Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

Bike For Mom
AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมถวายเทียนพรรษาในช่วงสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 29 ก.ค. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์  กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายเทียนพรรษาแก่วัดและสำนักสงฆ์ในตำบลดอยหล่อ 18 แห่...| อ่านต่อ |
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร... [29 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลดอยหล่อ ศึกษาดูงานเตาเผาขยะไร้มลพิษ... [29 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม และสภาวัฒนธรรมตำบลฟ้าฮ่าม จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558... [29 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สุเทพร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558... [29 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ ... [29 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เมืองแกนสวย เมืองแกนสะอาด... [28 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลบ่อหลวง ดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส.... [28 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558... [28 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาเวียงกุมกาม ครั้งที่ ๓... [27 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 ... [27 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ท่าศาลาทำความดี ประจำปี พ.ศ.2558... [27 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ... [27 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลเมืองแม่เหียะจัดขบวนแห่เทียนพรรษา พร้อมเครื่องไทยทาน ประจำปี 2558... [27 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดโครงการสำหรับผู้สูงอายุ เรื่อง "สุขภาพดีด้วย 3 อ: ออกกำลังกาย อาหาร อารมณ์... [27 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์ วารสาร"จำขึ้นใจ" และวีดิทัศน์ภาพยนตร์สารคดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น [28 ก.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์โครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ "วิ่ง รักษ์ ทรัพยากรไทย" [22 ก.ค. 2558]


 ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาตามโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสรเทศเพื่อบริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีพิเศษ [22 ก.ค. 2558]


 ประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลล่องแก่งหินเพิง ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๕๘ [21 ก.ค. 2558]


 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "รางวัลเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘" [21 ก.ค. 2558]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |