Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ่อหลวง ต้อนรับคณะมูลนิธิ พอ.สว.ในการออกบริการทัตกรรมเคลื่อนที่ให้กับพี่น้องประชาชนบ้านแม่หืด ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 18 ธ.ค. 2557

เทศบาลตำบลบ่อหลวง ต้อนรับคณะมูลนิธิ พอ.สว.ในการออกบริการทัตกรรมเคลื่อนที่ให้กับพี่น้องประชาชนบ้สนแม่หืด ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ...| อ่านต่อ |
งานกีฬาชุมชนป่าไผ่ต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2557... [18 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

พิธีรับมอบโครงการมอบผลงานเป็นของขวัญให้กับประชาชนในวันขึ้นปีใหม่... [18 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

งานมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน" โดยมูลนิธิมิราเคิลออฟไลท์... [18 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อยินดีต้อนรับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล อำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการประชุมปร... [18 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลสันผีเสื้อ ในวันพุธ ... [18 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ร่วมงานโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2557... [17 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสองแคว จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด "สองแควคัพ" ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558... [17 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ประชุมประธาน อสม.จาก 12 หมู่บ้าน เพื่อเตรียมงานและกิจกรรมในรอบเดือน และไปศึกษาดูงานและงานส่งท้ายปีเก... [16 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ดูแลสุขภาพเชิงรุก เยี่ยมบ้านผู้ป่วย ผู้สูงอายุ นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายก ทต.สันนาเม็ง พร้อมคณะผู้... [16 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ดอยหล่อเกมส์ ครั้งที่ 17 ... [16 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ขอเชิญร่วมพิธีเข้าปริวาสกรรม วัดม่อนฤาษี ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่... [16 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ สนับสนุนงบประมาณจัดโครงการประเพณีสวดอิติปิโส 108 จบ... [16 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวั... [15 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม... [15 ธ.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ให้ อบต. ตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การคัดเลือก และสอบคัดเลือก หากมีข้อแก้ไข โทร 053 - 112988 [16 ธ.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่


ด่วนที่สุด ถึง ท้องถิ่นอำเภอ เรื่อง ขอแจ้ง อบต. ตรวจสอบวาระประชุมบรรจุครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน ธันวาคม 2557 หากแก้ไข แจ้ง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใน 16 ธันวาคม 2557 [15 ธ.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์เทศบาลในพื้นที่ขังหวัดเชียงใหม่ ส่งเอกสารเพิ่มเติมในการประชุม ก.ท.จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 13/2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 [3 ธ.ค. 2557]


ด่วนที่สุด การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) [2 ธ.ค. 2557]

[เอกสารประกอบ...] ให้ อปท. ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ รีบดำเนินการเข้าสู้ระบบปีงบประมาณ 2558 และทำการบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบัน หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 053-112604 ต่อ 21 หรือ 081-1113612 หัวหน้าเอ๋


ด่วนที่สุด แจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรสารส่งแบบสำรวจความต้องการที่จะประสงค์เข้ารับการอบรม e-LAAS [2 ธ.ค. 2557]

ให้ อปท. ส่งแบบสำรวจความต้องการที่จะประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ทางโทรสาร เบอร์ 053-112603 หรือทาง e-mail : cmlocal11@gmail.com


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |