Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลอมก๋อยจัดงานประเพณีแอ่วปี๋ใหม่เมืองแห่ครัวตานหลวง ประจำปี 2558  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 17 เม.ย. 2558

เทศบาลตำบลอมก๋อย ได้จัดงานประเพณีแอ่วปี๋ใหม่เมืองแห่ครัวตานหลวง ประจำปี 2558 ในวันที่ 14 เมษายน 2558 กำหนดเพื่อเป็นการส่งเสริมรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และเพื่อเป็น...| อ่านต่อ |
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลหนองควาย... [17 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ ร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่... [16 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ... [16 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จัดโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลห้วยแก้ว(ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2558... [16 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ประเพณีแห่ไม้ค้ำ นำทรายเข้าวัด นมัสการสงฆ์ เทศบาลเมืองแม่เหียะ... [16 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ จัดทำบุญสำนักงาน ประจำปี 2558... [16 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2558 และแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ... [10 เม.ย. 2558]


โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คุมกำเนิดสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลอมก๋อย ... [10 เม.ย. 2558]


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์... [10 เม.ย. 2558]


โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปี 2558... [10 เม.ย. 2558]


เทศบาลเมืองแม่เหียะจัดตั้งศูนย์อำนวยการให้บริการประชาชนเชิงวัดพระธาตุดอยคำ เทศกาลสงกรานต์... [10 เม.ย. 2558]


เทศบาลเมืองแม่เหียะจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์... [10 เม.ย. 2558]


กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สงกรานต์ ๒๕๕๘... [9 เม.ย. 2558]


อบต.ดอนเปา จัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นงาม 3 ส.... [9 เม.ย. 2558]


| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวชี้วัดแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Core Team) ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ [17 เม.ย. 2558]  ข้อมูลใหม่


 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ (ที่ สขถ.ชม. ๘/๒๕๕๘) [16 เม.ย. 2558]  ข้อมูลใหม่


 เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ " มหาดไทยชวนรู้ " ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ (ที่ ชม ๐๐๑๗.๑/๑๔๕๖๗) [10 เม.ย. 2558]


 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมศักยภาพการปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น (อปท.) สู่ AEC (ที่ ชม ๐๐๒๓.๑/๒๓๙) [8 เม.ย. 2558]


 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ" รุ่นที่ ๑ (ที่ ชม ๐๐๒๓.๑/๒๓๘) [8 เม.ย. 2558]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |