Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

นายอำเภอดอยหล่อ ตรวจเยี่ยม และรับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของตำบลดอยหล่อ  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 9 ธ.ค. 2559

วันนี้ ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์  กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนายวิสูตร  กรมพิศาล นายอำเภอดอยหล่อ ใน...| อ่านต่อ |
อบต.ดอยหล่อจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี... [9 ธ.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมงานรุกขมูลกรรมบ้านดอยน้อย ... [9 ธ.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมถวายความอาลัยและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... [8 ธ.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

วันที่ 5 ธันวาคม 2559 เทศบาลตำบลสองแคว จัดพิธีจุดเทียนถวายอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพ... [8 ธ.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ มอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิตของ อสม.ทรงศิลป์ คำฉางเข้า ... [8 ธ.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ มอบเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน ... [8 ธ.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลหนองควายจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ... [7 ธ.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

รวมพลังแห่งความภักดี ตำบลม่อนปิ่น... [7 ธ.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาลร่วมงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... [6 ธ.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลอมก๋อยร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล... [6 ธ.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สุเทพ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... [6 ธ.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สุเทพ จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดอภิธรรมปัญญาสมวารถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... [6 ธ.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

โครงการรวมพลังแห่งความภักดี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ " พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกา... [4 ธ.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สุเทพ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมฯ คณะสงฆ์ตำบลสุเทพ ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลสุเทพ จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล... [2 ธ.ค. 2559]


| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ให้ อบต.ตรวจสอบ/แก้ไขเอกสารการขอความเห็นชอบโอน (ย้าย) ในเดือนธันวาคม 2559 และจัดส่งเอกสารพร้อมรับรองสำเนาทุกแผ่น ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 [9 ธ.ค. 2559]  ข้อมูลใหม่


 ให้ อบต.ตรวจสอบ/แก้ไขเอกสารการขอความเห็นชอบการเลื่อนระดับ ในเดือนพฤศจิกายน 2559 และจัดส่งเอกสารพร้อมรับรองสำเนาทุกแผ่น ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 [6 ธ.ค. 2559]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เรื่อง ทบทวนแนวทางการเบิกจ่ายตรงและให้ความรู้กับผู้มีสิทธิ อปท. ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลและการบันทึกข้อมูลส่งเบิกใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล [1 ธ.ค. 2559]


 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11 [29 พ.ย. 2559]


 ขอขอบคุณและขอระงับการประชาสัมพันธ์โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศล [29 พ.ย. 2559]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |