Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 


แจ้งความจำนงค์โอน/ย้าย
 เพิ่มหัวข้อใหม่
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | หัวข้อที่ 3381 - 3400 จากทั้งหมด 3702 หัวข้อ
< back next >

มีตำแหน่ง ปลัด รองปลัด ที่ไหนว่างบ้าง ในเชียงใหม่ :นิติกรเล็ก [21 พ.ย. 2554 เวลา 13:52:15] (อ่าน 459 ตอบ 112)
รับเปลี่ยนสายงาน โอน(ย้าย) ตำแหน่ง เจ้าหนาที่บริหารงานทะเบียนและบัตร :jack [21 พ.ย. 2554 เวลา 12:37:08] (อ่าน 655 ตอบ 123)
รับโอนย้ายสับเปลี่ยนนักพัฒฯหรือแทนที่ :รับโอนย้ายนักพัฒฯ ชม [21 พ.ย. 2554 เวลา 11:05:15] (อ่าน 373 ตอบ 82)
เจ้าพนักงานจัดเก็บอยากสับเปลี่ยน :เจ้าพนักงานจัดเก็บ [20 พ.ย. 2554 เวลา 11:21:29] (อ่าน 427 ตอบ 97)
รับโอนย้าย จนท.พัสดุ หรือถ้าใครสอบ นวก.พัสดุได้แต่ไม่มีที่ลง ติดต่อได้ ด่วน :ส่วนการคลัง [18 พ.ย. 2554 เวลา 15:39:38] (อ่าน 553 ตอบ 143)
หน.สป. เชียงใหม่ ต้องการโอน(ย้าย) กลับบ้านที่เชียงราย :หน.สป. [18 พ.ย. 2554 เวลา 10:14:14] (อ่าน 519 ตอบ 133)
ต้องการโอนย้ายไปเชียงใหม่ :ตรวจสอบอยุธยา [18 พ.ย. 2554 เวลา 09:46:43] (อ่าน 864 ตอบ 147)
รับโอนย้าย นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3-5 ด่วน :ส่วนสาธารณสุขฯ [18 พ.ย. 2554 เวลา 08:26:02] (อ่าน 412 ตอบ 78)
รับโอน(ย้าย) 5 ตำแหน่ง :อบต.ปางหินฝน [17 พ.ย. 2554 เวลา 14:40:33] (อ่าน 634 ตอบ 91)
อยากย้ายกลับ :เจ้าหน้าที่จัดเก็บ [17 พ.ย. 2554 เวลา 14:26:04] (อ่าน 363 ตอบ 82)
ที่ใดต้องการรับโอนย้าย จพง.สาธารณสุขชุมนบ้าง :โจ [17 พ.ย. 2554 เวลา 11:01:07] (อ่าน 471 ตอบ 97)
อ.เมืองเชียงใหม่ ที่ไหน รับโอน จพง.พัสดุ และ จพง.ธุรการ บ้าง :แนวแนว [17 พ.ย. 2554 เวลา 10:46:03] (อ่าน 500 ตอบ 134)
รับโอน(ย้าย) เจ้าหน้าที่ธุรการ :อบต.นาคอเรือ [17 พ.ย. 2554 เวลา 09:23:56] (อ่าน 314 ตอบ 52)
อบต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ :ส่วนการคลัง [17 พ.ย. 2554 เวลา 08:51:31] (อ่าน 1345 ตอบ 43)
อยากได้ที่ลงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน :คนสอบเปลี่ยนสายงาน [16 พ.ย. 2554 เวลา 20:34:36] (อ่าน 269 ตอบ 48)
รับโอนย้าย นักวิชาการเงินและบัญชี หรือ จพง.การเงินฯ :เสาวนีย์ [16 พ.ย. 2554 เวลา 18:47:32] (อ่าน 596 ตอบ 112)
ทต.แม่แรงรับโอน หัวหน้ากองการศึกษาและนักวิชาการศึกษา :รับโอนย้ายหัวหน้ากองการศึกษาและนักวิชาการศึกษา [16 พ.ย. 2554 เวลา 14:22:35] (อ่าน 487 ตอบ 116)
ข่าวดี นิติกรไกลบ้าน อยากย้ายเข้า จ.เชียงใหม่ :นิติกรเดี่ยว [16 พ.ย. 2554 เวลา 13:54:03] (อ่าน 438 ตอบ 112)
ต้องการย้ายไป อ.เมือง จ.เชียงใหม่ :จพง.พัสดุ [16 พ.ย. 2554 เวลา 13:43:28] (อ่าน 399 ตอบ 103)
รับโอนย้ายเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน :รับโอนย้าย [16 พ.ย. 2554 เวลา 10:24:36] (อ่าน 500 ตอบ 98)

 กระทู้ใหม่  มีคนอ่านแล้ว  มีคนอ่านมาก  มีคนอ่านและตอบมาก