Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

งานสืบสานงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลสันนาเม็ง ประจำปี 2558  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 21 เม.ย. 2558

งานสืบสานงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลสันนาเม็ง ประจำปี 2558 มีผู้สูงอายุเข้าร่วมพิธีจำนวน 360 คน มีนายธนกร ประมูลผล ปลัดอาวุโสอำเภอสันทราย เป็นประธาน นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายก ทต.สันนาเม็ง กล...| อ่านต่อ |
ทต.ชมภู จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันมหาสงกรานต์ ประจำปี 2558 ... [21 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ม่อนปิ่น ร่วมรดน้ำดำหัว ปี๋ใหม่เมืองท่านนายอำเภอฝาง... [21 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558 อบต.แม่งอนเปิดงานโครงการด่านชุมชน ตำบลแม่งอน ประจำปี 2558... [20 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการสรงน้ำธาตุเจ้าเวียงกุมกามและโครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ... [20 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมรดน้ำดำหัวหลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล ... [20 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมสืบสานต๋ามฮีตย้อนฮอยปี๋ใหม่เมือง ป๋าเวณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตำบลเมืองเล็น ๒๕๕๘... [20 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ตำบลเมืองเล็น ... [20 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร ประธานสภาฯ... [20 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเมืองแม่เหียะ... [20 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าศาลาร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่... [19 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าศาลา ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวพ่อเมืองเชียงใหม่... [19 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2558... [19 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลอมก๋อยจัดงานประเพณีแอ่วปี๋ใหม่เมืองแห่ครัวตานหลวง ประจำปี 2558... [17 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลหนองควาย... [17 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) [18 เม.ย. 2558]  ข้อมูลใหม่

[เอกสารประกอบ...] ให้ อปท. ที่มีรายชื่อตามเอกสารประกอบ เร่งดำเนินการเข้าใช้งานในระบบ รายรับ รายจ่าย และบัญชี ในระบบ e-LAAS และขอให้ท้องถิ่นอำเภอและพี่เลี้ยงครู ก. ของแต่ละอำเภอ ติดตามการเข้าใช้งานในระบบของ อปท. ที่มีรายชื่อดังกล่าวด้วย


 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวชี้วัดแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Core Team) ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ [17 เม.ย. 2558]  ข้อมูลใหม่


 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ (ที่ สขถ.ชม. ๘/๒๕๕๘) [16 เม.ย. 2558]  ข้อมูลใหม่


 เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ " มหาดไทยชวนรู้ " ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ (ที่ ชม ๐๐๑๗.๑/๑๔๕๖๗) [10 เม.ย. 2558]


 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมศักยภาพการปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น (อปท.) สู่ AEC (ที่ ชม ๐๐๒๓.๑/๒๓๙) [8 เม.ย. 2558]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |