Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

อบต.ดอยหล่อ ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2557  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 11 เม.ย. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2557 โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์  กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ แล...| อ่านต่อ |
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน ประจำปีงบประมาณ 2557... [11 เม.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการเสน่ห์วันวานเวียงท่ากาน ตอน ปู๋จาพระเครื่อง ฟังเรื่องจ๊อยซอ ผ่อฟ้อนล้านนา... [11 เม.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการดูแลพระภิกษุสามเณร... [11 เม.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการบริการทันตกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ... [11 เม.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันทราย อ.ฝาง จัดโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปี 2557 ... [10 เม.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลบวกค้าง ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย... [9 เม.ย. 2557]


เทศบาลตำบลบวกค้าง ได้จัดโครงการรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ... [9 เม.ย. 2557]


เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดโครงการส่งเสริมเยาวชนช่วงปิดเทอมประจำปี 2557 ... [9 เม.ย. 2557]


เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรม "วันบัณฑิตน้อย"... [9 เม.ย. 2557]


โครงการ เครือข่ายส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ให้ปราศจากการซื้อสิทธิและขายเสียง ... [9 เม.ย. 2557]


เทศบาลตำบลสันมหาพน มอบกระเบื้องมุงหลังคาช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย... [9 เม.ย. 2557]


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2557... [8 เม.ย. 2557]


พิธีมอบใบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันทราย... [8 เม.ย. 2557]


แห่ศาลหลักเมืองของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา... [8 เม.ย. 2557]


| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด อปท. ใด ที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรม e - LAAS ให้ส่งรายชื่อภายในวันที่ 11 เมษายน 2557 นี้เท่านั้น และให้ส่งเงิน ณ กลุ่มงานการเงินในวันที่ 18 เมษายน 2557 [11 เม.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่


ด่วนที่สุด ให้ อปท. ส่งแบบตอบรับการเข้ารับการอบรม e-LAAS ภายในวันที่ 11 เมษายน 2557 นี้เท่านั้น [10 เม.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่

เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการอบรมดังกล่าว


 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๗ [9 เม.ย. 2557]

[เอกสารประกอบ...] ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557


 ด่วนที่สุด : ให้อำเภอแจ้ง อปท. เรื่อง การอบรมหลักสูตรสมาชิกสภา รุ่น 1 และ รุ่น 2  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ) [9 เม.ย. 2557]

[เอกสารประกอบ...] ส่งแบบตอบรับยืนยันเข้ารับการฝึกอบรมตามแบบฯ ให้จังหวัด ภายในวันที่ 11 เมษายน 2557 เบอร์เฟ็กซ์อัตโนมัติ 053-112636 กำหนดฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภา รุ่น 1 และ รุ่น 2 วันที่ 28 - 30 เมษายน 2557


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |