Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลดอยหล่อ จัดประชุมวางแผนจัดทำโครงการในปี 2560  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 29 ก.ค. 2559

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืันที่ตำบลดอยหล่อ จัดประชุมเพื่อวางแผนในการจัดทำโครงการของกองทุนฯ ในปีงบประมาณ 2560 โดยมีตัวแทนจาก รพ.สต. ประธาน อสม. เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 25...| อ่านต่อ |
อบต.ดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอยหล่อ ... [29 ก.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

มช.ร่วมวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลดอยหล่อ ... [29 ก.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

โครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุในครอบครัว ตำบลบงตัน... [29 ก.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

นำนักเรียนทัศนะศึกษา... [29 ก.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ข่วงเปา จัดโครงการพัฒนาคณะกรรมการศูนย์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สุงอายุ ต.ข่วงเปา แกนนำชุมชน... [29 ก.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการไหว้สาบารมีวิถีธรรมนำชุมชน เ... [29 ก.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2559... [29 ก.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ควบคุม... [29 ก.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ณ สันผ... [29 ก.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน และประชาชนตำบลสันผีเสื้อ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา และถว... [29 ก.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ณ ศู... [29 ก.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ รพ.สต.ท่าหลุก รพ.สพ.ป่าข่อยเหนือ อสม ผู้นำชุมชน และประชาชน รณรงค์ป้องกั... [29 ก.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในพื้นที่... [29 ก.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดกิจกรรมทำเรซิ่่นและกรอบรูป (souvenir) ตามโครงการฟาร์มผีเสื้อ เพื่อฝึกอาชีพเส... [29 ก.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด ให้บันทึกข้อมูลเครื่องราชฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๗ [29 ก.ค. 2559]  ข้อมูลใหม่

ให้ผู้ได้รับเครื่องราชฯ พ.ศ. 2556 และ 2557 ตามบัญชีรายชื่อที่แนบมา กรอก วันเดือนปี ที่บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ เช่น บรรจุวันที่ 1 มกราคม 2550 ให้กรอก 1 ม.ค. 2550 *********ภายในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เท่านั้น********** ตามลิ้งค์ด้านล่าง (โดยการคัดลอก แล้วนำไปเปิดในเว็บ) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ke_q8TTV_5udnpfJU5Af9qCv-nyAwTPs-a_8a5jTUY8/edit?pref=2&pli=1#gid=55758815


 สั่งจองเหรียญที่ระลึกพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ [26 ก.ค. 2559]  ข้อมูลใหม่


 แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ อบต.ช่างเคิ่ง [26 ก.ค. 2559]  ข้อมูลใหม่


 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ [26 ก.ค. 2559]  ข้อมูลใหม่


 การตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด [26 ก.ค. 2559]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |