Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 


แจ้งความจำนงค์โอน/ย้าย
 เพิ่มหัวข้อใหม่
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | หัวข้อที่ 221 - 240 จากทั้งหมด 3702 หัวข้อ
< back next >

สนใจโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา [10 ก.ย. 2558 เวลา 10:48:57] (อ่าน 190 ตอบ 0)
รับโอนย้าย นวก.การเงินและบัญชี :กองคลัง [10 ก.ย. 2558 เวลา 10:45:54] (อ่าน 235 ตอบ 0)
จพง.ธุรการ2 ต้องโอนย้ายไปเชียงใหม่ :อัญชลี [9 ก.ย. 2558 เวลา 16:00:37] (อ่าน 151 ตอบ 0)
นักบริหารงานคลัง 6 ต้องการย้ายไปเชียงใหม่ค่ะ :กัลยาณี [9 ก.ย. 2558 เวลา 12:14:47] (อ่าน 178 ตอบ 0)
รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บฯ 2-4/5 :อบต.สันป่ายาง [9 ก.ย. 2558 เวลา 12:03:15] (อ่าน 92 ตอบ 0)
รับโอน นักวิชาการศึกษา ครู (ลำพูนเขตติดต่อสารภี เชียงใหม่) :อุโมงค์ [9 ก.ย. 2558 เวลา 08:43:46] (อ่าน 209 ตอบ 0)
จนท.วิเคราะห์ฯต้องการโอนย้าย :วัชรพล [8 ก.ย. 2558 เวลา 10:46:11] (อ่าน 320 ตอบ 0)
เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ทะเบียน :เกศมณี [8 ก.ย. 2558 เวลา 10:23:31] (อ่าน 232 ตอบ 0)
ต้องการโอนย้ายเพื่อหาประสบการณ์ :นักวิชาการศึกษาเชียงใหม่ [7 ก.ย. 2558 เวลา 15:47:31] (อ่าน 199 ตอบ 0)
บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้อปท.ไหนต้องการโอนย้ายสับเปลี่ยนบ้าง :สุลักขณา [7 ก.ย. 2558 เวลา 12:57:28] (อ่าน 77 ตอบ 0)
ต้องการโอนย้ายเพื่อหาประสบการณ์ :หัวหน้าสำนักปลัด 6 [6 ก.ย. 2558 เวลา 16:10:19] (อ่าน 294 ตอบ 0)
รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล :รับโอนย้าย ผอ.คลัง และนวก.พัสดุ [4 ก.ย. 2558 เวลา 09:16:19] (อ่าน 512 ตอบ 0)
ต้องการโอนย้าย เจ้าหน้าที่ทะเบียน :อภิชาต [3 ก.ย. 2558 เวลา 14:07:44] (อ่าน 258 ตอบ 0)
อบต.ขุนคงรับโอนนายช่างโยธา 2-4/5 ,เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5 ,เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 1-3/4 :อบต.ขุนคง [2 ก.ย. 2558 เวลา 15:35:29] (อ่าน 220 ตอบ 0)
รับโอนย้าย นวก.การเงินและบัญชี :กองคลัง [2 ก.ย. 2558 เวลา 12:34:22] (อ่าน 305 ตอบ 0)
รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ :นุช [1 ก.ย. 2558 เวลา 10:24:50] (อ่าน 268 ตอบ 0)
ต้องการโอนย้ายเพื่อหาประสบการณ์ :หัวหน้าสำนักปลัด 6 [1 ก.ย. 2558 เวลา 09:51:07] (อ่าน 309 ตอบ 0)
ลำพูน รับโอนย้าย จนท.การเงินและบัญชี ,หน.คลัง 7,พัสดุ :อบต.ท่าตุ้ม [31 ส.ค. 2558 เวลา 20:44:30] (อ่าน 280 ตอบ 0)
โอนย้าย/สับเปลี่ยนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 7 :ไมตรี [31 ส.ค. 2558 เวลา 20:34:04] (อ่าน 312 ตอบ 0)
โอนย้าย/สับเปลี่ยน :ไมตรี [31 ส.ค. 2558 เวลา 20:26:58] (อ่าน 389 ตอบ 0)

 กระทู้ใหม่  มีคนอ่านแล้ว  มีคนอ่านมาก  มีคนอ่านและตอบมาก