Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 


แจ้งความจำนงค์โอน/ย้าย
 เพิ่มหัวข้อใหม่
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | หัวข้อที่ 661 - 680 จากทั้งหมด 3702 หัวข้อ
< back next >

รับโอนย้ายนักวิชาการคลัง :รับโอนย้าย [22 ธ.ค. 2557 เวลา 14:00:56] (อ่าน 394 ตอบ 0)
รับโอน :th [22 ธ.ค. 2557 เวลา 11:56:37] (อ่าน 684 ตอบ 0)
ที่ไหนในเชียงใหม่มีตำแหน่งนิติกรว่างบ้างครับ :ป๋อง [22 ธ.ค. 2557 เวลา 08:59:30] (อ่าน 166 ตอบ 0)
ที่ไหนมีตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังว่างคะ :สุภาภรณ์ [19 ธ.ค. 2557 เวลา 14:59:51] (อ่าน 261 ตอบ 0)
ที่ไหนรับโอน(ย้าย) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ บ้างครับ :pptk [18 ธ.ค. 2557 เวลา 14:32:30] (อ่าน 234 ตอบ 0)
รับโอนย้าย นวก.พัสดุ :ทต.หนองแฝก [18 ธ.ค. 2557 เวลา 14:16:37] (อ่าน 200 ตอบ 0)
รับโอนย้ายนายช่างโยธา :อบต.ออนเหนือ [18 ธ.ค. 2557 เวลา 12:47:56] (อ่าน 145 ตอบ 0)
รับโอนย้าย นายช่างโยธา ด่วน :เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน [17 ธ.ค. 2557 เวลา 16:12:57] (อ่าน 98 ตอบ 0)
รับโอนย้ายนายช่างโยธา ด่วน :เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน [17 ธ.ค. 2557 เวลา 16:07:37] (อ่าน 59 ตอบ 0)
ทต.ป่าบง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล :เทศบาลตำบลป่าบง [16 ธ.ค. 2557 เวลา 14:13:16] (อ่าน 1019 ตอบ 0)
รับโอน(ย้าย)ผอ.กองช่าง :งานการเจ้าหน้าที่ [15 ธ.ค. 2557 เวลา 14:50:06] (อ่าน 503 ตอบ 0)
รับโอนย้ายนายช่างโยธาด่วน :ทต.บ้านหลวง อ.จอมทอง รับโอนย้ายนายช่างโยธา [15 ธ.ค. 2557 เวลา 13:03:32] (อ่าน 175 ตอบ 0)
รับโอน พนักงานส่วนท้องถิ่น / ข้าราชการประเภทอื่น :งานการเจ้าหน้าที่ [15 ธ.ค. 2557 เวลา 11:31:39] (อ่าน 751 ตอบ 0)
ต้องการโอนย้าย นักบริหารการศึกษา6 (หัวหน้ากอง หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย) :นบห.กศ. [12 ธ.ค. 2557 เวลา 19:24:57] (อ่าน 398 ตอบ 0)
ที่ไหนรับโอนย้าย จพง.ธุรการ บ้างเอ่ย :จพง.ธุรการ [12 ธ.ค. 2557 เวลา 09:56:47] (อ่าน 191 ตอบ 0)
อบต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา 3-5 :งานบุคลากร [11 ธ.ค. 2557 เวลา 14:36:14] (อ่าน 213 ตอบ 0)
รับโอนย้าย นวก.พัสดุ อบต.บ้านเป้า :บุคลากร [9 ธ.ค. 2557 เวลา 10:54:31] (อ่าน 166 ตอบ 0)
รับโอนย้ายบุคลากร :สำนักงานปลัด [9 ธ.ค. 2557 เวลา 08:46:25] (อ่าน 720 ตอบ 0)
ย้ายแลก :ช่าง [8 ธ.ค. 2557 เวลา 19:24:00] (อ่าน 410 ตอบ 0)
รับโอนย้าย นวก.พัสดุ :รับโอนย้าย นวก.พัสดุ [8 ธ.ค. 2557 เวลา 11:15:42] (อ่าน 223 ตอบ 0)

 กระทู้ใหม่  มีคนอ่านแล้ว  มีคนอ่านมาก  มีคนอ่านและตอบมาก