Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลอมก๋อย ประชุมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำปี 2559  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 29 เม.ย. 2559

เทศบาลตำบลอมก๋อย ได้จัดการประชุมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำปี 2559 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลอมก๋อย ในวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา โดยให้ประชาชนได้เสนอโครงการจากแผนชุมชนเพื่...| อ่านต่อ |
เทศบาลตำบลสันมหาพน:จัดโครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙... [29 เม.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ออกพ่นละอองน้ำในอากาศและต้นไม้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อ... [29 เม.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

การเยี่ยมบ้านด้วยรักและห่วงใยในสุขภาพชาวสันนาเม็ง ... [28 เม.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ทต.บ้านแปะ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์เพื่อแก้ไขที่ดินทำกินของ... [28 เม.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมเป็นสักขีพยานในการปล่อยน้ำจากฝายหนองสลีก เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งของตำบลดอยหล่อ... [28 เม.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สุเทพ ได้รับรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ.2558... [28 เม.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลหนองหอยจัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว... [28 เม.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สันพระเนตร ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการในตำบลสันพระเนตร... [27 เม.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

วันเทศบาลของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ... [26 เม.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

โครงการน้ำพระทัยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และมอบถุงของขวัญให้กับประชาชนตำบลโป่งแยง ... [26 เม.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

อบต.บงตัน ขุดลอกน้ำปิง เพื่อทำเป็นแอ่งน้ำ เพือสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรทำสวนลำไย... [26 เม.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

อบต.บงตันพ่นละอองน้ำเพื่อลดหมอกควันและเพื่อความชุ่มชื่นในอากาศ... [26 เม.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สันพระเนตร อ.สันทราย จัดกิจกรรมวันเทศบาล... [26 เม.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สันผักหวานออกพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ... [26 เม.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์การอบรม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศด้วยแนวทางสากลแบบผสมผสาน ฯ [29 เม.ย. 2559]  ข้อมูลใหม่


 ให้ อปท.ที่มีรายชื่อ ส่งข้อมุลศึกษานิเทกศ์ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ในสังกัด ด่วนที่สุด [29 เม.ย. 2559]  ข้อมูลใหม่

[เอกสารประกอบ...] ข้อมูลอัตรากำลังตำแหน่งศึกษานิเทศก์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ในสังกัด ทางโทรสาร 112988 และ e-mail : praweena_1710@hotmail.com


 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการออกเสียง ประจำเขตออกเสียง [27 เม.ย. 2559]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แปนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ [20 เม.ย. 2559]


 ขอความร่วมมือสั่งจ้างและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ [20 เม.ย. 2559]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |