Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 


แจ้งความจำนงค์โอน/ย้าย
 เพิ่มหัวข้อใหม่
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | หัวข้อที่ 321 - 340 จากทั้งหมด 3702 หัวข้อ
< back next >

รับโอน (ย้าย) นักวิชาการศึกษา และผอ.โรงเรียนอนุบาล ทต.สันปูเลย :กองการศึกษา ทต.สันปูเลย [5 ส.ค. 2558 เวลา 09:32:20] (อ่าน 197 ตอบ 0)
รับโอน(ย้าย)พนักงานครูเทศบาล :เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา [4 ส.ค. 2558 เวลา 16:21:20] (อ่าน 172 ตอบ 0)
หัวหน้าสำนักปลัด อยากย้าย :อยากย้ายหาประสบการณ์ [4 ส.ค. 2558 เวลา 13:14:04] (อ่าน 338 ตอบ 0)
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล :ด่วนมาก [4 ส.ค. 2558 เวลา 11:48:49] (อ่าน 701 ตอบ 0)
อยากเปลี่ยนสายงาน :อยากเปลี่ยนสายงาน [4 ส.ค. 2558 เวลา 11:27:19] (อ่าน 272 ตอบ 0)
ต้องการย้ายกลับภูมิลำเนา :คนไกลบ้าน [4 ส.ค. 2558 เวลา 10:21:43] (อ่าน 337 ตอบ 0)
เขต อ.จอมทอง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ :ต้องการย้าย [4 ส.ค. 2558 เวลา 10:12:16] (อ่าน 381 ตอบ 0)
ที่ไหนรับโอน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา บ้างครับ :คนสันกำแพง [4 ส.ค. 2558 เวลา 09:59:06] (อ่าน 158 ตอบ 0)
ด่วน :รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล [4 ส.ค. 2558 เวลา 09:44:20] (อ่าน 440 ตอบ 0)
รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานพัสดุ :เจ้าพนักงานพัสดุ [3 ส.ค. 2558 เวลา 14:16:37] (อ่าน 206 ตอบ 0)
ขอเบอร์ติดต่อ นวก.ที่อยากย้ายมาสายใต้ :นวก.การเงินที่อยากย้าย [3 ส.ค. 2558 เวลา 13:23:14] (อ่าน 175 ตอบ 0)
นวช.เงินและบัญชี :บัญชี [3 ส.ค. 2558 เวลา 12:08:23] (อ่าน 226 ตอบ 0)
โอนย้ายเทศกิจ :ชีวานนท์ [29 ก.ค. 2558 เวลา 10:47:21] (อ่าน 152 ตอบ 0)
รับรับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3-5/6ว (ด่วนมาก) :เทศบาลตำบลชมภู [28 ก.ค. 2558 เวลา 14:00:35] (อ่าน 240 ตอบ 0)
รับโอนย้าย นวก.การเงินและบัญชี :กองคลัง [27 ก.ค. 2558 เวลา 12:42:25] (อ่าน 340 ตอบ 0)
รับโอน(ย้าย) ตำแหน่งนายช่างโยธา 2-4/5 (6ว) :วชิระ [27 ก.ค. 2558 เวลา 11:26:08] (อ่าน 242 ตอบ 0)
หาคนแทนอยากกลับบ้าน :ชนิตา [27 ก.ค. 2558 เวลา 10:21:09] (อ่าน 458 ตอบ 0)
จพง.พัสดุ เทศบาลตำบลสันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ :ชนิตา [27 ก.ค. 2558 เวลา 10:18:55] (อ่าน 132 ตอบ 0)
ทต.น้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง รับโอน/ย้าย นวก.ส่งเสริมสุขภาพ 3-5/6 :ทต.น้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง รับโอน/ย้าย นวก.ส่งเสริมสุ [25 ก.ค. 2558 เวลา 01:10:56] (อ่าน 148 ตอบ 0)
รับโอนย้าย จพง.ป้องกันฯ :อบต.แม่วิน [23 ก.ค. 2558 เวลา 15:33:56] (อ่าน 139 ตอบ 0)

 กระทู้ใหม่  มีคนอ่านแล้ว  มีคนอ่านมาก  มีคนอ่านและตอบมาก