Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำกลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มพูนศักยภาพผู้สูงอายุระดับตำบล ณ วัดศรีเมืองมูล (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวง้ม) อ.พาน จ.เชียงราย | ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 31 ส.ค. 2558

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำกลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มพูนศักยภาพผู้สูงอายุระดับตำบล ณ วัดศรีเมืองมูล (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวง้ม) อ.พาน จ.เชียงราย | ในวันที...| อ่านต่อ |
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ... [28 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลป่าไผ่จัดพิธีมอบปริญญาชีวิตโรงเรียนผู้สูงวัยป่าไผ่คุณธรรม(รุ่นที่1)ประจำปี2558... [28 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลจอมทองจัดโครงการจัดตั้งกลุ่ม และส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ กลุ่มคนพิการ... [28 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

พัฒนาศักยภาพผู้ป่วยความดันเบาหวาน... [28 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

นายก อบต.ดอยหล่อ ดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ... [28 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘... [27 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สุเทพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเห็ดในตะกร้า... [27 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลจอมทองจัดโครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น... [27 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำท้องที่ ผู้นำองค์กรภาคี เจ้าหน้าที่ เข้าแลกเปลี่ยน... [27 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลเชิงดอยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย... [27 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลจอมทองสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการโอนสถานศึกษา... [25 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าศาลาจัดงานกาดหมั้วคัวฮอมตวยฮีตต๋ามฮอย ประจำปี 2558... [25 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมเ... [25 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อจัดโครงการไหว้สาป๋ารมี วิธีธรรมนำชุมชน ประจำปี 2558 ณ วัดร้องอ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลส... [25 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 แนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [1 ก.ย. 2558]  ข้อมูลใหม่

[เอกสารประกอบ...] [เอกสารประกอบ2...] [เอกสารประกอบ3...] สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://opp.go.th/webnew/main/news_view.php?id=500


 ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนการจัดสร้างประสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา" ประจำปี ๒๕๕๘ [1 ก.ย. 2558]  ข้อมูลใหม่


 ขอให้อปท.ส่งภาพกิจกรรมที่ท่านผู้ว่าฯ/ท่ารองนาวิน/ท่านรองชนะ ร่วมกิจกรรมในพื้นที่ อปท. ส่งมาที่ e-mail : cmlocal999+photo@gmail.com ภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ [28 ส.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


ด่วนมาก ให้ อบต.ที่ส่งโครงการเพื่อขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลประจำปี 2558 บันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์ [27 ส.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่

ให้ อบต.ที่ส่งโครงการเพื่อขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลประจำปี 2558 บันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์ ตามที่อยู่ที่ส่งมาให้นี้ (ให้คัดลอกที่อยู่แล้วนำไปวางหรือระบายสีที่อยู่ด้านล่างนี้คลิกขวาแล้วกดคำว่าไปหรือGo) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Phj-TvgJfM4xA6XyelPK9NHO9wKZrIaA9J-WREGipSQ/edit#gid=0 สำหรับ อบต.ที่ได้จัดส่งมาแล้วให้บันทึกให้ตรงกับเอกสารที่จัดส่งจังหวัดมาก่อนหน้านี้ สำหรับ อบต.ยังไม่ได้ส่งเอกสารฉบับจริงให้บันทึกแล้วส่งโครงการให้จังหวัดภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ***** โดยตัวชี้วัดค่าฐาน ให้ดูจากเป้าหมายโครงการ ซึ่งต้องเป็นไปตามความเป็นจริง เช่น เป้าหมาย 20 หมู่บ้าน และทำได้ใน ครั้งที่ 1 = 10 หมู่บ้าน ครั้งที่ 2 = 15 หมู่บ้าน ครั้งที่ 3 = 20 หมู่บ้าน ครั้งที่ 4 = 25 หมู่บ้าน และครั้งที่ 5 = 30 หมู่บ้าน เมื่อนำมารวมกันแล้วเฉลี่ยจะได้ค่าฐาน = 20 หมู่บ้านตามเป้าหมาย หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อที่ 053-112988 ต๊อก


 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอน ด้านการจัดการภัยพิบัติ" [26 ส.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |