Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จังหวัดเชียงใหม่  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 26 ต.ค. 2559

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ และประชาชนในตำบลสันผีเสื้อ ร่วมพิธีว...| อ่านต่อ |
เทศบาลตำบลสันทราย อ.ฝาง จัดโครงการประชาคมจัดทำแผนสี่ปี... [26 ต.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สันผักหวานร่วมงานวันปิยมหาราช 23 ต.ค. 2559... [25 ต.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ทต.บ่อหลวง จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพของกลุ่มต่างๆ โดยมี วิชาช่างตัดผมชาย วิชาตัดผมหญิง และวิชาช่างซ่อมจ... [25 ต.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช พ.ศ.๒๕๕๙... [25 ต.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้จัดโครงการประชาคมตำบลแม่สา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ... [25 ต.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการวันปิยมหาราช ประจำปี 2559... [25 ต.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาลร่วมงานวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่... [25 ต.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิพลอดุลยเดช ของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง... [25 ต.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

พิธีมอบบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้... [25 ต.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร... [25 ต.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

รด.จิตอาสา จากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33 ออกพัฒนาบ้านดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับชาวสันนาเม็ง ... [25 ต.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เยี่ยมบ้านด้วยรักและห่วงใยในสุขภาพชาวสันนาเม็ง... [25 ต.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สันผักหวานจัดพิธีแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ ๙... [25 ต.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ... [25 ต.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เรื่อง แผนการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ อบต. [26 ต.ค. 2559]  ข้อมูลใหม่


  แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [25 ต.ค. 2559]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์เรื่องการซื้อเสื้อผ้าสีดำไว้ทุกข์ [21 ต.ค. 2559]  ข้อมูลใหม่


 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรทบทวนกระบวนการทางการลูกเสือ [19 ต.ค. 2559]  ข้อมูลใหม่


 ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 10/2559 ประจำเดือนตุลาคม 2559 [17 ต.ค. 2559]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |