Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 


แจ้งความจำนงค์โอน/ย้าย
 เพิ่มหัวข้อใหม่
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | หัวข้อที่ 2061 - 2080 จากทั้งหมด 3702 หัวข้อ
< back next >

เทศบาลตำบลแม่คือประสงค์จะรับโอนย้าย พ.ช. :รับโอนพัฒนาชุมชน [28 พ.ย. 2555 เวลา 11:43:52] (อ่าน 345 ตอบ 2)
รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ :รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชนด่วน [28 พ.ย. 2555 เวลา 11:01:58] (อ่าน 276 ตอบ 0)
เทศบาลตำบลแม่คือประสงค์จะรับโอนย้าย พ.ช. :รับโอนพัฒนาชุมชน [28 พ.ย. 2555 เวลา 10:18:35] (อ่าน 173 ตอบ 0)
เทศบาลตำบลแม่คือประสงค์จะรับโอนย้าย พ.ช. :รับโอนพัฒนาชุมชน [28 พ.ย. 2555 เวลา 10:14:31] (อ่าน 118 ตอบ 0)
จังหวัดพะเยา อ.เชียงคำ เทศบาลตำบลหย่วน รับโอนย้าย นักวิขาการเงินและบัญชี :ar [28 พ.ย. 2555 เวลา 00:53:35] (อ่าน 113 ตอบ 9)
รับโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ :อบต.หนองควาย [27 พ.ย. 2555 เวลา 15:06:16] (อ่าน 285 ตอบ 27)
รับโอนย้ายสำหรับผู้สอบเปลี่ยนสายงาน บุคลากร (อบต.) :การเจ้าหน้าที่ เชียงใหม่ [27 พ.ย. 2555 เวลา 14:12:49] (อ่าน 341 ตอบ 1)
เจ้าพนักงานพัสดุกำลังจะว่าง :การคลัง [27 พ.ย. 2555 เวลา 13:55:53] (อ่าน 174 ตอบ 0)
ย้ายกลับบ้านลำพูน :รองปลัดอบต6 [27 พ.ย. 2555 เวลา 13:45:54] (อ่าน 182 ตอบ 2)
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น/ข้าราชการประเภทอื่น :อบต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง [27 พ.ย. 2555 เวลา 13:41:56] (อ่าน 242 ตอบ 0)
ขอเสนอพิจารณาให้เปิดกรอบพัสดุ อปท.ทั่วเชียงใหม่ :อย่างน้อยรับคนในพื้นที่แทนที่ไม่ใช่คนในพื้นที่ เพื [27 พ.ย. 2555 เวลา 11:08:35] (อ่าน 214 ตอบ 1)
ต้องการหาคนมาแทน พ.ช.เชียงใหม่ :หาคนแทนครับ พช.เชียงใหม่ [27 พ.ย. 2555 เวลา 10:54:28] (อ่าน 221 ตอบ 3)
อยากเห็น มติที่ประชุม กจ.บ้าง ของ อบจ.อะ :อยากเห็น [27 พ.ย. 2555 เวลา 09:11:00] (อ่าน 98 ตอบ 0)
ย้ายสับเปลี่ยน :บุคลากร [26 พ.ย. 2555 เวลา 14:28:22] (อ่าน 265 ตอบ 3)
หาคนแทนตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี :- [26 พ.ย. 2555 เวลา 14:02:57] (อ่าน 248 ตอบ 2)
ประชุม กทจ. :รอคอย [26 พ.ย. 2555 เวลา 13:33:26] (อ่าน 190 ตอบ 0)
วิเคราะห์ ฯ ที่ไหนว่างบบ้าง ในเชียงใหม่ นอกจาก เทศบาลตำบลหารแก้ว และ อบต.บ่อสลี :ผปแผป [24 พ.ย. 2555 เวลา 13:04:13] (อ่าน 230 ตอบ 2)
รับโอน (ย้าย) นายช่างสำรวจ 2-4/5 :อบต.แม่วิน [23 พ.ย. 2555 เวลา 18:43:49] (อ่าน 103 ตอบ 1)
อบต.ทาเหนือ อ.แม่ออน รับโอนย้าย นวก.การเงินและบัญชี :เจ้าหน้าที่ [23 พ.ย. 2555 เวลา 11:16:36] (อ่าน 350 ตอบ 10)
มาทำงานด้วยกันไหม????? :การคลัง [23 พ.ย. 2555 เวลา 10:32:41] (อ่าน 359 ตอบ 0)

 กระทู้ใหม่  มีคนอ่านแล้ว  มีคนอ่านมาก  มีคนอ่านและตอบมาก