Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

คณะผู้บริหารลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 2 ก.ย. 2558

เมื่อวันที่ 1 – 2 กันยายน 2558 นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ได้ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพเพื่อการสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ...| อ่านต่อ |
ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ... [2 ก.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้รับการประเมินเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนประจำปี 2558... [2 ก.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยจากไข้เลือดออก เทศบาลตำบลสันนาเม็ง... [1 ก.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลสันนาเม็ง (เสือสันนาเม็ง) ... [1 ก.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น... [1 ก.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ จัดประชุมแผนงาน/กิจกรรม ศูนย์เพื่อนใจผู้สูงวัยดอยหล่อ ประจำปีงบประมาณ 2559... [1 ก.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลเชิงดอยขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย... [1 ก.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าศาลา ร่วมกับ วัดศรีบัวเงินจัดกิจกรรมฟังเทศน์รายการรถด่วนขบวนพิเศษ ธรรมสัญจร ... [31 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 ... [31 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ตรวจสุขภาพประชาชนตำบลหนองควาย... [31 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อจัดกิจกรรมไหว้สาป๋ารมีตามโครงการไหว้สาป๋ารมี วิธีธรรมนำชุมชน ประจำปี 2558 ณ วัด... [31 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

โครงการอบรมพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2558 เทศบาลตำบลแม่โป่ง... [31 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘... [31 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2... [31 ส.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอเชิญรับฟังวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘ [4 ก.ย. 2558]  ข้อมูลใหม่


 แนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [1 ก.ย. 2558]  ข้อมูลใหม่

[เอกสารประกอบ...] [เอกสารประกอบ2...] [เอกสารประกอบ3...] สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://opp.go.th/webnew/main/news_view.php?id=500


 ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนการจัดสร้างประสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา" ประจำปี ๒๕๕๘ [1 ก.ย. 2558]  ข้อมูลใหม่


 ขอให้อปท.ส่งภาพกิจกรรมที่ท่านผู้ว่าฯ/ท่ารองนาวิน/ท่านรองชนะ ร่วมกิจกรรมในพื้นที่ อปท. ส่งมาที่ e-mail : cmlocal999+photo@gmail.com ภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ [28 ส.ค. 2558]


ด่วนมาก ให้ อบต.ที่ส่งโครงการเพื่อขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลประจำปี 2558 บันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์ [27 ส.ค. 2558]

ให้ อบต.ที่ส่งโครงการเพื่อขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลประจำปี 2558 บันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์ ตามที่อยู่ที่ส่งมาให้นี้ (ให้คัดลอกที่อยู่แล้วนำไปวางหรือระบายสีที่อยู่ด้านล่างนี้คลิกขวาแล้วกดคำว่าไปหรือGo) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Phj-TvgJfM4xA6XyelPK9NHO9wKZrIaA9J-WREGipSQ/edit#gid=0 สำหรับ อบต.ที่ได้จัดส่งมาแล้วให้บันทึกให้ตรงกับเอกสารที่จัดส่งจังหวัดมาก่อนหน้านี้ สำหรับ อบต.ยังไม่ได้ส่งเอกสารฉบับจริงให้บันทึกแล้วส่งโครงการให้จังหวัดภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ***** โดยตัวชี้วัดค่าฐาน ให้ดูจากเป้าหมายโครงการ ซึ่งต้องเป็นไปตามความเป็นจริง เช่น เป้าหมาย 20 หมู่บ้าน และทำได้ใน ครั้งที่ 1 = 10 หมู่บ้าน ครั้งที่ 2 = 15 หมู่บ้าน ครั้งที่ 3 = 20 หมู่บ้าน ครั้งที่ 4 = 25 หมู่บ้าน และครั้งที่ 5 = 30 หมู่บ้าน เมื่อนำมารวมกันแล้วเฉลี่ยจะได้ค่าฐาน = 20 หมู่บ้านตามเป้าหมาย หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อที่ 053-112988 ต๊อก


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |