พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2565

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

 

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

 

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบบ้านที่อยู่อาศัย ตามโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่ ประจำปี 2565 โดยมีคณะสงฆ์อำเภอหางดง นางอัญชลี กัลมาพิจิตร รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีฯ
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสตรีไทยใส่ใจสุขภาพ และการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 ซึ่งคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่สมาชิกกองทุนฯ เรื่องการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว และเพื่อให้สมาชิกกองทุนฯ ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนำไปเผยแพร่ให้คนในครัวเรือน ทั้งยัง เป็นการเสริมสร้างความรู้ให้แก่สมาชิกกองทุนฯ เรื่องการปลูกพืชสมุนไพรไว้กินเองที่บ้าน
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ที่บริเวณแก้มลิงหนองแฝก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจงหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสายไฟฟ้าสายสื่อสารที่รกรุงรังในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ