ผู้ว่าบอกกล่าว
ผู้ว่าแจ้งนโยบาย
ประชาสัมพันธ์

 

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

 

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน 
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 


ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 18 พ.ค. 67 ที่ห้องประชุมสภา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ สกสว. นำคณะนักวิจัยร่วมประชุม หารือเพื่อรับโจทย์ปัญหาและความต้องการจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมี นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้ข้อมูล
วันที่ 17 พ.ค. 67 ภัตตาคารตูลู่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "กาชาดเชียงใหม่ กายใจสง่างาม” เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพให้แก่สมาชิกสภากาชาดไทยและบุคคลภายนอกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ กิ่งกาชาดอำเภอ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสภากาชาดไทย ประจำอำเภอ และบุคคลภายนอก ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 320 คน เข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ 17 พ.ค. 67 ที่ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พร้อมมอบเกียรติบัตรถวายแด่พระสงฆ์และประชาชนผู้มีผลงานด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50 ท่าน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2567 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี
วันที่ 17 พ.ค. 67 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะทำงานบูรณาการ คัดกรอง บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมา
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ