Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้จัดงานสืบสานป๋าเวณียี่เป็งตำบลแม่สา โดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 26 พ.ย. 2558

      องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้จัดงานสืบสานป๋าเวณียี่เป็งตำบลแม่สาขึ้น ในวันที่ ๒๔ – ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา พร้อมด้วยคณะผู้บริหา...| อ่านต่อ |
เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘... [26 พ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

สืบสานประเพณียี่เป็งตำบลเหมืองแก้ว... [26 พ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่... [25 พ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลเชิงดอยต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ... [25 พ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันทราย อ.ฝาง จัดประเพณีลอยกระทง 2558... [25 พ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาลร่วมโครงการประชุมประชาคม หมู่บ้าน ตำบลท่าวังตาล... [25 พ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 3 ณ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง... [23 พ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

บันทึกเทปถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ ณ สนง.ประชามสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่... [23 พ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ขอเชิญร่วมกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจฯ อบต.ดอยหล่อ... [23 พ.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จ... [20 พ.ย. 2558]


กีฬาฟุตบอลประเพณี สามัคคีสานสัมพันธ์ ระหว่างทีมรวมท้องถิ่น-ท้องที่ตำบลสันนาเม็ง กับทีมรวมสื่อมวลชน... [19 พ.ย. 2558]


โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ เขตตำบลสันนาเม็ง... [19 พ.ย. 2558]


การประชุมแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งตำบลสันนาเม็ง ... [19 พ.ย. 2558]


งานแถลงข่าว การจัดงานประเพณีของดีอำเภอสันทราย ประจำปี 2558 ... [19 พ.ย. 2558]


| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด ถึง ทม.เมืองแกนพัฒนา ทต.ทุ่งสะโตก ทต.แม่วาง อบต.แม่สูน อบต.สันทราย ทต.สะเมิงใต้ เรื่อง เร่งรัดจัดส่งสำเนาเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [26 พ.ย. 2558]  ข้อมูลใหม่

ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.1/ว 45042 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดและยังไม่ได้จัดส่งสำเนาเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการจัดทำสรุปงบหน้าประมาณการรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดส่งสำเนาเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้จังหวัดภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นั้น ปรากฏว่ามี อปท.ที่จัดทำสรุปงบหน้าฯให้จังหวัด แต่ยังไม่ได้จัดส่งสำเนาเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติฯ ได้แก่ ทม.เมืองแกนพัฒนา ทต.ทุ่งสะโตก ทต.แม่วาง อบต.แม่สูน อบต.สันทราย ทต.สะเมิงใต้ จึงขอให้จัดส่งสำเนาเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติฯ ให้จังหวัดโดยด่วน ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12.00 น.


ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด!!! ขอให้ อปท. แจ้งรายชื่อสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ อปท. ได้พิจารณาว่าจ้างในการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการไปแล้ว ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [26 พ.ย. 2558]  ข้อมูลใหม่

ด่วนที่สุด!!! ขอให้ อปท. แจ้งรายชื่อสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ อปท. ได้พิจารณาว่าจ้างในการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการไปแล้ว ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 /// โดยให้ อปท. แจ้งทางเบอร์ 053-112-988 /อีเมล์ pongsan3565@hotmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 27 พ.ย. 2558 นี้ ขอบคุณครับ


 ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" [24 พ.ย. 2558]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลธัญญาลักษ์เชียงใหม่ [24 พ.ย. 2558]  ข้อมูลใหม่


ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์กรอกรายงานการสำรวจข้อมูลอัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่นออนไลน์ [24 พ.ย. 2558]  ข้อมูลใหม่

[เอกสารประกอบ...] เรียนบุคลากรเทศบาล และ อบต. ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ อบต.ศรีดงเย็น อบต.บงตัน อบต.เทพเสด็จ อบต.ม่อนปิ่น ทต.ป่าไหน่ อบต.แม่แวน อบต.โหล่งขอด อบต.ช้างเผือก อบต.แม่นาจร อบต.บ้านทับ อบต.ป่าแป๋ ทต.แม่ริม ทต.ริมเหนือ อบต.ทุ่งปี๊ อบต.ทุ่งรวงทอง อบต.ทาเหนือ อบต.สันกำแพง ทต.ท่าวังตาล ทต.ป่าบง ทต.หารแก้ว ทต.แม่ท่าช้าง อบต.สบแม่ข่า อบต.อมก๋อย รบกวนช่วยกรอกข้อมูลออนไลน์ในลิ้งค์ท้ายโพสนี้ด้วยนะคะ เป็นข้อมูลเดียวกับที่กรมให้กรอกในแบบ 1 แต่ปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มนิดหน่อย รบกวนกรอกข้อมูลเฉพาะตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ เอาเฉพาะที่มีคนครองอยู่ ณ วันที่ 20 พ.ย. 2558 รบกวนกรอกข้อมูลภายในวันนี้ หรืออย่างช้าภายในวันอังคารนะคะ ส่วนแบบรายงานที่ต้องส่งเป็นเอกสารให้อำเภอหรือจังหวัด ให้รายงานตามแบบที่กรมกำหนดค่ะ ขอบคุณค่ะ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bf5CITaeOD_58K86gt9p_kVLdrt4Xdet9Y7q6NM2Gfg/edit#gid=0


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |