Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 


แจ้งความจำนงค์โอน/ย้าย
 เพิ่มหัวข้อใหม่
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | หัวข้อที่ 201 - 220 จากทั้งหมด 3702 หัวข้อ
< back next >

หัวหน้าสำนักปลัดในจังหวัดเชียงใหม่ สนใจ โอนย้ายสับเปลี่ยนมา หัวหน้าสำนักปลัด อุตรดิตถ์มั้ยครับ :ศุภกิตติ์ กาวิละ [17 ก.ย. 2558 เวลา 13:35:29] (อ่าน 200 ตอบ 0)
รับโอนย้าย จพง.การเงิน ฯ และนักวิชาการเงิน ฯ :หัวหน้าคลัง อบต.สบป่อง [17 ก.ย. 2558 เวลา 13:02:44] (อ่าน 174 ตอบ 0)
รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บฯ 2-4/5 :อบต.สันป่ายาง [17 ก.ย. 2558 เวลา 11:32:35] (อ่าน 101 ตอบ 0)
รับโอน(ย้าย) อบต.เทพเสด็จ :ฐิติวัฏส์ [17 ก.ย. 2558 เวลา 10:19:20] (อ่าน 620 ตอบ 0)
ต้องการโอนย้ายสับเปลี่ยน :ภัทรสุดา [16 ก.ย. 2558 เวลา 16:53:29] (อ่าน 417 ตอบ 0)
นบหอยากโอนย้าย :นบห6 [16 ก.ย. 2558 เวลา 14:56:58] (อ่าน 340 ตอบ 0)
รับโอน(ย้าย) เจ้าหน้าที่เพิ่มเติม :ฝ่ายติดต่อประสาน [16 ก.ย. 2558 เวลา 13:09:06] (อ่าน 484 ตอบ 0)
นายช่างไฟฟ้า ต้องการโอนย้ายครับ อภิชาต 0940739439 :อภิชาติ [16 ก.ย. 2558 เวลา 11:45:08] (อ่าน 83 ตอบ 0)
อยากทราบการเรียกบรรจุ เจ้าพนักงานธุรการ 2 :รัตนาพร แสงชัย [16 ก.ย. 2558 เวลา 10:35:00] (อ่าน 125 ตอบ 0)
ขอสอบถามค่ะ ณ เดือน กันยายน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ๒ เหลือผู้ที่สอบขึ้นบัญชีไว้จำนวนกี่อัตราค่ะ :ปาริชาติ ร่องยืด [15 ก.ย. 2558 เวลา 13:55:44] (อ่าน 128 ตอบ 0)
หาคนแทน หัวหน้างานพัสดุ :ภูดิส [15 ก.ย. 2558 เวลา 11:13:52] (อ่าน 226 ตอบ 0)
เจ้าหน้าที่ทะเบียน ต้องการโอนย้าย :เกศมณี [14 ก.ย. 2558 เวลา 12:27:54] (อ่าน 244 ตอบ 0)
แจ้งความประสงค์โอนย้าย :ชัยวัฒน์ [12 ก.ย. 2558 เวลา 15:25:35] (อ่าน 691 ตอบ 0)
โอนย้ายเพื่อหาประสบการณ์ :หัวหน้าสำนักปลัด [11 ก.ย. 2558 เวลา 15:01:19] (อ่าน 422 ตอบ 0)
ย้าย/สับเปลี่ยน :ปลัด อบต.๘ หาที่ย้าย [11 ก.ย. 2558 เวลา 12:51:45] (อ่าน 307 ตอบ 0)
อยากโอนย้ายไปอยู่ท้องถิ่นครับ :อยากโอนย้าย [11 ก.ย. 2558 เวลา 11:11:32] (อ่าน 326 ตอบ 0)
ที่ไหนรับโอนย้ายหัวหน้าส่วนโยธาบ้างคับ :นายธนกฤต มหาวัน [11 ก.ย. 2558 เวลา 08:06:21] (อ่าน 192 ตอบ 0)
ขอสอบถามการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น :อังคนา [10 ก.ย. 2558 เวลา 14:51:21] (อ่าน 219 ตอบ 0)
ตำแหน่ง หน.สป. :หาที่โอนย้าย [10 ก.ย. 2558 เวลา 14:22:40] (อ่าน 383 ตอบ 0)
บโอน (ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3-5/6ว (ด่วนมาก) :เทศบาลตำบลชมภู [10 ก.ย. 2558 เวลา 13:18:21] (อ่าน 200 ตอบ 0)

 กระทู้ใหม่  มีคนอ่านแล้ว  มีคนอ่านมาก  มีคนอ่านและตอบมาก