12:46:44] (อ่าน 333 ตอบ 3)
นิติกร ว่าง :กด [7 มิ.ย. 2556 เวลา 15:49:01] (อ่าน 146 ตอบ 0)
รับโอน จพง.สาธารณสุข ฯ, นักวิชาการเกษตร :อบต.มะขุนหวาน [7 มิ.ย. 2556 เวลา 12:50:40] (อ่าน 97 ตอบ 0)
ธุรการ,จัดเก็บรายได้,พัสดุ ในเชียงใหม่ที่ไหนว่างบ้างค่ะ :แอม [6 มิ.ย. 2556 เวลา 17:05:45] (อ่าน 274 ตอบ 4)
รับโอนย้ายตำแหน่ง นายช่างโยธา :อบต.หางดง [6 มิ.ย. 2556 เวลา 11:34:56] (อ่าน 175 ตอบ 2)
รับโอน(ย้าย) จพง.ธุรการ :A [5 มิ.ย. 2556 เวลา 14:01:39] (อ่าน 338 ตอบ 0)

 กระทู้ใหม่  มีคนอ่านแล้ว  มีคนอ่านมาก  มีคนอ่านและตอบมาก