Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 3 ณ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 23 พ.ย. 2558

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายก ทต.สันนาเม็ง กล่าวเปิดการอบรมฯ โดยมี สจ.ดร.การุณ คุณยศยิ่ง ...| อ่านต่อ |
บันทึกเทปถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ ณ สนง.ประชามสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่... [23 พ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ขอเชิญร่วมกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจฯ อบต.ดอยหล่อ... [23 พ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จ... [20 พ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

กีฬาฟุตบอลประเพณี สามัคคีสานสัมพันธ์ ระหว่างทีมรวมท้องถิ่น-ท้องที่ตำบลสันนาเม็ง กับทีมรวมสื่อมวลชน... [19 พ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ เขตตำบลสันนาเม็ง... [19 พ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

การประชุมแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งตำบลสันนาเม็ง ... [19 พ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

งานแถลงข่าว การจัดงานประเพณีของดีอำเภอสันทราย ประจำปี 2558 ... [19 พ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลจอมทองจัดโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชนเทศบาลตำบลจอมทอง... [18 พ.ย. 2558]


ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงดอยหล่อ ประจำปี 2558... [18 พ.ย. 2558]


อบรมผู้ดูแลคนพิการและผู้พิการ ชมรมโกลบอลแคมปัสเชียงใหม่... [17 พ.ย. 2558]


ขอเชิญร่วมกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจผู้สูงวัยดอยหล่อ และ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำ... [17 พ.ย. 2558]


นายก อบต.ดอยหล่อ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการก่อสร้างประปา หมู่ที่ 5 บ้านดอยเงิน... [17 พ.ย. 2558]


นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ "PEA ปลูกดูแล รักษ์ป่า" ... [17 พ.ย. 2558]


เทศบาลตำบลสันมหาพน:จัดส่งนักเรียนในเขตพื้นที่เพื่อรับมอบทุนการศึกษาพระราชทาน... [17 พ.ย. 2558]


| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" [24 พ.ย. 2558]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลธัญญาลักษ์เชียงใหม่ [24 พ.ย. 2558]  ข้อมูลใหม่


ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์กรอกรายงานการสำรวจข้อมูลอัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่นออนไลน์ [24 พ.ย. 2558]  ข้อมูลใหม่

[เอกสารประกอบ...] เรียนบุคลากรเทศบาล และ อบต. ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ อบต.ศรีดงเย็น อบต.บงตัน อบต.เทพเสด็จ อบต.ม่อนปิ่น ทต.ป่าไหน่ อบต.แม่แวน อบต.โหล่งขอด อบต.ช้างเผือก อบต.แม่นาจร อบต.บ้านทับ อบต.ป่าแป๋ ทต.แม่ริม ทต.ริมเหนือ อบต.ทุ่งปี๊ อบต.ทุ่งรวงทอง อบต.ทาเหนือ อบต.สันกำแพง ทต.ท่าวังตาล ทต.ป่าบง ทต.หารแก้ว ทต.แม่ท่าช้าง อบต.สบแม่ข่า อบต.อมก๋อย รบกวนช่วยกรอกข้อมูลออนไลน์ในลิ้งค์ท้ายโพสนี้ด้วยนะคะ เป็นข้อมูลเดียวกับที่กรมให้กรอกในแบบ 1 แต่ปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มนิดหน่อย รบกวนกรอกข้อมูลเฉพาะตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ เอาเฉพาะที่มีคนครองอยู่ ณ วันที่ 20 พ.ย. 2558 รบกวนกรอกข้อมูลภายในวันนี้ หรืออย่างช้าภายในวันอังคารนะคะ ส่วนแบบรายงานที่ต้องส่งเป็นเอกสารให้อำเภอหรือจังหวัด ให้รายงานตามแบบที่กรมกำหนดค่ะ ขอบคุณค่ะ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bf5CITaeOD_58K86gt9p_kVLdrt4Xdet9Y7q6NM2Gfg/edit#gid=0


 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอปท.และแนวทาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ." [20 พ.ย. 2558]  ข้อมูลใหม่


ด่วน ให้ อบต.ตรวจสอบรายชื่อการคัดเลือก ,สอบคัดเลือกรอบเดือนธันวาคม 2558 [19 พ.ย. 2558]  ข้อมูลใหม่

[เอกสารประกอบ...] กรณีสอบคัดเลือกให้ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบให้จังหวัดภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 หากมีข้อสงสัยติดต่อ 053-112988 น้องแต่ง *******แก้ไขรายชื่อเพิ่มเติมล่าสุด 16.13 น. 20/11/2558*******


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |