Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 


แจ้งความจำนงค์โอน/ย้าย
 เพิ่มหัวข้อใหม่
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | หัวข้อที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 2763 หัวข้อ
next >

รับโอนพนักงานเทศบาล :เทศบาลตำบลอุโมงค์ [10 ก.ค. 2557 เวลา 13:04:25] (อ่าน 95 ตอบ 0)
รับโอนย้าย นายช่างโยธา 2-5 :พระธาตุปู่ก่ำ [9 ก.ค. 2557 เวลา 15:18:35] (อ่าน 32 ตอบ 0)
อบต.แม่สูน รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง :อบต.แม่สูน(ฝาง) [9 ก.ค. 2557 เวลา 14:13:30] (อ่าน 115 ตอบ 0)
รับโอนย้าย นักวิชาการเงินและบัญชี :ส่วนการคลัง [9 ก.ค. 2557 เวลา 10:51:25] (อ่าน 74 ตอบ 0)
รับโอน(ย้าย) นวก.จัดเก็บรายได้,จพง.จัดเก็บรายได้ :ทต.เจดีย์แม่ครัว [8 ก.ค. 2557 เวลา 16:17:26] (อ่าน 48 ตอบ 0)
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น/ข้าราชการประเภทอื่น :งานการเจ้าหน้าที่ [4 ก.ค. 2557 เวลา 11:25:41] (อ่าน 426 ตอบ 0)
หัวหน้าสำนักปลัด 6 อยากโอนย้าย :skk2010 [4 ก.ค. 2557 เวลา 07:52:07] (อ่าน 211 ตอบ 0)
รับโอนย้าย :อบต.บ้านปง [3 ก.ค. 2557 เวลา 16:35:00] (อ่าน 324 ตอบ 0)
รับโอนย้าย ครูเอกอนุบาลและภาษาอังกฤษ และนวกศึกษา :ศึกษา [3 ก.ค. 2557 เวลา 11:37:50] (อ่าน 127 ตอบ 0)
รับโอน(ย้าย) นวก.จัดเก็บรายได้ :ทต.เจดีย์แม่ครัว [3 ก.ค. 2557 เวลา 11:15:31] (อ่าน 102 ตอบ 0)
ต้องการแลกโอนย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ :เจ้าพนักงานธุรการ [2 ก.ค. 2557 เวลา 11:25:16] (อ่าน 144 ตอบ 0)
มีปัญหากับ เสือ สิงห์ กระทิง แรด ใน อปท. :มีปัญหากับ เสือ สิงห์ กระทิง แรด ใน อปท. [1 ก.ค. 2557 เวลา 22:37:52] (อ่าน 374 ตอบ 0)
รับโอนย้ายพนักงาน ตำแหน่ง จพง.การเงินฯ และจพง.พัสดุ :ประไพ หาญเมืองใจ [1 ก.ค. 2557 เวลา 18:54:45] (อ่าน 148 ตอบ 0)
รับโอน จพง.การเงินฯ และจพง.พัสดุ :ประไพ หาญเมืองใจ [1 ก.ค. 2557 เวลา 18:50:28] (อ่าน 71 ตอบ 0)
อยากย้าย อ.ดอยสะเก็ด สันทราย แม่ริม แม่ออน สันกำแพง :จนท.พัฒนาชุมชน [1 ก.ค. 2557 เวลา 17:06:27] (อ่าน 154 ตอบ 0)
รับโอน/ย้าย........ด่วน :ทต.ทุ่งข้าวพวง [1 ก.ค. 2557 เวลา 15:30:15] (อ่าน 301 ตอบ 0)
เพิกถอนคำสั่ง ไม่ได้สิทธิ เสียสิทธิ เกินสิทธิ :ทนายศาลปกครอง [30 มิ.ย. 2557 เวลา 22:40:02] (อ่าน 207 ตอบ 0)
รับโอนย้ายสายงานผู้บริหาร หัวหน้า สป 7 , ผอ.กกองช่าง และผอ.กองศึกษา 7 :ทต อมก๋อย [30 มิ.ย. 2557 เวลา 17:52:29] (อ่าน 192 ตอบ 0)
รับโอนย้าย นวก.ศึกษา :เก่งคุง [30 มิ.ย. 2557 เวลา 13:08:13] (อ่าน 139 ตอบ 0)
นิติกร ท่านใดมีปัญหาเรื่องงาน เรื่องอยากย้าย บ้างครับ :นิติกรศักดิ์ชัย [27 มิ.ย. 2557 เวลา 10:06:06] (อ่าน 186 ตอบ 0)

 กระทู้ใหม่  มีคนอ่านแล้ว  มีคนอ่านมาก  มีคนอ่านและตอบมาก