Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ยินดีสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรแม่่ปิง ในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2558 ณ สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง เชียงใหม่  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 13 ต.ค. 2558

เนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ยินดีสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรแม่่ปิง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุตรข้าราชการตำรวจที่มีผลการเรีย...| อ่านต่อ |
ห้องเรียนสุขภาพผู้สูงอายุ..ทต.สันผักหวาน... [13 ต.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลจอมทองมอบอุปกรณ์จราจรให้สถานีตำรวจภูธรจอมทอง... [13 ต.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ เร่งให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาท่อส่งน้ำแตก... [12 ต.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

นิเทศครู โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา... [9 ต.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันนาเม็งได้จัดพิธีสถาปนาและมอบสารตราตั้งสโมสรเออร์ลี่แอคท์โรงเรียนบ้านหลักปัน ปี 2015-201... [9 ต.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่... [9 ต.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ จัดประชุมหมู่บ้านต้นแบบจัดการขยะในชุมชนตำบลดอยหล่อ... [9 ต.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบนโยบายและรับฟังข้อ คิดเห็นจากข้าราชการในส... [8 ต.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนได้ประชุมชี้แจงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษ... [6 ต.ค. 2558]


ปฐมนิเทศโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ... [6 ต.ค. 2558]


นักกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ดอยหล่อ ร่วมแข่งขันกีฬาดอยหล่อสัมพันธ์ ประจำปี 2558... [2 ต.ค. 2558]


Big cleaning day ตำบลสันนาเม็ง กลุ่ม อสม.ตำบลสันนาเม็ง ได้รวมพลังในการเดินสำรวจคว่ำภาชนะและทำลายแหล่... [2 ต.ค. 2558]


กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรืิอพื้นที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ ในวันที่ 30 ... [1 ต.ค. 2558]


นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเช... [1 ต.ค. 2558]


| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 โครงการอบรม "หลักสูตรผู้นำด้านวิทยาศาสตร์เ ทคโนโลยี และนวัตกรรม" [13 ต.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ [13 ต.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์ อบรมโครงการหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินฯ [13 ต.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


 ประกาศ ทม.ชม. เรื่อง ประกวดจ้างเหมาโครงการตกแต่งภูมิทัศน์เมือง [12 ต.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


ด่วนมาก ให้เทศบาลตรวจสอบโครงการโบนัสของปี 2559 และเพิ่มเอกสารคำรับรองพร้อมแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม [7 ต.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่

[เอกสารประกอบ...] [เอกสารประกอบ2...] ให้เทศบาลตรวจสอบรายชื่อโครงการโบนัสปี 59 เพิ่อเสนอขอความเห็นชอบที่ประชุม ก.ท.จ..ในครั้งที่ 12/2558 *****โดยให้ส่งเอกสารคำรับรองฯ(ตามตัวอย่างที่แนบมาพร้อมนี้)...ด่วน พร้อมตรวจสอบข้อมูล และระบุข้อมุลยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องลงในโครงการแล้วสำเนาให้จังหวัดอีกครั้งหนึ่ง******* หากข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการแก้ไข/ส่งส่งเพิ่มเติมได้ทาง fax หมายเลข 053-112988 ..ณัฐ.. หรือ E-mail : pheeradech.k@gmail.com ***หากเทศบาลไม่ประสงค์ที่จะรับการประเมิณ ให้ทำหนังสือแจ้งให้จังหวัดทราบด้วย***


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |