ผู้ว่าบอกกล่าว
ผู้ว่าแจ้งนโยบาย
ประชาสัมพันธ์

 

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

 

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน 
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.30 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าและตรวจสอบจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติออบหลวง อำเภอฮอด พร้อมด้วยนายอารุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงาน ทสจ.เชียงใหม่ นายสมนึก ท้าวพา ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สบอ.16 โดยมี นายจักรพันธุ์ ทองอ่ำ นายอำเภอฮอด และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติออบหลวงร่วมให้ข้อมูล
วันที่ 22 ก.พ. 67 เวลา 09.45 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลได้ให้การสนับสนุน ในปี 2567 โดยนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ
วันที่ 22 ก.พ. 67 ที่ลำน้ำแม่ทา ป่าชุมชนบ้านแม่ตระไคร้ หมู่ที่ 1 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด โครงการจัดงานมหกรรมแนวกันไฟป่าชุมชนตำบลทาเหนือ ประจำปี 2567 “ร่วมมือร่วมใจป้องกันไฟป่า ร่วมสืบชะตาลำน้ำทาให้มั่นยืน” และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สานพลังภาคีเครือข่ายป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่สนามกีฬาสำนักงานเทศบาลตำบลแม่วาง นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานประเพณีของดีอำเภอแม่วาง “มหัศจรรย์แม่วาง” (Amazing Maewang Wang) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2567
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ