Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ต.สันผีเสื้อ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดประชุมการจัดทำแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ต.สันผีเสื้อ ปี 2560  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 27 ก.ย. 2559

วันที่ 26 กันยายน 2559 กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ต.สันผีเสื้อ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดประชุมการจัดทำแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ต.สันผีเสื้อ ปี 2560 ณ ห้องประชุมกาดท่าน้ำ ต.สันผีเสื้อ ...| อ่านต่อ |
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดการแข่งขันกีฬาตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2559 และการแข่งขันกีฬาฟุตบอล VIP เชื่อม... [27 ก.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 19.30 น.เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนั... [27 ก.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะสำหรับเยาวชน ตามโครงการตอบปัญหาธรรมะสำหรับเยาวชนตำบลสันผ... [27 ก.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลอมก๋อย จัดงานประเพณีสลากภัต ประจำปี 2559 ณ วัดแสนทอง... [27 ก.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลอมก๋อย เข้ารับรางวัลโตโยต้าลดโลกร้อนด้วยมือเรา... [27 ก.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิประโยชน์คนพิการ... [27 ก.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครดูแลคนพิการ... [27 ก.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลข่วง... [27 ก.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรเทศบาลตำบลหนองควาย... [26 ก.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่ปั๋งจัดโครงการพลังประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙... [26 ก.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

โครงการประเพณีสลากภัตรตำบลแม่ปั๋ง ประจำปี ๒๕๕๙ ณวัดป่าสหธรรมิกาฯ... [26 ก.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่ปั๋งร่วม งานบำเพ็ญกุศลศพท่านพระครูรัตน ปัญญาวัตร ดร.... [26 ก.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

รณรงค์ไวรัสซิกา... [26 ก.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สุเทพ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างรายวันตามโครงการฯ สมาชิกสภาเทศบา... [26 ก.ย. 2559]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ (e-Plan) [28 ก.ย. 2559]  ข้อมูลใหม่


 แจ้งเวียนข้อมูลของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ [28 ก.ย. 2559]  ข้อมูลใหม่


 รายงานสถานะการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [27 ก.ย. 2559]  ข้อมูลใหม่


 เชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ เพื่อร่วมฉลองเชียงใหม่ครบ ๗๒๐ ปี [26 ก.ย. 2559]  ข้อมูลใหม่


 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ [23 ก.ย. 2559]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |