ผู้ว่าบอกกล่าว
ผู้ว่าแจ้งนโยบาย
ประชาสัมพันธ์

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2565

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

 

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน 
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 


ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ หรือ กรอ. โดยมีนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการ และผู้แทนจากภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการแถลงข่าว การจัดงานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม ประจำปี 2566 (CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2023) ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Miracle Flora” แสง สี ศิลป์ มนต์เสน่ห์ดอกไม้งาม ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566 ที่จะถึงนี้ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา และบริเวณทิศตะวันออกของหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสภาพลักษณ์ที่ดีงามในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้พัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลายเหมาะสมกับแต่ละเทศกาลและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมโยงและส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ประชาชน และชุมชนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันเกษตรและของดีโป่งแยง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “เกษตรโป่งแยง สืบสานภูมิปัญญา สู่สากล” เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตร วิถีชีวิตชุมชน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านและสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโป่งแยง โดยมีนายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมสร้างงานสร้างรายได้และงานเกษตรแฟร์ 2022 ณ ห้องประชุมหอพัก สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 นี้ เพื่อเป็นการตอบแทนกลุ่มลูกค้าเกษตรกรผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำชีวภาพและชาวสวนเกษตรกรปลอดสารพิษ ให้เป็นช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสมาชิก
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ