Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปี 2557  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 21 ส.ค. 2557

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557ณ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ท่านสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางมาเปิดโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใ...| อ่านต่อ |
เทศบาลตำบลอมก๋อยจัดโครงการ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2557... [21 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลป่าไผ่จัดโครงการธรรมสัญจร ประจำปี 2557 ... [21 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ... [20 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการตรวจประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับตำแหน่ง ครู ผู้ดูแลเด็ก... [20 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลแม่แฝก ได้รับมอบโล่เกียรติคุณ “รางวัลชนะเลิศ” ระดับภาคเหนื... [20 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลจอมทองจัดโครงการคัดแยกขยะในชุมชน... [20 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จัดงานเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ... [20 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ... [20 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย ร่วมกับชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (๙ แห... [20 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลบวกค้าง ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงค์ ... [20 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลบวกค้างได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผนดิน ปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ ... [20 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการปลูกต้นไม้ 12 สิงหามหาราชินี... [20 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2557... [20 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการสานฝัน สานรัก สร้างอาชีพ ครอบครัวเข้มแข็ง... [20 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เรื่อง การประชาสัมพันธ์คัดเลือก "ผู้หญิงเก่ง ๒๕๕๘" และ "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ๒๕๕๘" (ที่ มท ๐๘๙๐.๔/๖๐๕๖) [18 ส.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการอบรมของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ( ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๒๔๖ ) [18 ส.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่


 เรื่อง สรุปผลการสัมมนาหัวข้อ "รู้เขา รู้เรา ก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน Know the ASEAN Ways, Play the ASEAN Roles" [18 ส.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่


 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [18 ส.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |