Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 


แจ้งความจำนงค์โอน/ย้าย
 เพิ่มหัวข้อใหม่
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | หัวข้อที่ 2421 - 2440 จากทั้งหมด 3702 หัวข้อ
< back next >

รับโอน(ย้าย) จพง.การเงินและบัญชี อบต.สันต้นหมื้อ :เจ้าหน้าที่ [17 ส.ค. 2555 เวลา 10:36:29] (อ่าน 240 ตอบ 3)
จบห.ต้องการโอน/ย้าย :จบห.งานทั่วไป [16 ส.ค. 2555 เวลา 16:25:05] (อ่าน 368 ตอบ 3)
รับโอน(ย้าย)นายช่างโยธา :ส่วนโยธา [16 ส.ค. 2555 เวลา 15:23:40] (อ่าน 261 ตอบ 1)
หมื่นห้า ๑๕,๐๐๐ อปท. ที่ไหนยังไม่ได้บ้าง :หมื่นห้า ๑๕,๐๐๐ อปท. [16 ส.ค. 2555 เวลา 08:15:53] (อ่าน 353 ตอบ 3)
รับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง วิศวกรโยธา :กองช่าง ทต.ป่าแดด [15 ส.ค. 2555 เวลา 21:13:37] (อ่าน 525 ตอบ 36)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้อยากย้ายเข้าในเมือง เชียงใหม่หรือใก้ลเคียง :จัดเก็บ [15 ส.ค. 2555 เวลา 15:40:08] (อ่าน 203 ตอบ 2)
ที่ไหนรับ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพค่ะ :ดาราวดี [15 ส.ค. 2555 เวลา 15:35:56] (อ่าน 115 ตอบ 1)
รับโอน(ย้าย) พนักงานด่วนที่สุด :HR [15 ส.ค. 2555 เวลา 15:17:08] (อ่าน 612 ตอบ 0)
รับโอนย้ายด่วน :กองคลัง [15 ส.ค. 2555 เวลา 10:40:22] (อ่าน 527 ตอบ 4)
ต้องการหาที่ลงตำแหน่งนิติกรในเชียงใหม่ :นวก. [14 ส.ค. 2555 เวลา 18:53:43] (อ่าน 173 ตอบ 3)
ทต.ปิงโค้ง รับโอน/ย้าย จพง.พัสดุ ครับ :chanut [14 ส.ค. 2555 เวลา 15:17:44] (อ่าน 209 ตอบ 0)
รับโอนย้าย :ช่างโยธา/นายช่างโยธา [14 ส.ค. 2555 เวลา 14:35:26] (อ่าน 224 ตอบ 0)
ตำแหน่ง จพง.ทะเบียนฯ มีที่ไหนรับโอน (ย้าย) บ้างครับ :tar [14 ส.ค. 2555 เวลา 10:34:53] (อ่าน 183 ตอบ 2)
จนท.พัสดุ หาที่ย้าย ไชยปราการ ฝาง แม่อาย :หงส์ [14 ส.ค. 2555 เวลา 10:26:15] (อ่าน 151 ตอบ 2)
รับโอนย้ายสับเปลี่ยนรองปลัด 6 :ณภัทร์ [13 ส.ค. 2555 เวลา 07:50:56] (อ่าน 479 ตอบ 4)
วิศวกรอยากโอนย้าย :aa [12 ส.ค. 2555 เวลา 09:23:39] (อ่าน 561 ตอบ 35)
ตามหา 15000.- :เงินเดือน 15000 หาย [10 ส.ค. 2555 เวลา 14:03:08] (อ่าน 386 ตอบ 5)
ที่ไหนรับโอนย้ายเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์บ้างครับ :kin [10 ส.ค. 2555 เวลา 00:03:52] (อ่าน 81 ตอบ 0)
รับโอนย้ายหัวหน้าส่วนการคลัง :อบต.วังเหนือ [9 ส.ค. 2555 เวลา 17:58:26] (อ่าน 172 ตอบ 0)
รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ และ เจ้าหน้าที่สันทนาการ :เทศบาลตำบลลวงเหนือ [9 ส.ค. 2555 เวลา 15:29:48] (อ่าน 274 ตอบ 2)

 กระทู้ใหม่  มีคนอ่านแล้ว  มีคนอ่านมาก  มีคนอ่านและตอบมาก