Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

โครงการโฮงเฮียนสืบผญ๋า ภูมิปัญญาสร้างสุขภาพ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 4/10/2012

สภาเด็กและเยาวชนตำบลดอยหล่อ จัดโครงการโฮงเฮียนสืบผญ๋า ภูมิปัญญาสร้างสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เกิดความตระหนักและสนใจในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง โดยเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม วิถีการดำเนินชีวิตดั้งเดิมของชุมชน โดยแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 5 ฐานกิจกรรม ได้แก่ 1.ฐานภูมิปัญญากับการส่งเสริมสุขภาพเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่น กับวัฒนธรรมการรักนวลสงวนตัว การเสียผี 2.ฐานดนตรีกับการส่งเสริมสุขภาพจิต 3.ฐานความรู้เกี่ยวกับ อบต.ดอยหล่อ 4.ฐานอาหารเพื่อสุขภาพ 5.ฐานคนรุ่นใหม่กับดนตรีพื้นเมือง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

ประมวลภาพ