Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

โครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลบ้านแปะ  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 1 ก.ย. 2557

เพื่อส่งเสริมเพิ่มความรู้ความเข้าใจกฎหมายเบื้องต้นให้แก่ประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลบ้านแปะและเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้นำมาใช้ประโยช...| อ่านต่อ |
การจัดอบรมกลุ่มแม่บ้านรักสะอาด เพื่อให้มีรายได้เสริม จัดโดยสโมสรโรตารี่เชียงใหม่ถิ่นไทยงามและเทศบาลต... [31 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลจอมทองจัดโครงการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ และเพาะเห็ดนางฟ้า... [29 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลจอมทองติดตั้งป้ายจราจรบริเวณตลาดสดสี่แยกน้อย... [29 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สันผักหวานจัดโครงการอบรม อปพร. และผู้ปฏิบัติงานป้องกันฯ... [29 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ทม.แม่เหียะ... [29 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมอำเภอยิ้ม ประจำปี 2557... [29 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสองแคว(ส่งเสริมการออมทรัพย์ในผู้สูงวั... [29 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

อบรมให้ความรู้แพทย์แผนไทย และสมุนไพรให้กับ อสม.ตำบบสันนาเม็ง ... [28 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ในวัน... [27 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่่ 2 ประจำปี 2557... [27 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวยากจน ประจำปี 2557... [27 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ... [27 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนยโลยีการเกษตร ... [27 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ... [27 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปท้องถิ่นเดินหน้าประเทศไทย ครั้งที่ ๒ ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ (ที่ สขท. ๑๖๐/๒๕๕๗) [1 ก.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่


ด่วนที่สุด ถึง ท้องถิ่นอำเภอ เรื่อง ขอให้แจ้ง อบต. ตามบัญชีแนบท้าย มาประชุม การสอบคัดเลือกตำแหน่งบริหาร [29 ส.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่


ด่วนที่สุด การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) รายชื่อ อปท. ที่ไม่ได้ทำการบันทึกบัญชีในระบบ e-LAAS ประจำเดือน สิงหาคม (วันที่ 1 - 28 สิงหาคม 2557) ดังต่อไปนี้ [29 ส.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่

1.ทต.ทุ่งรวงทอง 2.อบต.โป่งทุ่ง 3. อบต.เทพเสด็จ 4.ทม.เมืองแกนฯ 5.ทต.แม่วาง 6.อบต.สันต้นหมื้อ 7.ทต.แสนไห 8.ทต.ทุ่งต้อม 9.อบต.แม่ก๊า 10.อบต.สบโขง 11.อบต.อมก๋อย 12.อบต.หางดง อ.ฮอด ขอให้ อปท. ที่มีรายชื่อดังกล่าว เร่งดำเนินการบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบันโดยเร็วที่สุด หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ 053 - 112604 ต่อ 21 หรือ 081-1113612 (หน.เอ๋)


ด่วนที่สุด เรื่อง ขอเลื่อนการสอบสายงานผู้บริหารในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 [28 ส.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่

เนื่องด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๗๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ : ทาง สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.เชียงใหม่ จึงขอเลื่อนการสอบสายงานผู้บริหารในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 หากมีกำหนดการใหม่ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |