Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหงร่วมกับชาวบ้านกองลม หมู่ที่ 2 จัดกิจกรรมสืบชะตาป่า  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 29 ม.ค. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง ร่วมกับประชาชนบ้านกองลม หมู่ที่ 2 และเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน้ำแม่แตง จัดกิจกรรมสืบชะตาป่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ให้คนกับป่าอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสมดุล ...| อ่านต่อ |
การประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ... [29 ม.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เชิญสัมผัสอากาศหนาวที่เวียงแหง... [28 ม.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสองแคว จัดเวทีประชาคมเพื่อรวบรวมปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเวทีรับฟังความคิดเห็นของประ... [28 ม.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลเหมืองแก้ว จัดกิจกรรรมงานวันดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตรตำบลเหมืองแก้ว ครั้งที่ 15 ประจำปี 25... [28 ม.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ประชุมเตรียมความพร้อมทำบุญเปิดสำนักงานและงานของดีตำบลสันนาเม็ง ในวันเสาร์ที่ 14 ก.พ.58... [28 ม.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

งานหัตถกรรมสินค้าชุมชน OTOP ตำบลหนองควาย... [27 ม.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

โครงการเทศบาลพบประชาชน (กิจกรรมประชาคมหมู่บ้าน)... [27 ม.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันกลาง ได้จัดเวทีประชาคม เพื่อรวบรวมปัญหาความเดือดร้อนและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่... [27 ม.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

โครงการต้านภัยหนาว ประจำปี ๒๕๕๘... [26 ม.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

นายก อบต.ดอยหล่อ ให้การต้อนรับนายอำเภอดอยหล่อท่านใหม่... [26 ม.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

นายก อบต.ดอยหล่อ รับมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่... [26 ม.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ชาวสันทรายต้อนรับนายอำเภออดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทรายคนใหม่ ... [26 ม.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ประชุมชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม ... [26 ม.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ท่านอยู่เราอุ่นใจ ท่านย้ายไปเราคิดถึง ชมรม อปท .สันทราย ... [26 ม.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 อปท.ที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลพื้นฐาน อปท. และข้อมูลบริหารจัดการขยะ ขอให้เร่งดำเนินการรายงานด่วน ทาง e-mail : local.chuti@gmail.com ภายในวันที่ 30/ม.ค./2558 [29 ม.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


 เรื่อง ขอความสนับสนุนการจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "๒ ทศวรรษอบต. พลิกโฉมประเทศไทย" (ที่ สขท. ๒๐/๒๕๕๘) [28 ม.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


 เรื่อง การเปิดรับสมัครตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ที่ ชม ๐๘๑๐.๔/ว ๑๖๒) [28 ม.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ (ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว ๒๓๑๒) [23 ม.ค. 2558]


 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว ๙๓) [23 ม.ค. 2558]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |