Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยนิมิตร  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 10 ก.พ. 2559

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา  นายจรัส  ไชยยา  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ทีปังกรการุณยนิมิตร ซึ่งมีผู้ปกค...| อ่านต่อ |
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานบ้านเสด็จ... [10 ก.พ. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สันพระเนตร อ.สันทราย จัดกิจกรรมตามโครงการแก้ไขปัญหามลพิษ ฝุ่นละอองและหมอกควัน... [10 ก.พ. 2559]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมทำแนวกันไฟ... [10 ก.พ. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เชิญร่วมงาน ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตกรรม กิ๋นของลำ ต๋ามวิถีหนองควาย... [10 ก.พ. 2559]

 ข้อมูลใหม่

รองนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมหมู่บ้านไร่กองขิง ต.หนองควาย... [10 ก.พ. 2559]

 ข้อมูลใหม่

โครงการนำนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าวังตาลทัศนศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙... [9 ก.พ. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าศาลาจัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาและจัดทำงบประมาณร... [9 ก.พ. 2559]

 ข้อมูลใหม่

การแข่งขันกีฬาอำเภอดอยหล่อเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559... [9 ก.พ. 2559]

 ข้อมูลใหม่

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรักษ์ รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้ช... [9 ก.พ. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ขบวนอำเภอสันทรายและ อปท.สันทราย ร่วมงานมหกรรมไม้ดอก ไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 40 ... [8 ก.พ. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สันผักหวานจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่... [8 ก.พ. 2559]

 ข้อมูลใหม่

อำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมขบวนรถบุปผชาติ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้... [8 ก.พ. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาลร่วมงานสืบสานประเพณีท้องถิ่นล้านนาเวียงกุมกาม และนิทรรศการประกวด อนุรักษ์พระเครื่... [8 ก.พ. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายการบริหารงานให้กับนายอำเภอสันทราย หัวหน้าส่วนราชการ... [6 ก.พ. 2559]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มโปรแกรมไลน์ โดยแบ่งพื้นที่ตามกลุ่ม 1 (สายเหนือ) กลุ่ม 2 (สายใต้) [10 ก.พ. 2559]  ข้อมูลใหม่


 ไฟล์แบบสำรวจ แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น [9 ก.พ. 2559]  ข้อมูลใหม่


 แผนปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง [9 ก.พ. 2559]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์ข่าวการฝึกอบรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช [5 ก.พ. 2559]  ข้อมูลใหม่


 ขอเอกสรเพิ่มเติม กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตค 58) อบต. [2 ก.พ. 2559]

[เอกสารประกอบ...] ให้ อบต.ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ ส่งเอกสารเพิ่มเติมการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตค 58) เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 2/2559 ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 ส่งเพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่ คุณแต่ง หรือ แฟกซ์ 053-112988


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |