Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 


แจ้งความจำนงค์โอน/ย้าย
 เพิ่มหัวข้อใหม่
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | หัวข้อที่ 701 - 720 จากทั้งหมด 3702 หัวข้อ
< back next >

ที่ไหนมีตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษาว่างบ้าง :นบห.กศ. [25 พ.ย. 2557 เวลา 09:44:20] (อ่าน 221 ตอบ 0)
รับโอนย้ายจพง.พัสดุ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ :จพง.พัสดุแม่เหียะ [25 พ.ย. 2557 เวลา 09:17:32] (อ่าน 201 ตอบ 0)
ตำแหน่ง จพง.การเงิน/จพง.พัสดุที่ไหนว่างบ้าง :คนอยากย้าย [24 พ.ย. 2557 เวลา 15:57:08] (อ่าน 150 ตอบ 0)
รับโอนย้าย นวก. ทุกตำแหน่งในกองคลัง เพื่อโอนย้ายมาในตำแหน่ง นวก.พัสดุ ด่วน :บุคลากร [24 พ.ย. 2557 เวลา 11:33:36] (อ่าน 329 ตอบ 0)
โอนย้ายหรือสับเปลี่ยน :ต้องการย้าย [22 พ.ย. 2557 เวลา 19:02:17] (อ่าน 540 ตอบ 0)
รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล :เทศบาลตำบลสันมหาพน [21 พ.ย. 2557 เวลา 11:14:04] (อ่าน 847 ตอบ 0)
ประกาศตำแหน่งว่าง :กองช่าง ทต.สบเตี๊ยะ [20 พ.ย. 2557 เวลา 11:05:43] (อ่าน 624 ตอบ 0)
รับโอน (ย้าย) นายช่างโยธา 2-4/5 :ทต.หนองหอย อ.เมือง [20 พ.ย. 2557 เวลา 10:46:29] (อ่าน 192 ตอบ 0)
รับโอนย้าย :สำนักงานปลัด [18 พ.ย. 2557 เวลา 15:23:32] (อ่าน 940 ตอบ 0)
รับโอนย้ายเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน :ทต.เมืองปาน [18 พ.ย. 2557 เวลา 14:35:15] (อ่าน 188 ตอบ 0)
รับโอนย้าย นวก.การเงิน .นวก. จัดเก็บ และนวก.พัสดุ เพื่อมาทำงานในตำแหน่ง นวก.พัสดุ :บุคลากร [18 พ.ย. 2557 เวลา 09:46:20] (อ่าน 301 ตอบ 0)
นิติกรต้องการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยน :ออม [18 พ.ย. 2557 เวลา 07:52:35] (อ่าน 235 ตอบ 0)
รับโอนพนักงานเทศบาล :งานการเจ้าหน้าที่ [17 พ.ย. 2557 เวลา 22:12:45] (อ่าน 855 ตอบ 0)
รับโอนพนักงานเทศบาล :ทต.ขัวมุง [17 พ.ย. 2557 เวลา 15:31:42] (อ่าน 810 ตอบ 0)
รับโอน(ย้าย)นักวิชาการศึกษา ด่วน!!! :Ying [15 พ.ย. 2557 เวลา 22:14:39] (อ่าน 343 ตอบ 0)
ทต.เชียงดาว รับโอน ย้าย เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน :ทต.เชียงดาว [14 พ.ย. 2557 เวลา 15:54:04] (อ่าน 310 ตอบ 0)
รับโอนย้ายครูเทศบาล :เมธี [14 พ.ย. 2557 เวลา 15:52:52] (อ่าน 247 ตอบ 0)
รับโอน(ย้าย) บุคลากร :หญิง [14 พ.ย. 2557 เวลา 15:47:53] (อ่าน 480 ตอบ 0)
จพง.ธุรการ อยากย้าย ติดต่อที่ไหนไม่มีใครรับเลย ลูกชาวนา :้นากาตะ [14 พ.ย. 2557 เวลา 12:55:27] (อ่าน 295 ตอบ 0)
รับโอนย้าย นวก. ทุกตำแหน่งในกองคลัง เพื่อโอนย้ายมาในตำแหน่ง นวก.พัสดุ ด่วน :บุคลากร [13 พ.ย. 2557 เวลา 15:27:12] (อ่าน 317 ตอบ 0)

 กระทู้ใหม่  มีคนอ่านแล้ว  มีคนอ่านมาก  มีคนอ่านและตอบมาก