Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

Bike For Mom
AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

อบต.ห้วยแก้ว จัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลห้วยแก้ว ประจำปี 2558  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 3 ส.ค. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อประชุมหารือ ในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลห้วยแก้ว ประจำปี 2558 โดยกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2558 ในการแข่งขันพื้นบ้านแล...| อ่านต่อ |
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา จัดโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ... [3 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง... [3 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ห้วยแก้ว ได้จัดโครงการปลูกต้นกล้า ป่าชุ่มชื้น เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ท... [3 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

โครงการแห่เทียนพรรษาประจำปี 2558... [3 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

โครงการส่งเสริมประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา อบต.บ่อสลี ประจำปี 2558... [3 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2558... [3 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมถวายเทียนพรรษาในช่วงสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา... [29 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร... [29 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลดอยหล่อ ศึกษาดูงานเตาเผาขยะไร้มลพิษ... [29 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม และสภาวัฒนธรรมตำบลฟ้าฮ่าม จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558... [29 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สุเทพร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558... [29 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ ... [29 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เมืองแกนสวย เมืองแกนสะอาด... [28 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลบ่อหลวง ดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส.... [28 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์ วารสาร"จำขึ้นใจ" และวีดิทัศน์ภาพยนตร์สารคดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น [28 ก.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์โครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ "วิ่ง รักษ์ ทรัพยากรไทย" [22 ก.ค. 2558]


 ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาตามโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสรเทศเพื่อบริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีพิเศษ [22 ก.ค. 2558]


 ประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลล่องแก่งหินเพิง ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๕๘ [21 ก.ค. 2558]


 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "รางวัลเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘" [21 ก.ค. 2558]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |