Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

ขบวนอำเภอสันทรายและ อปท.สันทราย ร่วมงานมหกรรมไม้ดอก ไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 40  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 8 ก.พ. 2559

งานมหกรรมไม้ดอก ไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 40 ขบวนอำเภอสันทรายและ อปท.สันทราย นำโดยนายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย นำหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารท้องถิ่น เข้าร่วมเดินขบวนประกวดประเภทความคิด...| อ่านต่อ |
ทต.สันผักหวานจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่... [8 ก.พ. 2559]

 ข้อมูลใหม่

อำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมขบวนรถบุปผชาติ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้... [8 ก.พ. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาลร่วมงานสืบสานประเพณีท้องถิ่นล้านนาเวียงกุมกาม และนิทรรศการประกวด อนุรักษ์พระเครื่... [8 ก.พ. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายการบริหารงานให้กับนายอำเภอสันทราย หัวหน้าส่วนราชการ... [6 ก.พ. 2559]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ... [5 ก.พ. 2559]

 ข้อมูลใหม่

โครงการอบรมการกระจายอำนาจทางการคลังและงบประมาณสู่ท้องถิ่น นายกเทศมนตรี ทต.สันนาเม็งเข้าร่วมการเสวนา... [2 ก.พ. 2559]


เจิมรถ อบต.ดอยหล่อ... [2 ก.พ. 2559]


กีฬาประชาชนของชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย ... [1 ก.พ. 2559]


ประชาคมแผน3ปี(2560-2562)... [1 ก.พ. 2559]


ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3... [1 ก.พ. 2559]


อบต.ดอยหล่อ ร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า... [1 ก.พ. 2559]


อบต.ดอยหล่อ จัดสัมมนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ำ... [1 ก.พ. 2559]


นายกสุเทพร่วมพิธีเปิดโครงการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าและหมอกควันบ้านม้งดอยปุย และพิธีมอบผ้าห่มกันหนา... [1 ก.พ. 2559]


ทต.สุเทพ ร่วมกับวัดป่าแดงมหาวิหารจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในใจคน กระตุ้นเยาวชนรักธรรมชาติ... [1 ก.พ. 2559]


| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มโปรแกรมไลน์ โดยแบ่งพื้นที่ตามกลุ่ม 1 (สายเหนือ) กลุ่ม 2 (สายใต้) [10 ก.พ. 2559]  ข้อมูลใหม่


 ไฟล์แบบสำรวจ แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น [9 ก.พ. 2559]  ข้อมูลใหม่


 แผนปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง [9 ก.พ. 2559]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์ข่าวการฝึกอบรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช [5 ก.พ. 2559]  ข้อมูลใหม่


 ขอเอกสรเพิ่มเติม กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตค 58) อบต. [2 ก.พ. 2559]

[เอกสารประกอบ...] ให้ อบต.ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ ส่งเอกสารเพิ่มเติมการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตค 58) เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 2/2559 ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 ส่งเพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่ คุณแต่ง หรือ แฟกซ์ 053-112988


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |