Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อจัดงานพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 24 ต.ค. 2557

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ และประชาชนในตำบลสันผีเสื้อ...| อ่านต่อ |
เทศบาลตำบลแม่โป่ง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงใหม่ มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเห... [24 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหนะ ตำบลแม่โป่ง ประจำปี 2557... [24 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลอมก๋อยร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช... [24 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ จัดแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ชิงแชมป์ภาคเหนือสนามพิเศษ... [24 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลจอมทองร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช... [24 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

งานของดีและภูมิปัญญาอำเภอดอยหล่อ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2557... [24 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิย... [23 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ประชุมปรึกษาหารือการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ช่วยใน 8 ชั้น ของโรงพยาบาลสันทราย ขยายเป็น รพ.ขนาด 200... [23 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลบ่อหลวง ดำเนินการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยพนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมออกกำลังกายตอนเช้า ... [22 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายก ทต.สันนาเม็ง เข้าร่วมงานสืบฮีต สานฮอย ผ่อกอยสุขภาพ... [22 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

นายก ทต.สันนาเม็ง ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันสมเด็จย่า ... [22 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดโครงการไหว้สาบารมีวิถีธรรมนำชุมชน ประจำปี 2557 ลานธรรม หมู่ที่ 3 ตำบลสันผีเส... [20 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

บ่ายวันเสาร์กับการฟังเสวนาพิเศษกับ หัวข้อ ประชาคมอาเซี่ยน โอกาสหรือวิกฤติ ... [18 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ทต.บ้านแปะ จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มอาชีพในตำบลบ้านแปะ ... [17 ต.ค. 2557]


| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ที่ กก ๐๓๐๒/๒๘๐๔) [22 ต.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่ แบบรายงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) [21 ต.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่

[เอกสารประกอบ...] ตามที่เทศบาลต่างๆได้จัดส่งแบบรายงานประกอบคำสั่งเรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) มานั้น จังหวัดเชียงใหม่ขอปรับปรุงรูปแบบเอกสาร 3 ฉบับประกอบด้วย ใบสรุปปะหน้าบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน, เอกสารหมายเลข 3, เอกสารหมายเลข 4 ส่วนเอกสารประกอบอื่นให้เป็นไปตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0037.2/ ว 33040 ลงวันที่ 1 กันยายน 2553 ทั้งนี้ให้รวมถึงเอกสารประกอบคำสั่งเรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557 ของพนักงานครูเทศบาลด้วย


 การพัฒนาทักษะและศักยภาพของกำลังคนภาครัฐและเตรียมความพร้อมของบุคลากรภาครัฐเข้าสู่ประชาคมอาเซียน [20 ต.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |