Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

ร่วมต้อนรับคณะสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 23 ก.ย. 2559

นายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับนายวิรัช  สุปรียาพร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง ร่วมต้อนรับและสำรวจพื้นท่ีกับสำนัก...| อ่านต่อ |
เทศบาลตำบลยุหว่า จัดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ของเ... [23 ก.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

นายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน... [22 ก.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

นายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายเพื่อเสริมสร้างก... [22 ก.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลยุหว่า จัดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำป... [22 ก.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

นายก อบต.ดอยหล่อ เป็นผู้แทนรับมอบถุงยังชีพและผ้าห่ม จากกองพันรบพิเศษที่ 2... [22 ก.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลหนองควายจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ... [21 ก.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนและการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองควาย... [21 ก.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่ปั๋งฉีดล้างพื้นผิวถนนกรณีดินสไลด์ บริเวณเชิงสะพานฯ... [21 ก.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ได้ร่วมลงนามตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ... [21 ก.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

บรรยากาศการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 7 วัน ณ อบต.ดอยหล่อ... [20 ก.ย. 2559]


นายก อบต.ดอยหล่อ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัย... [20 ก.ย. 2559]


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งท... [20 ก.ย. 2559]


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้า... [20 ก.ย. 2559]


เทศบาลตำบลหนองหอย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ... [20 ก.ย. 2559]


| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายงานสถานะการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [27 ก.ย. 2559]  ข้อมูลใหม่


 เชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ เพื่อร่วมฉลองเชียงใหม่ครบ ๗๒๐ ปี [26 ก.ย. 2559]  ข้อมูลใหม่


 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ [23 ก.ย. 2559]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ [19 ก.ย. 2559]


 "อนาคตท้องถิ่นไทยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่" คน งาน เงิน : ยุบ ควบ รวม [16 ก.ย. 2559]

[เอกสารประกอบ...] สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "อนาคตท้องถิ่นไทยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่" คน งาน เงิน : ยุบ ควบ รวม ระหว่างวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. พบ "รศ.วุฒิสาร ตันไชย" เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยประธานคณะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป "วัลลภ พริ้งพงษ์" เจ้าของร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ กรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รศ.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มธ. ตัวแทนกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สนช. ตัวแทนสมาคมอบต.แห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมาย -สมัครวันนี้ - 26 กันยายน 2559 ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่www.thailocalgov.com หรือ www.get-u.org หรือที่ลิงค์นี้http://www.thailocalgov2013.com/public-relations.php?id=1821


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |