Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 19 ก.ย. 2557

เทศบาลตำบลแม่แฝก  นำโดยอาทิตย์  วงศ์ทินบดี  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แฝก พร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก พนักงานเทศบาล  จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่...| อ่านต่อ |
เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย ร่วมกับหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 3 จัดทำกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ... [19 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่แฝก จัดโครงการส่งเสริมสุขภา... [19 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) องค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100%... [19 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะในการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ ประจำปี 2557... [19 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือก... [19 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสารภี (ธรรมะสัญจร)... [19 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ห้วยแก้ว จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพการจัดประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ... [19 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เช้าวันพฤหัสที่สดใส นำพยาบาลและ อสม. เยี่ยมบ้านหมู่ 9 บ้านหลักชัย มีผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ... [18 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาลร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธี... [18 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลท่าวังตาล... [18 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลจอมทองร่วมกับชมรมกุศลศาลเจ้าจอมทองมอบข้าวสารให้ประชาชน... [18 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลจอมทองจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเครือข่ายประชาชน ประจำปี 2557... [18 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่โป่ง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูผู้ปฎิบัติการฉุกเฉินเบื้อ... [18 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่โป่ง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดโครงการฝึกอบรมทบทวน พนักงานป้องกันภัย สมาชิก... [18 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" (ที่ ว. 4 /2557) [19 ก.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่


 ให้ อบต.ตรวจสอบ/แก้ไขเอกสารการขอความเห็นชอบการเลื่อนระดับและให้ส่งให้จังหวัดตรวจสอบ ภายในวันที่ 22 กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อนนำเข้าที่ประชุมต่อไป [19 ก.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่


 ให้ท้องถิ่นอำเภอ / อปท. มารับใบเสร็จรับเงินค่าบันทึกท้องถิ่น ที่งานบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 [17 ก.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่


 แจ้ง อบต. ที่ยังไม่จัดส่งแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รวมทั้งแก้ไขที่ยังไม่จัดส่งจังหวัด) [17 ก.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |