ผู้ว่าบอกกล่าว
ผู้ว่าแจ้งนโยบาย
ประชาสัมพันธ์

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2565

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

 

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน 
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 


ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 27 มกราคม 2566 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เชิงรุก ตรวจการปรับปรุงทำความสะอาดและทาสีตีเส้นทางม้าลาย ที่บริเวณหน้าตลาดสดแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วย นายนิคม เทพบุตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 และเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทำความสะอาดและทาสีทางม้าลายกันอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้สั่งการให้ทางหลวงทุกแขวง รวมถึงทางหลวงท้องถิ่น ทั้ง 25 อำเภอ ดำเนินการปรับปรุงทางม้าลายในหลายจุด ทั่วพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางจราจรสามารถมองเห็นสัญลักษณ์บนพื้นผิวจราจรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนที่มีประชาชนอาศัยและสัญจรเป็นจำนวนมาก
วันที่ 27 มกราคม 2566 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี การสร้างรางรถไฟขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ ณ สถานีรถรางไฟฟ้า วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์จำนวน 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญชยมงคลคาถา เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งก่อนเริ่มพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขึ้นไปจุดเครื่องบวงสรวงรอบพระธาตุดอยสุเทพฯ จำนวน 9 จุด และจุดนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ อีก 1 จุด
วันที่ 26 มกราคม 2566 ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2566 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566 ภายใต้แนวคิด "เสน่ห์ล้านนา บุปผาเวียงพิงค์" โดยในวันนี้เป็นการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วันที่ 26 มกราคม 2566 นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมตรวจความพร้อมการให้บริการผู้โดยสาร และการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยได้เดินตรวจตั้งแต่เส้นทางผู้โดยสารขาออกจนถึงเส้นทางผู้โดยสารขาเข้าทั้งอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศและในประเทศ
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ