Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

ทต.บ่อหลวง19 ต.ค. 2559 นายสุรชาติ ใจตุ้ย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อหลวง พร้อมกับ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน เทศบาลตำบลบ่อหลวง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 20 ต.ค. 2559

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2559 นายสุรชาติ ใจตุ้ย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อหลวง พร้อมกับ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน เทศบาลตำบลบ่อหลวง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภ...| อ่านต่อ |
เทศบาลตำบลป่าป้อง จัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ... [20 ต.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อร่วมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... [20 ต.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

นายก ทต.สุเทพ นำสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ร่วมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม... [19 ต.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลหนองหอย จัดพิธีลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... [19 ต.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ตามรอยพ่อ..อย่างพอเพียง... [19 ต.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ... [19 ต.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

นักเรียนเกษียณวัยเทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมไว้อาลัยแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ... [19 ต.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลบ่อหลวงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... [19 ต.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลบ้านแปะร่วมลงนามถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิ... [19 ต.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลเหมืองแก้วน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ... [18 ต.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ... [18 ต.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ... [18 ต.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ประชาชนตำบลสุเทพ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่... [17 ต.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ผู้บริหารเทศบาลตำบลจอมทอง ให้โอกาสแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลจอมทอง... [13 ต.ค. 2559]


| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์เรื่องการซื้อเสื้อผ้าสีดำไว้ทุกข์ [21 ต.ค. 2559]  ข้อมูลใหม่


 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรทบทวนกระบวนการทางการลูกเสือ [19 ต.ค. 2559]  ข้อมูลใหม่


 ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 10/2559 ประจำเดือนตุลาคม 2559 [17 ต.ค. 2559]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง" รุ่นที่ ๓ [17 ต.ค. 2559]  ข้อมูลใหม่


 ให้ อบต. ตรวจสอบรายชื่อผู้เสนอขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่นตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ [5 ต.ค. 2559]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |