Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ กลุ่มผู้นำชุมชนตำบลสันผีเสื้อ จัดเวทีประชาคมกลุ่มผู้นำตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 30 มี.ค. 2560

วันที่ 29 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ กลุ่มผู้นำชุมชนตำบลสันผีเสื้อ จัดเวทีประชาคมกลุ่มผู้นำตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมกาดท่าน้ำ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือ...| อ่านต่อ |
เทศบาลตำบลสันมหาพน:จัดโครงการฝึกอบรมสงเสริมสุขภาพในกลุ่มคนพิการ... [30 มี.ค. 2560]

 ข้อมูลใหม่

27 มี.ค. 2560 เวลา 10.30 น. ทต.บ่อหลวง โดยนายตวงสิทธิ์ ประทินสุขอำไพ หัวหน้าสำนักปลัดและนางภัคจิรา ย... [29 มี.ค. 2560]

 ข้อมูลใหม่

25 มี.ค. 2560 15.00 น. เทศบาลตำบลบ่อหลวง โดยงานป้องกันฯร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้และทหารพรานออกลาดตระเ... [29 มี.ค. 2560]

 ข้อมูลใหม่

ทต.บ่อหลวง โดยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลบ่อหลวง เจ้าหน้าที่ได้ผ่านหลักสูตรแล้วกับการอบรมหลักสูตรปฏิบัติก... [29 มี.ค. 2560]

 ข้อมูลใหม่

24 มีนาคม2560 นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควั... [29 มี.ค. 2560]

 ข้อมูลใหม่

ทต.บ่อหลวง 22 มีนาคม 2560 ได้การทำลูกประคบสมุนไพร เป็นกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (หลักสูตรระยะสั... [29 มี.ค. 2560]

 ข้อมูลใหม่

ทต.บ่อหลวง 24มีนาคม2560 โดย นายณฐกร ทะวงค์ เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาฯ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศ... [29 มี.ค. 2560]

 ข้อมูลใหม่

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ... [28 มี.ค. 2560]

 ข้อมูลใหม่

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น... [28 มี.ค. 2560]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน:จัดประชุมการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองประจำปี ๒๕๖๐... [28 มี.ค. 2560]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าศาลาร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากีฬานันทนาการและกีฬาผู้สูงอายุระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่... [27 มี.ค. 2560]

 ข้อมูลใหม่

โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาราชประชาสมาสัย... [27 มี.ค. 2560]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ... [27 มี.ค. 2560]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สันนาเม็ง จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลสันนาเม็งประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 13 – 26 มีนาคม... [27 มี.ค. 2560]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนชื่อโรงแรมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช [30 มี.ค. 2560]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [29 มี.ค. 2560]  ข้อมูลใหม่


 ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดและเข้าร่วมการสัมมนาชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2560 [28 มี.ค. 2560]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสัมมนา "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุทชนสู่ความยั่งยืน [28 มี.ค. 2560]  ข้อมูลใหม่


  แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง [28 มี.ค. 2560]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |