Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

ประชุมประจำเดือนกันยายน 2557 ของ อสม.ตำบลสันนาเม็ง เตรียมความพร้อมในภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 30 ก.ย. 2557

ประชุมประจำเดือนกันยายน 2557 ของ อสม.ตำบลสันนาเม็ง เตรียมความพร้อมในภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ...| อ่านต่อ |
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในฤดูเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2557... [30 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 เพื่อขอกันเงินงบประมาณและเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ในวันสุดท้ายของงบประมาณ... [30 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ห้วยแก้ว ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย... [30 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล อบต.ห้วยแก้ว ได้นำเด็กๆ ไปทัศนศึกษา น้ำพุร้อนสันกำแพง... [30 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ประชุมผู้นำในตำบลสันนาเม็ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนสู่การจัดการสุขภาวะโดยชุมชน ฯ... [29 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ต้อนรับนายก - คณะฯ ทต.ยางฮอม จ.เชียงราย เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบ... [29 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอสันทราย รับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ ... [26 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ร่วมแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ คุณครูศิราณี แพงจันทร์ ปูชนียบุคคลที่เราภาคภูมิใจ ของโรงเรียนบ้านห... [26 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอยหล่อ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนตำบลดอยหล... [26 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมประชาอาสาบวชป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพร... [25 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ... [25 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลสันผีเสื้อ ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ในตำบลสั... [24 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดการแข่งขันชกมวย สนามมวยเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ หมู่ที่ 3 บ้านท่า ตำบลสันผีเสื้อ... [24 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทื้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ได้จัดงาน &... [24 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด ให้ อปท.รีบดำเนินการบันทึกในระบบ e - LAAS ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ภายในวันที่ 30 ก.ย. 57 ก่อนเวลา 24.00 น. และให้ปิดปรับปรุงบัญชีภายใน 30 ธ.ค. 57 กรณีมีปัญหา โทร 02-2066300 และ 0-2241-9000 ต่อ 1607-1612 [29 ก.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่

อปท.ที่ไม่บันทึกบัญชีในระบบ e-LAAS ตั้งแต่เดือน กันยายน ได้แก่ 1. อบต.เทพเสด็จ 2.ทต.แม่วาง 3.อบต.สันต้นหมื้อ 4.ทต.สันกลาง 5.อบต.สบโขง อปท.ที่บันทึก e-LAAS ไม่เป็นปัจจุบัน ได้แก่ 1.ทต.สบเตี๊ยะ 2.ทต.ทุ่งข้าวพวง 3.อบต.บ้านแอ่น 4.ทน.เชียงใหม่ 5.อบต.เมืองก๋าย 6.อบต.บ้านสหกรณ์ 7.อบต.ออนกลาง 8.อบต.ออนเหนือ 9.อบต.เปียงหลวง 10.ทต.แม่ปูคา 11.อบต.แม่ก๊า 12.ทต.สารภี 13.อบต.ฮอด


ด่วนที่สุด ให้ อปท. ตรวจสอบรายการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินที่ยังไม่ได้ส่งให้จังหวัด ให้รีบดำเนินการ ส่งให้จังหวัด ภายในวันนี้ (25 ก.ย. 57) ก่อนเวลา 14.00 น. [25 ก.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่

หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว จังหวัดจะไม่สามารถดำเนินการขอกันเงินฯ ให้ได้


ด่วนที่สุด อปท.ใด จะนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน เช็คธนาคารกรุงไทย ให้นำส่งในวันพรุ่งนี้ (25 ก.ย. 57) เวลา12.00 น. หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าวฯ ให้นำส่ง ในวันที่ 3 ต.ค. 57 เป็นต้นไป [24 ก.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่

กรณีเช็คธนาคาร ธกส. ให้นำส่ง ในวันที่ 3 ต.ค. 57 เป็นต้นไป


ด่วนที่สุด ให้ อปท. ที่ประสงค์จะกันเงินวัสดุสื่อการเรียนการสอนเฉพาะก่อหนี้ผูกพัน (แบบ กง.1) ให้ส่งเฟกซ์พร้อมสำเนาสัญญาให้จังหวัดพรุ่งนี้ ในวันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 12.00 น. [24 ก.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่

หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวฯ จังหวัดจะกันเงินแบบไม่มีหนี้ผูกพันทุกรายการ กรณีมีปัญหาติดต่อสอบถาม โทร 081-1113612 (หน.เอ๋)


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |