Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้บุคลากร  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 25 พ.ค. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้บุคลากร องค์การบริหารส่...| อ่านต่อ |
เทสบาลตำบลท่าวังตาลร่วมงานการอบรมพัฒนาสักยภาพ อสม.... [25 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาลร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรม... [25 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาลร่วมเวทีความคิดปฎิรูปประเทศไทย... [25 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาลต้อนรับคณะศึกษาดูงาน... [25 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ออกพ่นหมอกควันให้แก่ประชาชนตำบลแม่งอนประจำปีงบฯ58... [22 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

การรับมอบโล่ห์รางวัล ตามโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 58... [22 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล ร่วมโครงการแม่บ้านอาหารปลอดภัย ห่วงใยสุขภาพกายและใจ... [21 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาลเปิดอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย... [21 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ปอเทืองบานแล้วสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่... [21 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

โครงการออกกำลังกายและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ... [20 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

โครงการศูน์สร้างสุขผู้สูงอายุุเทศบาลตำบลหนองหอย 2558... [20 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองหอย 2558... [20 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสตรี 2558... [20 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

นายกสุเทพให้สัมภาษณ์คอลัมน์ "ขึ้นล่องท่องไทย" ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี... [20 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์การประชุม คัดเลือก สอบคัดเลือก พนักงานส่วนตำบล [25 พ.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


  แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตินาภา" รุ่นที่ ๑๓ [22 พ.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


  แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตินาภา" รุ่นที่ ๑๒ [22 พ.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


  แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตินาภา" รุ่นที่ ๑๑ [22 พ.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตินาภา" รุ่นที่ ๑๐ [22 พ.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |