Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดกิจกรรมออกกำลังกาย  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 28 พ.ค. 2558

นายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน จัดกิจกรรมออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์" ประจำปี 2558  วันที่  2...| อ่านต่อ |
อบต.ม่อนปิ่น จัดงานแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรตำบลม่อนปิ่น ครั้งที่ 5/2558... [27 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้บุคลากร... [25 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทสบาลตำบลท่าวังตาลร่วมงานการอบรมพัฒนาสักยภาพ อสม.... [25 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาลร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรม... [25 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาลร่วมเวทีความคิดปฎิรูปประเทศไทย... [25 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาลต้อนรับคณะศึกษาดูงาน... [25 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ออกพ่นหมอกควันให้แก่ประชาชนตำบลแม่งอนประจำปีงบฯ58... [22 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

การรับมอบโล่ห์รางวัล ตามโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 58... [22 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล ร่วมโครงการแม่บ้านอาหารปลอดภัย ห่วงใยสุขภาพกายและใจ... [21 พ.ค. 2558]


เทศบาลตำบลท่าวังตาลเปิดอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย... [21 พ.ค. 2558]


ปอเทืองบานแล้วสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่... [21 พ.ค. 2558]


โครงการออกกำลังกายและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ... [20 พ.ค. 2558]


โครงการศูน์สร้างสุขผู้สูงอายุุเทศบาลตำบลหนองหอย 2558... [20 พ.ค. 2558]


โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองหอย 2558... [20 พ.ค. 2558]


| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์โครงการ ๓ เดือนปลอดเบาหวาน ความดันโลหิตสูง [27 พ.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์การประชุม คัดเลือก สอบคัดเลือก พนักงานส่วนตำบล [25 พ.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


  แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตินาภา" รุ่นที่ ๑๓ [22 พ.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


  แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตินาภา" รุ่นที่ ๑๒ [22 พ.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


  แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตินาภา" รุ่นที่ ๑๑ [22 พ.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |