Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

โครงการ "แม่เหียะปั่นรัก ปั่นสามัคคี ทำความดีถวายในหลวงและส่งเสริมการท่องเที่ยว"  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 22 ธ.ค. 2557

             เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้จัดโครงการ "แม่เหียะปั่นรัก ปั่นสามัคคี ทำความดีถวายในหลวงและส่งเสริมการท่องเที่ยว&quo...| อ่านต่อ |
บริการจากเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ... [19 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการเพิ่มพูนศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลสันนาเม็งและการศึกษาดูงาน ... [19 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เยี่ยมบ้านตามโครงการดูแลสุขภาพเชิงรุก วันนี้เยี่ยมบ้านหมู่ที่ 10 คุรุสภา 18 ธ.ค.57... [19 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลบ่อหลวง ต้อนรับคณะมูลนิธิ พอ.สว.ในการออกบริการทัตกรรมเคลื่อนที่ให้กับพี่น้องประชาชนบ้านแม่... [18 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

งานกีฬาชุมชนป่าไผ่ต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2557... [18 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

พิธีรับมอบโครงการมอบผลงานเป็นของขวัญให้กับประชาชนในวันขึ้นปีใหม่... [18 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

งานมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน" โดยมูลนิธิมิราเคิลออฟไลท์... [18 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อยินดีต้อนรับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล อำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการประชุมปร... [18 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลสันผีเสื้อ ในวันพุธ ... [18 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ร่วมงานโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2557... [17 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสองแคว จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด "สองแควคัพ" ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558... [17 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ประชุมประธาน อสม.จาก 12 หมู่บ้าน เพื่อเตรียมงานและกิจกรรมในรอบเดือน และไปศึกษาดูงานและงานส่งท้ายปีเก... [16 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ดูแลสุขภาพเชิงรุก เยี่ยมบ้านผู้ป่วย ผู้สูงอายุ นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายก ทต.สันนาเม็ง พร้อมคณะผู้... [16 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ดอยหล่อเกมส์ ครั้งที่ 17 ... [16 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด แบบตรวจสอบงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [22 ธ.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่

[เอกสารประกอบ...] แก้ไขแบบตรวจสอบงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุ


 เรื่อง การจัดโครงการ "สุขภาพดีชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ รุ่นที่ 9 โดยสมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.พ. ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอทร์ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี [18 ธ.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่


 ให้ อบต. ตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การคัดเลือก และสอบคัดเลือก หากมีข้อแก้ไข โทร 053 - 112988 [16 ธ.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่


ด่วนที่สุด ถึง ท้องถิ่นอำเภอ เรื่อง ขอแจ้ง อบต. ตรวจสอบวาระประชุมบรรจุครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน ธันวาคม 2557 หากแก้ไข แจ้ง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใน 16 ธันวาคม 2557 [15 ธ.ค. 2557]


 ประชาสัมพันธ์เทศบาลในพื้นที่ขังหวัดเชียงใหม่ ส่งเอกสารเพิ่มเติมในการประชุม ก.ท.จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 13/2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 [3 ธ.ค. 2557]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |