Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

โครงการธรรมสัญจรของชมรม อปท.สันทราย ครั้งที่ 6 ทต.สันป่าเปา เป็นเจ้าภาพ พระมหาทองสุข สิริวิชโย วัดบวกครก แสดงธรรม ณ วัดสันต้นเปา  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 16 ก.ย. 2557

โครงการธรรมสัญจรของชมรม อปท.สันทราย ครั้งที่ 6 ทต.สันป่าเปา เป็นเจ้าภาพ พระมหาทองสุข สิริวิชโย วัดบวกครก แสดงธรรม ณ วัดสันต้นเปา นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายกฯเทศมนตรี เทศบาลตำบลสันนาเม็ง พร้อมคณะผู้บร...| อ่านต่อ |
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ได้รับเกียรติจากท่าน วัฒนชัย คุ้มวงศ์ดี อธิบดีอัยการภาค 5 พร้อมคณะ จัดกิ... [15 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการประชาชนตำบลเมืองก๋าย ร่วมกันเข้าวัดพัฒนาจิตใจ ประจำปี 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557... [15 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน รับมอบระบบผลิตพลังงานทดแทนจากของเสียหรือขยะชุมชน... [15 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

งานคืนความสุขให้แก่ประชาชน... [15 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลป่าไผ่ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเครือข่ายเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนตำบลป่าไผ่... [15 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย... [15 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการเทศบาลพบประชาชน (เทศบาลสัญจร) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557... [10 ก.ย. 2557]


เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์โครงการเลิกเล่นการพนันทุกชนิด ... [10 ก.ย. 2557]


เทศบาลตำบลเมืองเล็น ดำเนินโครงการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๗... [10 ก.ย. 2557]


เทศบาลตำบลอมก๋อยจัดโครงการประเพณีสลากภัตประจำปี 2557... [10 ก.ย. 2557]


เทศบาลตำบลทุ่งต้อม ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดทำโครงศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it cent... [10 ก.ย. 2557]


นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางใจเอาชนะยาเสพติด... [10 ก.ย. 2557]


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลอมก๋อย... [10 ก.ย. 2557]


เทศบาลตำบลอมก๋อยจัดกิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำ... [9 ก.ย. 2557]


| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ให้ท้องถิ่นอำเภอ / อปท. มารับใบเสร็จรับเงินค่าบันทึกท้องถิ่น ที่งานบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 [17 ก.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่


 แจ้ง อบต. ที่ยังไม่จัดส่งแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รวมทั้งแก้ไขที่ยังไม่จัดส่งจังหวัด) [17 ก.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม "แนวทางการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท. ตามประกาศฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗" (ที่ ศธ ๐๕๒๖.๐๓/ท ๐๗๙) [16 ก.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่


 แจ้งเทศบาล ฯ ส่งเอกสารเพิ่มเติมในการประชุม ก.ท.จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๗ (ตามเอกสารท้ายนี้) [15 ก.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |