Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 


แจ้งความจำนงค์โอน/ย้าย
 เพิ่มหัวข้อใหม่
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | หัวข้อที่ 61 - 80 จากทั้งหมด 2794 หัวข้อ
< back next >

นิติกรลำพูนอยากย้ายกลับบ้าน :ยุทธ [23 มิ.ย. 2557 เวลา 19:49:21] (อ่าน 135 ตอบ 0)
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น/ข้าราชการประเภทอื่น :งานการเจ้าหน้าที่ [23 มิ.ย. 2557 เวลา 13:05:51] (อ่าน 576 ตอบ 0)
อบต.โป่งแยง รับโอนย้าย 3 ตำแหน่ง :อบต.โป่งแยง [23 มิ.ย. 2557 เวลา 10:30:13] (อ่าน 588 ตอบ 0)
ทต.ท่าศาลา รับโอนย้ายหลายตำแหน่ง :กองสาธารณสุข [23 มิ.ย. 2557 เวลา 09:30:41] (อ่าน 608 ตอบ 0)
อยากย้ายกลับบ้าน :คนต่างถิ่น [22 มิ.ย. 2557 เวลา 15:47:18] (อ่าน 236 ตอบ 0)
เทศบาลในเขตอ.เมืองลำพูน แห่งใดมรตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษาว่างครับ :ฉลอง [20 มิ.ย. 2557 เวลา 13:39:58] (อ่าน 131 ตอบ 0)
แลกย้ายสับเปลี่ยนเจ้าพนักงานธุรการ :เจ้าพนักงานธุรการ [20 มิ.ย. 2557 เวลา 12:32:37] (อ่าน 185 ตอบ 0)
บุคลากร ต้องการโอน(ย้าย) :บุคลากร [20 มิ.ย. 2557 เวลา 11:54:50] (อ่าน 332 ตอบ 0)
รับโอนจพง.การเงินหรือนวก.การเงิน :ทต.สันติสุข [19 มิ.ย. 2557 เวลา 16:51:23] (อ่าน 208 ตอบ 0)
มีนายช่างโยธาอยากย้ายมาบ้าง :มีนายช่างโยธาอยากย้ายบ้าง [19 มิ.ย. 2557 เวลา 14:30:19] (อ่าน 202 ตอบ 0)
ที่ไหนรับโอนย้าย ครู คศ.1 บ้างครับ :ครู คศ.1 [19 มิ.ย. 2557 เวลา 13:56:37] (อ่าน 96 ตอบ 0)
มติ กทจ. :เอสโซ่ [19 มิ.ย. 2557 เวลา 13:31:16] (อ่าน 279 ตอบ 0)
รับโอนย้าย เจ้าหน้าที่พัสดุ :อบต.ดอนเปา [19 มิ.ย. 2557 เวลา 13:27:56] (อ่าน 90 ตอบ 0)
อยากย้าย :อยากย้ายครับ [19 มิ.ย. 2557 เวลา 10:30:40] (อ่าน 219 ตอบ 0)
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับ 7 ในเชียงใหม่มีที่ไหนว่างบ้างคะ :หัวหน้าสำนักปลัด [19 มิ.ย. 2557 เวลา 09:11:46] (อ่าน 146 ตอบ 0)
ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน หรือ นักวิชาการเกษตร ที่ไหนรับโอนย้าย :คนหาที่ย้าย [18 มิ.ย. 2557 เวลา 13:24:50] (อ่าน 172 ตอบ 0)
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล :อบต.หนองพระ [17 มิ.ย. 2557 เวลา 15:34:03] (อ่าน 369 ตอบ 0)
รับโอนย้ายนิติกรด่วน :งานบุคคล [17 มิ.ย. 2557 เวลา 14:57:51] (อ่าน 205 ตอบ 0)
รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง บุคลากร และ เจ้าพนักงานพัสดุ ด่วนนนน :เทศบาลเมืองแพร่ [17 มิ.ย. 2557 เวลา 10:44:46] (อ่าน 167 ตอบ 0)
รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง บุคลากร และ เจ้าพนักงานพัสดุ ด่วนนนน :เทศบาลเมืองแพร่ [16 มิ.ย. 2557 เวลา 15:18:01] (อ่าน 106 ตอบ 0)

 กระทู้ใหม่  มีคนอ่านแล้ว  มีคนอ่านมาก  มีคนอ่านและตอบมาก