Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

นายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่สา  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 23 ส.ค. 2559

นายสมทบ  นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ...| อ่านต่อ |
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมข... [23 ส.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สันผักหวานจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร... [23 ส.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สันผักหวานจัดโครงการบรรยายธรรมเสริมสร้างสันติสุข... [23 ส.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สันผักหวานจัดโครงการการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน... [23 ส.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สันผักหวานจัดโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ... [23 ส.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลบ่อหลวงจัดโครงการอบรมป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เครือข่ายโรงเรียนตำบลบ่อหลวง ประจำปี 2559 ... [23 ส.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลบ่อหลวงจัดโครงการวัยเรียนวัยใส ห่วงใยสุขภาพ... [23 ส.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สันผักหวานจัดงานวันแม่แห่งชาติ 2559... [23 ส.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เยี่ยมบ้านด้วยรักและห่วงใยในสุขภาพชาวสันนาเม็ง หมู่ที่ 9 บ้านหลักชัย... [22 ส.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

โครงการส่งเสริมสุขภาพและออกกำลังกายด้วยรำวงย้อนยุค หมู่ที่ ๓ บ้านกลาง ตำบลท่าวังตาล... [22 ส.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ร่วมโครงการ"กาดหมั้วคนเมืองประชารัฐ วัดเจดีย์เหลี่ยม หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าวังตาล" ... [22 ส.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑... [22 ส.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่ปั๋งเข้าร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่... [22 ส.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดโครงการจุดเปลี่ยนขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559... [19 ส.ค. 2559]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์การเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ [24 ส.ค. 2559]  ข้อมูลใหม่


 การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปี ๒๕๕๙ [22 ส.ค. 2559]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์โครงการ "ภาคภูมิแผ่นดินไทย" [22 ส.ค. 2559]  ข้อมูลใหม่


 จดหมายข่าวน @POST ฉบับที่ ๘/๒๕๕๙ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ [19 ส.ค. 2559]  ข้อมูลใหม่


 ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย)เข้ารับราชการ [9 ส.ค. 2559]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |