Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

อบรมการทำขนมไทย อาหารว่าง โดย กศน.สันทราย ให้กับกลุ่มแม่บ้านตำบลสันนาเม็ง  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 24 มิ.ย. 2559

อบรมการทำขนมไทย อาหารว่าง โดย กศน.สันทราย ให้กับกลุ่มแม่บ้านตำบลสันนาเม็ง เพื่อต่อยอดการหารายได้เสริม อบรม 2 วัน มีเมนูที่แตกต่างกันไป โดยมีวิทยากรจาก สนง.เกษตรอำเภอสันทราย ณ ห้องโถง ทต.สันนาเม็ง เมื่...| อ่านต่อ |
ทต.สันพระเนตร ร่วมกับ กศน.ตำบลสันพระเนตร อ.สันทราย จัดโครงการส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ... [24 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน"... [24 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลจอมทองร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด... [24 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

โครงการคลองสวยน้ำใส "รวมแรงไทยรักษาน้ำใสทุกคูคลอง"... [24 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแบบโยคะ... [24 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลอมก๋อยร่วมรณรงค์ป้องกันแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย... [23 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล สมัย สามัญ สมัยที่ ๒ ... [23 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน:ร่วมโครงการเยี่ยมและพัฒนาคุณภาพชิวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ประจำปี 2559... [23 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ทต.บ่อหลวงจัดประชุม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2559... [23 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน:จัดกิจกรรมสร้างเสริมเด็กไทย ห่างไกลยาเสพติด... [23 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน:จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวการใช้ปุ๋ยและสารเคมี การขยายพันธุ์ไม้ผล... [22 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ นำข้าราชการ พนักงาน ร่วมบริ... [21 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่... [21 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

สภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559... [21 มิ.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 โครงการฝึกอบรมสารธารณสุขมูลฐานและนำเสนอผลงานโปสเตอร์และวาจา [22 มิ.ย. 2559]  ข้อมูลใหม่


 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [20 มิ.ย. 2559]  ข้อมูลใหม่


 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา เรื่อง เทคนิคการบริหารงานงบประมาณ การพัสดุ การเบิกจ่ายเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัญหาและทางออกกรณีได้รับการทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ และแนวทางการจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ [20 มิ.ย. 2559]  ข้อมูลใหม่


 เชิญร่วมงาน Lanna Expo 2016 และการประชุมวิชาการล้านนาเมืองสุขภาพ ครั้งที่ ๒ [20 มิ.ย. 2559]  ข้อมูลใหม่


  ให้ อบต.ตรวจสอบการขอปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [16 มิ.ย. 2559]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |