Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

กิจกรรมรดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 18 เม.ย. 2557

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 เมษายน 2557 ที่๋ผ่านมา นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม ปลัดเทศบาลตำบลหนองควาย นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรี ณ บ้านเหมืองกุง ต.หนอ...| อ่านต่อ |
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ทำพิธีอัญเชิญประดิษฐานเสาอินทขิล(หลักเมือง) ... [18 เม.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล"สิงห์ทอง"... [18 เม.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ทต.ชมภู จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2556 ... [17 เม.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมช่วงเทศกาลปี๋ใหม๋เมือง ของชาวเมืองแม่เหียะ... [17 เม.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557... [13 เม.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสองแควจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2557... [13 เม.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2557... [11 เม.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน ประจำปีงบประมาณ 2557... [11 เม.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการเสน่ห์วันวานเวียงท่ากาน ตอน ปู๋จาพระเครื่อง ฟังเรื่องจ๊อยซอ ผ่อฟ้อนล้านนา... [11 เม.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการดูแลพระภิกษุสามเณร... [11 เม.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการบริการทันตกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ... [11 เม.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันทราย อ.ฝาง จัดโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปี 2557 ... [10 เม.ย. 2557]


เทศบาลตำบลบวกค้าง ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย... [9 เม.ย. 2557]


เทศบาลตำบลบวกค้าง ได้จัดโครงการรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ... [9 เม.ย. 2557]


| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนการหลอกลวงและสวมสิทธิคนพิการ (ที่ ชม ๐๐๐๕/๒๖๖๑) [18 เม.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่


ด่วนที่สุด คลังจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือ อปท. ที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำ GPP จังหวัดเชียงใหม่ [17 เม.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่

[เอกสารประกอบ...] สาขาการบริหารราชการแผ่นดิน การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ (รหัส L) ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม ๐๐๐๓/๐๓๒ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ ให้จัดส่งข้อมูลทาง E-mail : cmi@cgd.go.th หรือทางโทรสาร หมายเลข 0-5311-2398-401 ต่อ 19


ด่วนที่สุด ให้ อปท. รายงานข้อมูลการใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ชอง อปท. (e - LAAS) ทาง FAX. 053-112636 หรือ e-mail: cmlocal11@gmail.com โดยด่วน ภายในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน ก่อนเวลา 12.00 น. [17 เม.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่


ด่วนที่สุด อปท. ใด ที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรม e - LAAS ให้ส่งรายชื่อภายในวันที่ 11 เมษายน 2557 นี้เท่านั้น และให้ส่งเงิน ณ กลุ่มงานการเงินในวันที่ 18 เมษายน 2557 [11 เม.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |