Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

อบต.ดอนเปา จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการธนาคารชุมชมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 25 พ.ย. 2557

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 อบต.ดอนเปา ร่วมกับสมาชิก อบต. และผู้นำชุมชน จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 พิจารณาโครงการธนาคารชุุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ...| อ่านต่อ |
ทต.บ้านแปะ ร่วมงานไหว้สา "พระเจ้าอินทวิชยานนท์" ประจำปี 2557... [25 พ.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ทต.บ้านแปะ มอบเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุในตำบลบ้านแปะ... [25 พ.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลบ้านแปะจัดโครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2557... [25 พ.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลอมก๋อย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ... [19 พ.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาลร่วมงานเปิดที่ทำการคนพิการ... [19 พ.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ด้วยรักและห่วงใยในสุขภาพ วันนี้ออกเยี่ยมหมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง 18 พ.ย.57... [18 พ.ย. 2557]


อบต.ดอยหล่อ เข้าตรวจ บจก.โฟร์ที เพื่อควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ำ... [18 พ.ย. 2557]


นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง... [18 พ.ย. 2557]


นายก อบต.ดอยหล่อ มอบรถโยกสามล้อ ช่วยเหลือคนพิการ... [18 พ.ย. 2557]


อบต.ดอยหล่อ จัดประชุมการคัดแยกขยะภายในหมู่บ้าน... [18 พ.ย. 2557]


ประชุมประชาคมจังหวัดเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในองค์กรจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบ... [17 พ.ย. 2557]


ร่วมแสดงความยินดีกับรายการล้านนามหานคร ครบรอบ 5 ปี สื่อสร้างสรรค์เพื่อคนล้านนาทาง NBT ... [17 พ.ย. 2557]


ประชุมชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ... [13 พ.ย. 2557]


เทศบาลตำบลบ่อหลวง ดำเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557... [13 พ.ย. 2557]


| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" (ที่ ว. 9/2557) [21 พ.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่


 ให้ อบต. ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมที่จะนำเสนอขอรับการประเมินการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ งบฯ ๒๕๕๘ หากไม่ถูกต้องโทรแจ้ง ๐๕๓-๑๑๒๙๘๘ [18 พ.ย. 2557]


 แจ้ง อบต. เรื่อง สอบสายงานบริหาร (พนักงานส่วนตำบล) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ [18 พ.ย. 2557]


 อบต.สันทราย อ.พร้าว เรื่อง รับสมัคบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย [17 พ.ย. 2557]


ด่วนที่สุด รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ส่งแบบรายงานการบันทึกข้อมูลโรงเรียนสังกัดอื่น ทางระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ตามหนังสือ (ด่วนที่สุด ที่ ชม ๐๐๒๓.๑/ว ๓๖๒๖๖) [13 พ.ย. 2557]

[เอกสารประกอบ...] [เอกสารประกอบ2...] ขอให้จัดส่งจังหวัดทาง fax.053-112636 & Mail. cmlocal1@gmail.com


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |