Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 


แจ้งความจำนงค์โอน/ย้าย
 เพิ่มหัวข้อใหม่
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | หัวข้อที่ 1161 - 1180 จากทั้งหมด 3702 หัวข้อ
< back next >

รับโอนย้ายจพง.พัสดุ :รับโอนย้าย จพง.พัสดุ [21 ต.ค. 2556 เวลา 15:33:11] (อ่าน 219 ตอบ 0)
รับโอนพนักงานเทศบาล หลายตำแหน่งฯ :ทต.ไชยปราการ [21 ต.ค. 2556 เวลา 11:49:13] (อ่าน 740 ตอบ 0)
รับโอนย้ายนายช่างเขียนแบบ/นายช่างโยธา :นุ [20 ต.ค. 2556 เวลา 17:35:07] (อ่าน 243 ตอบ 1)
รับโอนย้าย จพง.พัสดุ - นวก.พัสดุ :อบต.บ้านเป้า [18 ต.ค. 2556 เวลา 13:57:50] (อ่าน 216 ตอบ 2)
ปลัด 8 : เทศบาล [18 ต.ค. 2556 เวลา 09:27:24] (อ่าน 478 ตอบ 2)
สอบถามตำแหน่งรับโอนนักสังคมสงเคราะห์ :นักสังคมสงเคราะห์ [17 ต.ค. 2556 เวลา 22:48:27] (อ่าน 180 ตอบ 0)
สอบถามตำแหน่งว่าง พช. :พช [17 ต.ค. 2556 เวลา 14:26:41] (อ่าน 227 ตอบ 0)
ย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ :จนท.วิเคราะห์ [17 ต.ค. 2556 เวลา 11:53:57] (อ่าน 427 ตอบ 2)
รับโอนย้ายจพง.การเงิน :ส่วนการคลัง [17 ต.ค. 2556 เวลา 11:41:35] (อ่าน 211 ตอบ 0)
รับโอน(ย้าย) นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3-5/6ว :บุคลากร [17 ต.ค. 2556 เวลา 10:02:38] (อ่าน 194 ตอบ 2)
รับโอนย้ายเจ้าพนักงานการเงิน2-5 :การเงิน [17 ต.ค. 2556 เวลา 09:40:15] (อ่าน 150 ตอบ 0)
ต้องการโอนย้ายตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ที่ไหนแถวเชียงใหม่ ลำพูนว่างบ้าง :mufront [15 ต.ค. 2556 เวลา 11:40:48] (อ่าน 209 ตอบ 2)
ทต.ดอนแก้ว ยังรับโอนย้าย เจ้าพนักงานพัสดุ หรือ นักวิชาการพัสดุ อยู่นะคับ :ทต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.ชม [15 ต.ค. 2556 เวลา 10:48:51] (อ่าน 269 ตอบ 2)
รับโอน บุคลากร 3-5/6ว :ทต.ไชยปราการ [15 ต.ค. 2556 เวลา 10:20:32] (อ่าน 232 ตอบ 0)
รับโอนย้าย :อบต.ห้วยทราย [14 ต.ค. 2556 เวลา 11:37:59] (อ่าน 735 ตอบ 0)
ต้องการโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยน :นิติกร [11 ต.ค. 2556 เวลา 15:39:12] (อ่าน 315 ตอบ 1)
ทม.เมืองแกน รับโอน(ย้าย) นวก.ประชาสัมพันธ์ :บุคลากร [11 ต.ค. 2556 เวลา 09:31:07] (อ่าน 169 ตอบ 0)
รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 :บุคลากร [11 ต.ค. 2556 เวลา 09:28:40] (อ่าน 202 ตอบ 1)
รับโอนย้าย นวช.การเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง ,จพง.จัดเ็ก็บรายได้1ตำแหน่ง :ทต.มะกอก [11 ต.ค. 2556 เวลา 09:11:19] (อ่าน 215 ตอบ 0)
รับโอนย้าย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด่วน :สุธาสิณี [10 ต.ค. 2556 เวลา 12:27:28] (อ่าน 168 ตอบ 0)

 กระทู้ใหม่  มีคนอ่านแล้ว  มีคนอ่านมาก  มีคนอ่านและตอบมาก