พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2565

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

 

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

 

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตร และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อำเภอฮอด ประจำปี 2565” โดยมี เจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จากทุกตำบลในอำเภอฮอด รวมทั้งคณะครูฝึก เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 250 คน
วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมนัดพบแรงงานใหญ่ ปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงแรงงาน นำโดย นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ประสงค์จะหางานทำ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง และผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ รวมทั้งให้ผู้สมัครงานได้ทราบแหล่งการจ้างงาน แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนำไปเป็นแนวทางเตรียมตัวเข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้มีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนช่วยให้นายจ้างได้พนักงานตรงตามตำแหน่งงานและคุณสมบัติที่ต้องการ
วันที่ 25 มิถุนายน 2565 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ (Chiang Mai Beat The Haze Charity Run) ซึ่งจัดขึ้นที่ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือของจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อหาทุนสมทบการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและฝุ่นควันของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่มีคุณภาพอากาศที่สะอาด ภายใต้สโลแกน “เพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน” ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ และเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่ป่า โดยเฉพาะ ดอยสุเทพ-ปุย ซึ่งถือเป็นแหล่งพื้นที่ป่าที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ ลานริมน้ำ บ้านโบราณริมปิง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าว การจัดแคมเปญเปิดเมือง “เชียงใหม่ที่เดียว กิน เที่ยว ประชุม” โดยมีนายสำเริง ไชยเสน ที่ปรึกษาสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคเหนือ นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ นาย ภณวาท โกชุม Founder and CEO,iChiangmai Group นางสาวนันทนิตย์ เสสะเวช ผู้บริหารฮอไรซัน วิลเลจ รีสอร์ท นายภิญโญ วิสัย ผู้บริหารออนใต้ฟาร์ม และนางสาวลักขณา ศรีหงส์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม ร่วมในการแถลงข่าวครั้งนี้
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ