Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 


แจ้งความจำนงค์โอน/ย้าย
 เพิ่มหัวข้อใหม่
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | หัวข้อที่ 2561 - 2580 จากทั้งหมด 3702 หัวข้อ
< back next >

อบต.หรือเทศบาล แถวไชยปราการ ฝาง มีที่ว่างไหม :คนหาที่ย้าย [28 มิ.ย. 2555 เวลา 09:55:26] (อ่าน 223 ตอบ 2)
รับโอน(ย้าย) /บรรจุใหม่ พนักงานส่วนตำบล :อบต.โป่งน้ำร้อน [28 มิ.ย. 2555 เวลา 08:18:56] (อ่าน 438 ตอบ 4)
ตำแหน่งนักบริหารการศึกษา :นักบริหารการศึกษา [27 มิ.ย. 2555 เวลา 23:17:26] (อ่าน 165 ตอบ 0)
เงินเดือน ป.โท เท่าไหร่ :ผู้สงสัย [27 มิ.ย. 2555 เวลา 21:39:35] (อ่าน 699 ตอบ 6)
รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานสาธารณสุข, จพง.ป้องกัน :รับโอน [27 มิ.ย. 2555 เวลา 15:28:54] (อ่าน 198 ตอบ 0)
หาที่ย้าย :จัดเก็บฯ [27 มิ.ย. 2555 เวลา 14:49:15] (อ่าน 208 ตอบ 0)
อบต.หรือเทศบาลไหนต้องการโอนย้าย หรือมีตำแหน่งว่าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน :ชัยวัฒน์ [27 มิ.ย. 2555 เวลา 12:59:24] (อ่าน 304 ตอบ 3)
โอนย้ายแลกเปลี่ยน :พช. [27 มิ.ย. 2555 เวลา 09:14:33] (อ่าน 307 ตอบ 4)
กำลังเครียงานให้เป็นปัจจุบันทั้งระบบมือและLAAS :จพง.พัสดุตจว.คืนถิ่นเชียงใหม่ [26 มิ.ย. 2555 เวลา 19:21:49] (อ่าน 139 ตอบ 1)
15000 ได้แล้วกำลังทำฏีกาเบิกคราบ :นวช,พัสดุ [26 มิ.ย. 2555 เวลา 18:09:38] (อ่าน 285 ตอบ 2)
รับ โอนย้าย เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 :ธุรการ 1 [26 มิ.ย. 2555 เวลา 18:07:40] (อ่าน 158 ตอบ 1)
รับโอน นายช่างโยธา :อบต.ดงมหาวัน [26 มิ.ย. 2555 เวลา 16:22:28] (อ่าน 229 ตอบ 4)
นวก.ศึกษาอยากย้าย :ap [26 มิ.ย. 2555 เวลา 15:30:32] (อ่าน 164 ตอบ 3)
อบต.เชียงดาว รับโอนย้าย จนท.การเงินฯ , จนท.พัสดุ และจพง.การเงินฯ :อบต.เชียงดาว [26 มิ.ย. 2555 เวลา 14:03:56] (อ่าน 154 ตอบ 0)
ทต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ รับโอน(ย้าย) จพง.การเงินและบัญชี 2-4/5 :รับโอน(ย้าย)จพง.การเงินและบัญชี 2-4/5 [26 มิ.ย. 2555 เวลา 11:18:35] (อ่าน 361 ตอบ 4)
อปท.ใดรับโอนนักบริหารการศึกษาบ้างคะ :นักบริหารการศึกษา 6 [25 มิ.ย. 2555 เวลา 17:20:28] (อ่าน 326 ตอบ 5)
โอน(ย้าย) :ขวัญญ์ [25 มิ.ย. 2555 เวลา 15:46:00] (อ่าน 436 ตอบ 0)
โอนย้าย :ขวัญญ์ [25 มิ.ย. 2555 เวลา 15:39:22] (อ่าน 173 ตอบ 0)
ธุรการอยากโอนย้าย :ธรการ [25 มิ.ย. 2555 เวลา 10:13:28] (อ่าน 318 ตอบ 4)
ทต.ป่าป้อง ดอยสะเก็ด รับโอนย้าย หัวหน้าสำนักปลัด 7 :ป่าป้อง [25 มิ.ย. 2555 เวลา 09:09:03] (อ่าน 359 ตอบ 5)

 กระทู้ใหม่  มีคนอ่านแล้ว  มีคนอ่านมาก  มีคนอ่านและตอบมาก