ผู้ว่าบอกกล่าว
ผู้ว่าแจ้งนโยบาย
ประชาสัมพันธ์

 

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

 

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน 
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 21 ก.ย. 66 ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แบบบูรณาการ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมการร่วมกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันก่อนเข้าสู่ในปี 2567 โดยมี นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม
วันที่ 21 ก.ย. 66 ที่ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการเกษตรวิชญาในปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่านมา และร่วมกันพิจาณาแผนการดำเนินงานต่างๆ ในอนาคต โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะพัฒนาพื้นที่โครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรพื้นที่สูงและขยายผลไปยังเกษตรกรในพื้นที่ และเป็นต้นแบบในการทำงานร่วมกับหน่วยงานและชุมชนในการทำการเกษตรแบบยั่งยืน
วันที่ 21 ก.ย. 66 ที่ ห้องปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาหาข้อยุติในการแก้ไขปัญหาแนวเขตการปกครองที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนช่วงรอยต่อระหว่าง ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ กับ ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยมี อรรถวุฒิ พึ่งเนียม ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอำเภอดอยเต่า , นายอำเภอฮอด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
วันที่ 20 ก.ย. 66 นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ “คนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24-29 ตุลาคม นี้ โดยได้มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านต่าง ๆ ทั้งการอำนวยความสะดวกทางการจราจร การจัดแสดงนิทรรศการ การจัดเตรียมสถานที่ การให้ความช่วยเหลือผู้เข้าร่วมกิจกรรมกรณีฉุกเฉิน รวมถึงชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนลำดับพิธีการต่างๆ ภายในงานทั้งในส่วนนิทรรศการ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24-28 ต.ค.ที่ศูนย์การค้าเมญ่าฯ และพิธีเปิดงานวิ่งฯ ในวันที่ 29 ต.ค. ที่จะถึงนี้
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ