Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายก ทต.สันนาเม็ง เข้าร่วมงานสืบฮีต สานฮอย ผ่อกอยสุขภาพ  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 22 ต.ค. 2557

ร่วมงานสืบฮีตสานฮอย ผ่อกอยสุขภาพ นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายก ทต.สันนาเม็ง เข้าร่วมงานสืบฮีต สานฮอย ผ่อกอยสุขภาพ จัดโดยกลุ่มพลังมวลชนในตำบลสันป่าเปา เพื่อให้ทุกคนได้ใส่ใจดูแลสุขภาพ และบริโภคพืชผักที่ป...| อ่านต่อ |
นายก ทต.สันนาเม็ง ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันสมเด็จย่า ... [22 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดโครงการไหว้สาบารมีวิถีธรรมนำชุมชน ประจำปี 2557 ลานธรรม หมู่ที่ 3 ตำบลสันผีเส... [20 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

บ่ายวันเสาร์กับการฟังเสวนาพิเศษกับ หัวข้อ ประชาคมอาเซี่ยน โอกาสหรือวิกฤติ ... [18 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ทต.บ้านแปะ จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มอาชีพในตำบลบ้านแปะ ... [17 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ทำบุญทอดกฐินพระราชทาน... [17 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

อบต.แม่สูน อำเภอฝาง เชิญชวนเที่ยวงานสืบสานประเพณียี่เป็ง... [17 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

อบต.แม่สูน จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ... [17 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สันนาเม็ง เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ ในวันครบรอบวันเกิด ณ ส... [16 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลบ้านปง อ.หางดง นำโดยปลัดเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้าง มาส่งนายสุรพงศ์ ชัยรัตน์ มาร... [16 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลชิมสมุนไพรหญ้าหวาน เยือนถิ่นดอกเก๊กฮวยบานที่บ้านอมลอง และของดีอำเภอสะเมิง ประจำ... [14 ต.ค. 2557]


เทศบาลตำบลสองแคว จัดประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้านโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนและโครงการสองแควสะอาดปราศจาก... [14 ต.ค. 2557]


โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการฟื้นฟูอนุรักษ์ธรรมชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ... [13 ต.ค. 2557]


งานวันตำรวจ สภ.สันทราย นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายก ทต.สันนาเม็ง ในนาม กต.ตร.สภ.สันทราย ร่วมงาน มีพิ... [13 ต.ค. 2557]


นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วัดพระธาตุดอยน้อย... [13 ต.ค. 2557]


| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ที่ กก ๐๓๐๒/๒๘๐๔) [22 ต.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่ แบบรายงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) [21 ต.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่

[เอกสารประกอบ...] ตามที่เทศบาลต่างๆได้จัดส่งแบบรายงานประกอบคำสั่งเรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) มานั้น จังหวัดเชียงใหม่ขอปรับปรุงรูปแบบเอกสาร 3 ฉบับประกอบด้วย ใบสรุปปะหน้าบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน, เอกสารหมายเลข 3, เอกสารหมายเลข 4 ส่วนเอกสารประกอบอื่นให้เป็นไปตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0037.2/ ว 33040 ลงวันที่ 1 กันยายน 2553 ทั้งนี้ให้รวมถึงเอกสารประกอบคำสั่งเรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557 ของพนักงานครูเทศบาลด้วย


 การพัฒนาทักษะและศักยภาพของกำลังคนภาครัฐและเตรียมความพร้อมของบุคลากรภาครัฐเข้าสู่ประชาคมอาเซียน [20 ต.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |