Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 5 ก.พ. 2559

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ได้มีกลุ่มผู้สูงอายุจากโรงเรียนเปี่ยมสุข ต.สันโป่ง แม่ริม มาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจ วันที่ 4 กพ.59 และมีการทอดผ้าป่าเพื่อตั้งเป็นกองทุนโ...| อ่านต่อ |
โครงการอบรมการกระจายอำนาจทางการคลังและงบประมาณสู่ท้องถิ่น นายกเทศมนตรี ทต.สันนาเม็งเข้าร่วมการเสวนา... [2 ก.พ. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เจิมรถ อบต.ดอยหล่อ... [2 ก.พ. 2559]

 ข้อมูลใหม่

กีฬาประชาชนของชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย ... [1 ก.พ. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ประชาคมแผน3ปี(2560-2562)... [1 ก.พ. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3... [1 ก.พ. 2559]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ ร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า... [1 ก.พ. 2559]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ จัดสัมมนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ำ... [1 ก.พ. 2559]

 ข้อมูลใหม่

นายกสุเทพร่วมพิธีเปิดโครงการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าและหมอกควันบ้านม้งดอยปุย และพิธีมอบผ้าห่มกันหนา... [1 ก.พ. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สุเทพ ร่วมกับวัดป่าแดงมหาวิหารจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในใจคน กระตุ้นเยาวชนรักธรรมชาติ... [1 ก.พ. 2559]

 ข้อมูลใหม่

การแข่งขันกีฬาสีชราบาลเกมส์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ของโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย... [29 ม.ค. 2559]


ประชุมซักซ้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559 ณ ทต.สันนาเม็ง... [29 ม.ค. 2559]


การจัดอบรมดับไฟป่า ของ อบต.บงตัน... [29 ม.ค. 2559]


เทศบาลตำบลเชิงดอยจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาชราบาลเกมส์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559... [29 ม.ค. 2559]


เทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมฯ ศึกษาดูงานประวัติศาสตร์สุโขทัย... [29 ม.ค. 2559]


| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์ข่าวการฝึกอบรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช [5 ก.พ. 2559]  ข้อมูลใหม่


 ขอเอกสรเพิ่มเติม กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตค 58) อบต. [2 ก.พ. 2559]  ข้อมูลใหม่

[เอกสารประกอบ...] ให้ อบต.ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ ส่งเอกสารเพิ่มเติมการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตค 58) เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 2/2559 ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 ส่งเพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่ คุณแต่ง หรือ แฟกซ์ 053-112988


 ประชาสัมพันธ์ โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็ง [29 ม.ค. 2559]


 ประชาสัมพันธืโครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เรือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ ๒ [28 ม.ค. 2559]


 ให้ อบต.ในจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการออกคำสั่งจัดคนลงสู่แท่ง ตามมติที่ปรุม ก.อบต. ครั้งที่ 12/2559 [28 ม.ค. 2559]

[เอกสารประกอบ...] อ้างถึง http://local.chiangmai.go.th/main_news/main_newsview.php?id=36510 โดยให้ออกคำสั่งตามตำแหน่งที่ได้ขอมติ ก.อบต.ครั้งที่ 12/2558 เท่านั้น เอกสารตามไฟล์แนบ ทั้งนี้ให้มีผลวันที่ 1 มกราคม 2559 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 053-112988 กลุ่มมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |