Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 


แจ้งความจำนงค์โอน/ย้าย
 เพิ่มหัวข้อใหม่
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | หัวข้อที่ 1041 - 1060 จากทั้งหมด 3702 หัวข้อ
< back next >

สับเปลี่ยนตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน :ธัญวลัย [12 พ.ค. 2557 เวลา 13:44:14] (อ่าน 320 ตอบ 0)
อยากย้ายตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน หรือ วิเคราะห์ ในเชียงใหม่ :กิตติวงค์ ไชยวงษา [12 พ.ค. 2557 เวลา 12:37:07] (อ่าน 335 ตอบ 0)
รับโอนย้าย จบห.งานทะเบียนและบัตร (ด่วน) :จบห.งานทะเบียน [12 พ.ค. 2557 เวลา 12:25:34] (อ่าน 364 ตอบ 1)
หาที่โอนย้ายผอ.กองการศึกษา7 พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ :ผอ.กองการศึกษา [9 พ.ค. 2557 เวลา 12:54:30] (อ่าน 177 ตอบ 1)
รับโอน(ย้าย :รับโอน(ย้าย) [8 พ.ค. 2557 เวลา 17:15:52] (อ่าน 770 ตอบ 0)
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพอยากย้าย :นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ [8 พ.ค. 2557 เวลา 16:30:43] (อ่าน 154 ตอบ 0)
รับโอน(ย้าย) ด่วน :อบต.ดอนเปา [8 พ.ค. 2557 เวลา 10:50:19] (อ่าน 689 ตอบ 1)
โอนย้ายหน.สป. :หน.สป. [7 พ.ค. 2557 เวลา 14:26:32] (อ่าน 501 ตอบ 0)
โอนย้าย :123 [7 พ.ค. 2557 เวลา 09:29:05] (อ่าน 530 ตอบ 1)
รับโอน (ย้าย) พนักงานสังกัดกองการศึกษา :กองการศึกษา เทศบาลตำบลสันปูเลย [6 พ.ค. 2557 เวลา 18:57:11] (อ่าน 330 ตอบ 0)
เชียงใหม่ ที่ไหนรับโอนย้ายนายช่างไฟฟ้าบ้างครับ :เชียงใหม่ ที่ไหนรับโอนย้ายนายช่างไฟฟ้าบ้างครับ [6 พ.ค. 2557 เวลา 14:46:42] (อ่าน 136 ตอบ 1)
หัวหน้าสำนักปลัด7หาที่ย้ายไปภาคเหนือตอนบน :jj [6 พ.ค. 2557 เวลา 09:23:04] (อ่าน 154 ตอบ 0)
รับโอนย้ายไหม :คนอีสาน [5 พ.ค. 2557 เวลา 11:06:47] (อ่าน 254 ตอบ 1)
รับโอนย้ายหลายตำแหน่ง :สาคร [4 พ.ค. 2557 เวลา 20:16:31] (อ่าน 712 ตอบ 0)
รับโอนย้าย นายช่างโยธา 2-4/5-6 :บุคลากร [2 พ.ค. 2557 เวลา 14:33:52] (อ่าน 225 ตอบ 1)
รับโอน เจ้าพนักงานพัสดุ 2-5 :เทศบาลตำบลป่าป้อง [2 พ.ค. 2557 เวลา 14:19:33] (อ่าน 153 ตอบ 0)
รับโอนย้าย :อบต.หางดง อ.ฮอด [2 พ.ค. 2557 เวลา 10:33:02] (อ่าน 553 ตอบ 3)
รับโอน(ย้าย) นักวิชาการสาธารณสุข :อบต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง [1 พ.ค. 2557 เวลา 11:18:32] (อ่าน 163 ตอบ 1)
อยากย้ายไป นวก.เกษตร เชียงใหม่ :เจมส์ [30 เม.ย. 2557 เวลา 14:45:19] (อ่าน 145 ตอบ 2)
หาที่ย้าย วิเคราะห์ หรือ บุคลากร :123 [30 เม.ย. 2557 เวลา 13:43:33] (อ่าน 289 ตอบ 0)

 กระทู้ใหม่  มีคนอ่านแล้ว  มีคนอ่านมาก  มีคนอ่านและตอบมาก