Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ข่าวท้องถิ่น
ลำดับที่ : 38557
หัวข้อ : ด่วนที่สุด ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ของ อปท.จังหวัดเชียงใหม่ (ชม ๐๐๒๓.๑/๔๓๙๕๓)
รายละเอียด :
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : 30 ส.ค. 2559