พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2564

ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล  ประจำปี 2564

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

 

ผลการออกรางวัลกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายประจญ​ ปรัชญ์สกุล​ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่​ มอบหมายให้นายชัชวาลย์​ ฉายะบุตร​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่​ ​ร่วมกับนายอัศนี​ บูรณุปกรณ์​ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่​ ติดตามการตรวจเชิงรุก​ (Active Case Finding :ACF) เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่และกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสโรค และนำเข้าสู่ระบบการดูแลตามมาตรการ ซึ่งจะทำให้สามารถยุติการแพร่ระบาดให้ได้โดยเร็ว​ บริเวณตลาดวโรรส​ และตลาดต้นลำไย​ ทั้งนี้ ​เทศบาลนครเชียงใหม่ จะดำเนินการตรวจหาผู้ติดเชื้อ​ในพื้นที่ต่าง ๆ ช่วงวันที่ 20-25 ตุลาคม 2564 โดยในวันที่ 21​ ตุลาคม​ 256 กำหนดตรวจที่ตลาดเมืองใหม่​ จำนวน​ 3​ จุด วันที่ 22​ ตุลาคม​ 2564 กำหนดตรวจที่วัดป่าแพ่ง วันที่ 23​ ตุลาคม​ 2564 กำหนดตรวจที่โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน วันที่ 24​ ตุลาคม​ 2564 กำหนดตรวจที่วัดกู่เต้า และวันที่ 25​ ตุลาคม​ 2564 กำหนดตรวจที่ตลาดเมืองใหม่
วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่หอกลางเวียง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะกิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งนำโดยนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์ประจำวัน และวางมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ต่าง ๆ ที่พบการระบาด ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ได้มอบหมายให้ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน โดยเปิดเผยว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ 294 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพียง 1 ราย ที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยเป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 34 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 39 ราย เป็นการระบาดในครอบครัว 11 ครอบครัว รวมจำนวน 38 ราย และมาจากคลัสเตอร์ต่าง ๆ หลายคลัสเตอร์ ได้แก่คลัสเตอร์ใหม่ ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง 12 คลัสเตอร์ รวมจำนวน 147 ราย คลัสเตอร์เดิม ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อที่พบระหว่างการกักตัวหรือติดตาม 17 คลัสเตอร์ รวมจำนวน 35 ราย
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายอู๋ จื้ออู่ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการ และแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเห็นด้านความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน และจังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็นต่าง ๆ ทั้งการค้า วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ