Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

ภาพบรรยากาศการรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 22 เม.ย. 2557

ภาพบรรยากาศการรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2557  ณ.เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ...| อ่านต่อ |
เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดโครงการประเพณีปี๋ใหม่เมือง ๒๕๕๗... [21 เม.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลหนองควาย จัดทำโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานระหว่างปิดภาคเรียน... [21 เม.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

การอบรมเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าท่ีประจำหน่วยเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล... [21 เม.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

รณรงค์เชิญชวนประชาชนตำบลท่าวังตาลลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง... [21 เม.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมรดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย... [18 เม.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ทำพิธีอัญเชิญประดิษฐานเสาอินทขิล(หลักเมือง) ... [18 เม.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล"สิงห์ทอง"... [18 เม.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ทต.ชมภู จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2556 ... [17 เม.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมช่วงเทศกาลปี๋ใหม๋เมือง ของชาวเมืองแม่เหียะ... [17 เม.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557... [13 เม.ย. 2557]


เทศบาลตำบลสองแควจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2557... [13 เม.ย. 2557]


อบต.ดอยหล่อ ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2557... [11 เม.ย. 2557]


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน ประจำปีงบประมาณ 2557... [11 เม.ย. 2557]


โครงการเสน่ห์วันวานเวียงท่ากาน ตอน ปู๋จาพระเครื่อง ฟังเรื่องจ๊อยซอ ผ่อฟ้อนล้านนา... [11 เม.ย. 2557]


| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดการเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น สำหรับผู้เข้าสอบในสนามสอบจังหวัดเชียงใหม่ [23 เม.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่

[เอกสารประกอบ...] ผู้เข้าสอบแข่งขันในสนามสอบพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีความประสงค์สอบถามรายละเอียดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเข้าสอบแข่งขัน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-112602 และ 053-112988 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.


สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนการหลอกลวงและสวมสิทธิคนพิการ (ที่ ชม ๐๐๐๕/๒๖๖๑) [18 เม.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่


ด่วนที่สุด คลังจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือ อปท. ที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำ GPP จังหวัดเชียงใหม่ [17 เม.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่

[เอกสารประกอบ...] สาขาการบริหารราชการแผ่นดิน การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ (รหัส L) ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม ๐๐๐๓/๐๓๒ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ ให้จัดส่งข้อมูลทาง E-mail : cmi@cgd.go.th หรือทางโทรสาร หมายเลข 0-5311-2398-401 ต่อ 19


ด่วนที่สุด ให้ อปท. รายงานข้อมูลการใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ชอง อปท. (e - LAAS) ทาง FAX. 053-112636 หรือ e-mail: cmlocal11@gmail.com โดยด่วน ภายในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน ก่อนเวลา 12.00 น. [17 เม.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |