ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ลงนามถวายพระพร | เข้าสู่เว็บไซต์