พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2565

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

 

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

 

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ที่บริเวณด้านหน้าตลาดอนุสาร ย่านไนท์บาซาร์ ถนนช้างคลาน ซึ่งเป็นหนึ่งในย่านเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงได้สูงกว่าจุดวิกฤตเกือบ 1 เมตร ซึ่งหากไม่มีระบบป้องกันที่ดี และแผนที่ได้มีการวางไว้ก่อนหน้านี้ ก็จะทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมเหมือนกับปี พ.ศ. 2554 แต่ด้วยระบบป้องกันที่ดี และนำแผนออกมาใช้ตั้งแต่น้ำยังไม่ท่วม ด้วยการปิดท่อระบายน้ำทุกท่อ รวมถึงการทำคันกั้นน้ำที่แข็งแรง ซึ่งแม้จะมีบางจุดที่คันกั้นน้ำมีระดับต่ำหรือฟันหลอ ก็ได้มีการนำกระสอบทรายไปเสริมเพื่อปิดช่องโหว่ ทำให้สามารถยื้อเวลาและรับมือกับน้ำปิงที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 1 เมตร ได้ข้ามวัน อย่างไรก็ตาม เป็นไปตามการคาดการณ์ว่าจะมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่ที่คันกั้นน้ำต่ำ ทั้งนี้ ภาพรวมพื้นที่ของทั้ง 7 โซนในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า อยู่ในโซนเสี่ยงภัยที่ 1 และโซนเสี่ยงภัยที่ 2 บางจุด โดยที่ตลาดอนุสาร หากเทียบเมื่อปี พ.ศ. 2554 น้ำจะทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชน แต่ในปีนี้น้ำยังท่วมสูงถึงขอบฟุตบาท ซึ่งถือว่ายังคงรับมือได้ดี
วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันรับมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค จำนวน 115 ชุด ประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนม และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ซึ่งผู้แทนหลวงตาม้า วัดถ้ำเมืองนะ อำเภอเชียงดาว ได้นำมามอบให้กับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปมอบแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจาก นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำ รวมถึงพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอหางดง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย โดยในวันนี้ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านน้ำโท้ง, หมู่ที่ 3 ประตูระบายน้ำแม่ข่า, หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านท่าศาลา, หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านหนองคำ ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง, หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านท่าขุนคง, หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านท่ามะโก๋ ตำบลขุนคง และหมู่ที่ 11 ชุมชนบ้านดู่ ตำบลบ้านแหวน
วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวรญาณ บุญณราช และ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยร่วมกัน โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ