Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 


แจ้งความจำนงค์โอน/ย้าย
 เพิ่มหัวข้อใหม่
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | หัวข้อที่ 641 - 660 จากทั้งหมด 3702 หัวข้อ
< back next >

ต้องการโอนย้ายในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ :ืีnuannapa [13 ม.ค. 2558 เวลา 23:34:54] (อ่าน 154 ตอบ 0)
รับโอน พนักงานส่วนท้องถิ่น / ข้าราชการประเภทอื่น :งานการเจ้าหน้าที่ [13 ม.ค. 2558 เวลา 13:35:33] (อ่าน 714 ตอบ 0)
รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา / หน.ส่วนการศึกษา 6 :การศึกษา [13 ม.ค. 2558 เวลา 13:29:05] (อ่าน 393 ตอบ 0)
รับโอนย้าย นวก.พัสดุ อบต.บ้านเป้า :บุคลากร [13 ม.ค. 2558 เวลา 13:05:51] (อ่าน 152 ตอบ 0)
โอน/สัปเปลี่ยน :คนท้องถิ่น [13 ม.ค. 2558 เวลา 10:39:13] (อ่าน 503 ตอบ 0)
รับโอนย้าย :เทศบาลตำบลสันพระเนตร [12 ม.ค. 2558 เวลา 13:51:15] (อ่าน 852 ตอบ 0)
รับโอนย้าย ตำแหน่งนายช่างโยธา 2-5 อบต.แม่ก๊า :อบต.แม่ก๊า [12 ม.ค. 2558 เวลา 09:07:00] (อ่าน 167 ตอบ 0)
เขตฝาง แม่อาย ไชยปราการ ที่ไหนรับโอนย้ายตำแหน่งผอ.สาธารณสุขบ้างคับ :ต้องการย้าย [7 ม.ค. 2558 เวลา 20:11:34] (อ่าน 158 ตอบ 0)
ต้องการย้ายในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ :นพพร [7 ม.ค. 2558 เวลา 14:52:30] (อ่าน 421 ตอบ 0)
รับโอนย้าย นักวิชาการพัสดุ :เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก [7 ม.ค. 2558 เวลา 14:00:37] (อ่าน 195 ตอบ 0)
หาที่ย้ายหน.ฝ่ายบริหารงานคลัง 7 :กองคลัง [6 ม.ค. 2558 เวลา 15:15:55] (อ่าน 264 ตอบ 0)
รับโอนย้ายบุคลากร :สำนักงานปลัด [5 ม.ค. 2558 เวลา 11:34:14] (อ่าน 749 ตอบ 0)
รับโอนย้าย จพง.พัสดุ 2-5 :นันทพัทธ์ โสภา [30 ธ.ค. 2557 เวลา 16:24:31] (อ่าน 227 ตอบ 0)
รับโอนย้ายนักวิชาการสิ่งแวดล้อมหรือนักวิชาการสุขาภิบาล(เกื้อกูล) :เทศบาลตำบลสันกลาง [29 ธ.ค. 2557 เวลา 16:17:33] (อ่าน 233 ตอบ 0)
รับโอนย้ายนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ :อบต.แม่คะ [29 ธ.ค. 2557 เวลา 14:10:02] (อ่าน 130 ตอบ 0)
ต้องการด่วน :รับโอน (ย้าย) จนท.วิเคราะห์ [25 ธ.ค. 2557 เวลา 11:56:24] (อ่าน 724 ตอบ 0)
ที่ไหนรับโอนย้าย นักวิชาการเกษตรบ้างครับ :ป้อม [25 ธ.ค. 2557 เวลา 11:49:52] (อ่าน 155 ตอบ 0)
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับ 6 เขต เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน มีที่ไหนว่างบ้างคะ :tawan [24 ธ.ค. 2557 เวลา 15:51:00] (อ่าน 236 ตอบ 0)
รับโอนย้าย นักวิชาการพัสดุ :อบต.บ้านช้าง [23 ธ.ค. 2557 เวลา 11:20:05] (อ่าน 215 ตอบ 0)
รับโอน นักวิชาชาการเงินและบัญชี 3-5/6ว ด่วน :ทต.สันติสุข [23 ธ.ค. 2557 เวลา 10:17:18] (อ่าน 282 ตอบ 0)

 กระทู้ใหม่  มีคนอ่านแล้ว  มีคนอ่านมาก  มีคนอ่านและตอบมาก