Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 


แจ้งความจำนงค์โอน/ย้าย
 เพิ่มหัวข้อใหม่
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | หัวข้อที่ 2201 - 2220 จากทั้งหมด 3702 หัวข้อ
< back next >

นักบริหารงานช่าง 6 :นักบริหารงานช่าง [29 ต.ค. 2555 เวลา 09:17:24] (อ่าน 193 ตอบ 3)
นักวิชาการเงินและบัญชีต้องการย้ายไปเชียงใหม่ :แอ [26 ต.ค. 2555 เวลา 16:08:41] (อ่าน 156 ตอบ 3)
อบต.วังเหนือ ลำปาง รับโอนย้ายหรือสอบคัดเลือกหัวหน้าส่วนการคลัง จพง.การเงินและบัญชี จพง.ธุรการ : ป.ทินภัทร [26 ต.ค. 2555 เวลา 12:00:19] (อ่าน 20349 ตอบ 6069)
โอนย้าย สับเปลี่ยน นวก.การเงินฯ ใน อ.เมืองเชียงใหม่ หรือใกล้เคียง :โนบิตะ [26 ต.ค. 2555 เวลา 11:50:36] (อ่าน 170 ตอบ 0)
รับโอนย้ายจนท.วิเคราะห์ฯ :อบต.แม่นาวาง [26 ต.ค. 2555 เวลา 11:10:01] (อ่าน 242 ตอบ 2)
รับโอน(ย้าย)นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3 – 5/6 ว จำนวน 1 อัตรา :จนท [26 ต.ค. 2555 เวลา 10:18:25] (อ่าน 216 ตอบ 1)
มีความประสงค์ขอโอนย้าย :นางสาวภัทราพร ประจันนวล [26 ต.ค. 2555 เวลา 10:15:02] (อ่าน 6333 ตอบ 1586)
ส่วนโยธา ว่างหลายตำแหน่ง :ออฟ [26 ต.ค. 2555 เวลา 09:27:53] (อ่าน 24958 ตอบ 7613)
ต้องการย้ายสับเปลี่ยน ไปเชียงราย หรือพะเยา โทร 081-1117587 :ทินภัทร [25 ต.ค. 2555 เวลา 16:55:30] (อ่าน 149 ตอบ 0)
แก้ไขโอน(ย้าย)จนท.ทะเบียน/จพง.ทะเบียน :เทศบาลตำบลอุโมงค์ [25 ต.ค. 2555 เวลา 14:58:42] (อ่าน 7277 ตอบ 1878)
รับโอน(ย้าย)พยาบาลวิชาชีพ 3-5 ด่วน 1 ตำแหน่ง :ส่วนสาธารณสุข ฯ [25 ต.ค. 2555 เวลา 13:33:07] (อ่าน 199 ตอบ 1)
ตั้งกระทู้มุมงบประมาณไม่ได้ :คนเทศบาล [25 ต.ค. 2555 เวลา 11:54:50] (อ่าน 71 ตอบ 1)
รับโอน(ย้าย)จนท.ทะเบียน/จพง.ทะเบียน :วราภรณ์ [25 ต.ค. 2555 เวลา 11:48:57] (อ่าน 176 ตอบ 2)
รับโอน (ย้าย) หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ ระัดับ 6 และ จพง.พัสดุ :อบต.โป่งแยง [25 ต.ค. 2555 เวลา 11:37:19] (อ่าน 152 ตอบ 0)
หาที่ลงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ :อยากกลับเหนือ [24 ต.ค. 2555 เวลา 17:16:38] (อ่าน 177 ตอบ 4)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป :ต้องการหาประสบการณ์ [24 ต.ค. 2555 เวลา 16:17:42] (อ่าน 405 ตอบ 16)
ว่าง จพง.ธุรการ เชียงใหม่ :ว่าง จพง.ธุรการ เชียงใหม่ [24 ต.ค. 2555 เวลา 12:13:54] (อ่าน 437 ตอบ 5)
สับเปลี่ยน โอนย้ายสถาปนิก :ying [23 ต.ค. 2555 เวลา 23:20:19] (อ่าน 173 ตอบ 4)
หาคนแทนตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ค่ะ :วิจิตรา [23 ต.ค. 2555 เวลา 04:20:58] (อ่าน 153 ตอบ 3)
หัวหน้าสำนักปลัด 7 ที่ไหนว่างบ้าง เชียงใหม่ :หน. [22 ต.ค. 2555 เวลา 16:21:53] (อ่าน 233 ตอบ 5)

 กระทู้ใหม่  มีคนอ่านแล้ว  มีคนอ่านมาก  มีคนอ่านและตอบมาก