ผู้ว่าบอกกล่าว
ผู้ว่าแจ้งนโยบาย
ประชาสัมพันธ์

 

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

 

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน 
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 


ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 17 ก.ค. 67 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการเกษตรวิชญา ได้เดินทางไปยังโครงการเกษตรวิชญา ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นประธานเปิดงาน “ตามรอยปราชญ์แห่งการเกษตร ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน” ซึ่งโครงการเกษตรวิชญา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนนักศึกษา ผู้นำชุมชน ตลอดจนพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมพิธี
วันที่ 17 ก.ค. 67 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้บริหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ การเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยในปี 2567 รวมไปถึงการผลักดันลำไย คุณภาพให้มีการส่งออกสู่ประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย พร้อมพบปะเกษตรกรผู้ปลูกลำไย และตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อลำไย ณ โรงงานลำไย บริษัท ตองแปดผักผลไม้ จำกัด ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
วันที่ 17 ก.ค. 67 ที่ ศูนย์วิจัยโครงการหลวงขุนห้วยแห้ง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายถนน "ทางหลวงชนบทเชื่อมทาง สร้างสุข เพื่อประชาชนบนสายทางพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567" โดยมี นายชัชวาลปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ
วันที่ 17 ก.ค.67 ที่ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาววนิดา พันธ์สะอาด รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ MR. MENG MENG ZHANG UTMB Asia Key Account Manager ร่วมแถลงข่าวเปิดฤดูกาล HOKA CHIANG MAI THAILAND BY UTMB 2024 โดยมี นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวฯ
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ