Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

อบต.ห้วยแก้ว จัดโครงการปลูกต้นกล้า ป่าชุ่มชื้น ฟื้นความปรองดอง  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 21 ก.ค. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นกล้า ป่าชุ่มชื้น ฟื้นความปรองดอง ขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนมาก อาทิ ศูนย์ป้องกันรักษาป่าที่...| อ่านต่อ |
โครงการฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของ อปพร. ตำบลแม่สาบ และซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธาร... [21 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการวันบัณฑิตน้อย ประจำปี 2557 ... [21 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการดำหัวครูบา ไหว้สาอุ๊ยเจ้า บวชลูกเต้าเฮียนธรรม... [21 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สันผักหวานจัดโครงการกองทัพธรรมสัญจร... [21 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

พิธีเปิดโครงการธรรมสัญจร ครั้งที่ 11 เทศบาลเมืองแม่เหียะ... [21 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการถวายเทียนพรรษา... [21 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการคุมกำเนิดทำหมันสุนัข แมว ... [20 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557... [20 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จัดโครงการอบรมปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น ... [20 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

พิธีถวายเทียนพรรษาประจำปี 2557 ณ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา... [18 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลบ้านแปะ จัดการแข่งขันกีฬาตามโครงการกีฬาประชาสมานฉันท์ ประจำปี 2557 ... [18 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดทีมวิทยากรโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ศูนย์หยาดฝนฯ... [18 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการสวมหมวกให้ดอย เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม... [17 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการปลูกต้นไม้เพื่อสันติสุขและปรองดอง... [17 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด เรื่อง จัดส่งบัญชีถือจ่ายครูผู้ดูแลเด็กภายในวันที่ 24 /7/2557 [22 ก.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่

[เอกสารประกอบ...] ตามหนังสื่อด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว21840 ลงวันที่ 25 มิ.ย 57 ให้ อปท.ที่มีรายชื่อจัดส่งเอกสารแยกเป็นรายบุคลให้ถึงจังหวัดภายในวันที่ 24/7/57 มิเช่นนั่้นจะถือว่า อปท.นั้นๆ ไม่ขอรับงบประมาณอุดหนุน


 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทลาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 50/2554) เรื่อง ศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา [21 ก.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่


ด่วนที่สุด เรื่อง ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนกิจกรรมประกาศนโยบายจากงดเหล้า "เข้าพรรษา" เป็น งดเหล้าให้ "ครบพรรษา" [19 ก.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่


 รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย [18 ก.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |