Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้จัดงานพิธีเปิดป้ายโรงเรียนผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 2 พ.ค. 2559

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้จัดงานพิธีเปิดป้ายโรงเรียนผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจากท่านปลัดนิยมล&nbs...| อ่านต่อ |
เทศบาลตำบลหนองควายสำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติ... [2 พ.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

รณรงค์ทำความสะอาดในชุมชน Big Cleaning day... [2 พ.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าวังตาล ประจำปี ๒๕๕๙ ... [2 พ.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สุเทพ ร่วมรำลึกมุทิตาครูบาเจ้าศรีวิชัย ครบรอบ 81 ปี พิธีเปิดเส้นทางขึ้นดอยสุเทพ ... [2 พ.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลอมก๋อย ประชุมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำปี 2559... [29 เม.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน:จัดโครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙... [29 เม.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ออกพ่นละอองน้ำในอากาศและต้นไม้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อ... [29 เม.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

การเยี่ยมบ้านด้วยรักและห่วงใยในสุขภาพชาวสันนาเม็ง ... [28 เม.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ทต.บ้านแปะ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์เพื่อแก้ไขที่ดินทำกินของ... [28 เม.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมเป็นสักขีพยานในการปล่อยน้ำจากฝายหนองสลีก เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งของตำบลดอยหล่อ... [28 เม.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สุเทพ ได้รับรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ.2558... [28 เม.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลหนองหอยจัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว... [28 เม.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สันพระเนตร ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการในตำบลสันพระเนตร... [27 เม.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

วันเทศบาลของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ... [26 เม.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์การอบรม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศด้วยแนวทางสากลแบบผสมผสาน ฯ [29 เม.ย. 2559]  ข้อมูลใหม่


 ให้ อปท.ที่มีรายชื่อ ส่งข้อมุลศึกษานิเทกศ์ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ในสังกัด ด่วนที่สุด [29 เม.ย. 2559]  ข้อมูลใหม่

[เอกสารประกอบ...] ข้อมูลอัตรากำลังตำแหน่งศึกษานิเทศก์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ในสังกัด ทางโทรสาร 112988 และ e-mail : praweena_1710@hotmail.com


 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการออกเสียง ประจำเขตออกเสียง [27 เม.ย. 2559]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แปนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ [20 เม.ย. 2559]


 ขอความร่วมมือสั่งจ้างและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ [20 เม.ย. 2559]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |