Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 


แจ้งความจำนงค์โอน/ย้าย
 เพิ่มหัวข้อใหม่
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | หัวข้อที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 2957 หัวข้อ
next >

โอนย้าย หรือ สับเปลี่ยน :คนต้องการย้าย [31 ต.ค. 2557 เวลา 20:35:05] (อ่าน 1 ตอบ 0)
ต้องการโอนย้าย หรือสับเปลี่ยน :หัวหน้าสป อยากย้าย [31 ต.ค. 2557 เวลา 19:49:42] (อ่าน 2 ตอบ 0)
หัวหน้าสป.อยากย้าย :หน.สป [31 ต.ค. 2557 เวลา 14:47:41] (อ่าน 33 ตอบ 0)
รับโอนย้าย นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว จำนวน 1 อัตรา :สำนักงานปลัด [30 ต.ค. 2557 เวลา 10:57:06] (อ่าน 87 ตอบ 0)
รับโอน นวก.การเงิน :นางปราณี นาคประสิทธิ์ [30 ต.ค. 2557 เวลา 10:22:30] (อ่าน 80 ตอบ 0)
รับโอนข้าราชการ :ทัศนีย์ [30 ต.ค. 2557 เวลา 10:05:42] (อ่าน 152 ตอบ 0)
รับโอนข้าราชการ :ทัศนีย์ [30 ต.ค. 2557 เวลา 09:50:55] (อ่าน 86 ตอบ 0)
ต้องการโอนย้ายไปโรงเรียนเทศบาล :คนอยากย้าย [29 ต.ค. 2557 เวลา 17:57:54] (อ่าน 45 ตอบ 0)
อบต.แม่คะ อ. ฝาง รับโอน นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ :อบต.แม่คะ [29 ต.ค. 2557 เวลา 09:23:27] (อ่าน 42 ตอบ 0)
รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บฯ :ส่วนการคลัง [27 ต.ค. 2557 เวลา 15:47:10] (อ่าน 134 ตอบ 0)
รับโอนย้าย นวก.การเงินฯ :ทต.หนองแฝก [27 ต.ค. 2557 เวลา 14:48:31] (อ่าน 167 ตอบ 0)
เทศบาลนครรังสิตมีความประสงค์สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ :rangsit [27 ต.ค. 2557 เวลา 12:41:32] (อ่าน 168 ตอบ 0)
ด่วน รับโอนย้ายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 และนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 4 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) :อุบลวรรณ [24 ต.ค. 2557 เวลา 16:12:41] (อ่าน 194 ตอบ 0)
ต้องการรับโอนย้าย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ไม่มีค่าใช้จ่าย :hs0vun [24 ต.ค. 2557 เวลา 15:03:37] (อ่าน 114 ตอบ 0)
ชม. ที่ไหนมี ตำแหน่ง นวก.พัสดุว่าง..... :wat [24 ต.ค. 2557 เวลา 14:12:57] (อ่าน 83 ตอบ 0)
ต้องการโอนย้ายเพื่อเปลี่ยนสายงาน ยินดีรับทุกข้อเสนอ :Tevez [24 ต.ค. 2557 เวลา 09:17:14] (อ่าน 240 ตอบ 0)
รับโอนย้าย นวก.พัสดุ จพง.จัดเก็บฯ จนท.สันทนาการ :1112 [22 ต.ค. 2557 เวลา 13:26:24] (อ่าน 183 ตอบ 0)
ต้องการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 จังหวัดลำพูน อำเภอป่าซาง อบต.ท่าตุ้ม :อุบลวรรณ [22 ต.ค. 2557 เวลา 12:47:02] (อ่าน 74 ตอบ 0)
รับโอนนักวิชาการศึกษา และปลัด อบต. ระดับ 8 ด่วน :บุคลากร [21 ต.ค. 2557 เวลา 17:55:20] (อ่าน 230 ตอบ 0)
รับโอนย้ายนักวิชการศึกษา 3-5/6ว และปลัด อบต 8 :บุคลากร [21 ต.ค. 2557 เวลา 17:51:52] (อ่าน 149 ตอบ 0)

 กระทู้ใหม่  มีคนอ่านแล้ว  มีคนอ่านมาก  มีคนอ่านและตอบมาก