Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 


แจ้งความจำนงค์โอน/ย้าย
 เพิ่มหัวข้อใหม่
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | หัวข้อที่ 61 - 80 จากทั้งหมด 3259 หัวข้อ
< back next >

อยากย้ายกลับบ้าน :ใบเตย [28 เม.ย. 2558 เวลา 09:06:44] (อ่าน 501 ตอบ 0)
อยากย้าย :A [27 เม.ย. 2558 เวลา 15:32:04] (อ่าน 404 ตอบ 0)
เทศบาลตำบลสันปูเลย รับโอน(ย้าย) :เทศบาลตำบลสันปูเลย ตำบลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม [27 เม.ย. 2558 เวลา 15:18:56] (อ่าน 779 ตอบ 0)
รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ 2-5 อบต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี :บุคลากร อบต.สนามชัย [27 เม.ย. 2558 เวลา 14:27:19] (อ่าน 52 ตอบ 0)
หน.สป.อยากย้าย/สับเปลี่ยน :หน.สป.7 [27 เม.ย. 2558 เวลา 09:25:27] (อ่าน 377 ตอบ 0)
สอบถามตำแหน่งจนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน :คนอยากย้าย [26 เม.ย. 2558 เวลา 12:13:53] (อ่าน 288 ตอบ 0)
อยากสอบ :คนรอคอย [25 เม.ย. 2558 เวลา 10:19:06] (อ่าน 207 ตอบ 0)
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.6 ต้องการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยน :ธีระศักดิ์ [25 เม.ย. 2558 เวลา 05:58:39] (อ่าน 277 ตอบ 0)
อบต.ขุนคงรับโอนเจ้าพนักงานพัสดุ2-4/5 :อบต.ขุนคง [24 เม.ย. 2558 เวลา 14:38:35] (อ่าน 141 ตอบ 0)
รับโอน(ย้าย) บุคลากร :หญิง [22 เม.ย. 2558 เวลา 16:15:10] (อ่าน 513 ตอบ 0)
หาคนแทนบุคลากร :บุคลากร [22 เม.ย. 2558 เวลา 09:25:02] (อ่าน 400 ตอบ 0)
ครูบรรณารักษ์ หรือ บรรณารักษ์ ท่านไหน มีความประสงค์จะย้ายสับเปลี่ยนมาเป็นนักวิชาการศึกษาบ้างค่ะ :สุลักขณา [21 เม.ย. 2558 เวลา 12:44:23] (อ่าน 111 ตอบ 0)
บุคลากร :งานการเจ้าหน้าที่ [21 เม.ย. 2558 เวลา 10:26:16] (อ่าน 452 ตอบ 0)
รับโอนย้าย นักวิชาการพัสดุ 3-6ว ด่วนมากค่ะ :บุคลากร [20 เม.ย. 2558 เวลา 09:21:37] (อ่าน 309 ตอบ 0)
เทศบาลตำบลสันปูเลย รับโอน(ย้าย) :ตุ๊ดตู่ [17 เม.ย. 2558 เวลา 15:40:23] (อ่าน 905 ตอบ 0)
รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานพัสดุ :ทต.ฟ้าฮ่าม [17 เม.ย. 2558 เวลา 10:23:14] (อ่าน 207 ตอบ 0)
อบต.ฮอด รับโอน(ย้าย) :อบต.ฮอด รับโอน(ย้าย) [16 เม.ย. 2558 เวลา 14:11:53] (อ่าน 622 ตอบ 0)
นักบริหารงานช่าง 6 ที่ไหนว่าง :นักบริหารงานช่าง 6 ที่ไหนว่าง [16 เม.ย. 2558 เวลา 13:11:10] (อ่าน 239 ตอบ 0)
ทต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง :รับโอนย้าย [10 เม.ย. 2558 เวลา 15:20:54] (อ่าน 735 ตอบ 0)
โอนย้าย :นายช่างไฟฟ้าอำเภอเมืองเชียงใหม่ [9 เม.ย. 2558 เวลา 09:43:25] (อ่าน 204 ตอบ 0)

 กระทู้ใหม่  มีคนอ่านแล้ว  มีคนอ่านมาก  มีคนอ่านและตอบมาก