Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลจอมทองร่วมใจพัฒนาท้องถิ่น เนื่องใน "วันเทศบาล" ประจำปี 2558  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 27 เม.ย. 2558

เทศบาลตำบลจอมทองจัดกิจกรรมทำบุญสืบชะตาเทศบาลเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน และร่วมฟังธรรมบรรยายให้ข้อคิดและแนวทางในการปฏิบัติงาน เนื่องในวันเทศบาล  โดยมีนายอุดม&...| อ่านต่อ |
เทศบาลตำบลจอมทองจัดประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์... [27 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ทต.ฟ้าฮ่าม จัดงานสืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง... [24 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

โครงการดำหัวครูบา ไหว้สาหม่อนเจ้า บวชลูกเต้าเฮียนธรรม ประจำปี 2558... [24 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

นายก. ทต.สันนาเม็ง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ทต.สันนาเม็ง และ อสม. เย... [24 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสองแคว จัดโครงการส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2558... [23 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน จัดกิจกรรมวันคุ้มครองโลก... [23 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ประจำปีงบฯ58... [23 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ทต.ชมภู จัดโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์... [23 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอสันทราย นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายก ทต.สันนาเม็ง ปร... [23 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายก ทต.สันนาเม็ง กล่าวต้อนรับนักเรียน นักศึกษาที่ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน... [23 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ชมรมรักสุขภาพบ้านร้องสัก และกลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านร้องสัก ดำหัวและขอพรจากคณะผู้บริหาร ทต.สันนาเม็ง ... [23 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

งานรดน้ำดำหัวขอพรนายอำเภอสันทราย เทศบาลตำบลสันนาเม็ง โดยนายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายกเทศมนตรี นำคณะ... [23 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย ร่วมดำหัวท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่... [23 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

วันปี๋ใหม่เมือง ข้าราชการ ลูกจ้างเทศบาลตำบลสันนาเม็ง รดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหาร... [23 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด โครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี ๒๕๕๘ (ชม ๐๐๑๗.๓/ว ๑๖๐๙๓) [27 เม.ย. 2558]  ข้อมูลใหม่


 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 [23 เม.ย. 2558]  ข้อมูลใหม่


 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "โลจิสติกส์เพื่อการช่วยเหลือทางมนุยษธรรม (Humanitarian Logistics) (ศธ ๐๕๑๖.๑๓/๑๑๓๘) [22 เม.ย. 2558]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานงนต่างประเทศตามนโยบายรัฐบาล (ที่ ศธ ๖๖๓๒/ว ๐๓๔) [22 เม.ย. 2558]  ข้อมูลใหม่


ด่วนที่สุด การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) [18 เม.ย. 2558]

[เอกสารประกอบ...] ให้ อปท. ที่มีรายชื่อตามเอกสารประกอบ เร่งดำเนินการเข้าใช้งานในระบบ รายรับ รายจ่าย และบัญชี ในระบบ e-LAAS และขอให้ท้องถิ่นอำเภอและพี่เลี้ยงครู ก. ของแต่ละอำเภอ ติดตามการเข้าใช้งานในระบบของ อปท. ที่มีรายชื่อดังกล่าวด้วย


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |