Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการอบรมกลุ่มผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาส  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 2 ก.ย. 2557

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการอบรมกิจกรรมกลุ่มผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมอบรมสัมมนา "รักห่วงใยใส่ใจผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส" โดยนายสมพงษ์  ละใจมา  รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ปร...| อ่านต่อ |
เทศบาลตำบลบวกค้างจัดประชุมชี้แจงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ... [2 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ยินดีต้อนรับ คณะลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย เข้าศึกษาดุูงาน ณ... [1 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดอบรมบทบาทและหน้าที่ของศูนย์พัฒนาครอบครัว ประจำปี 2557... [1 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

การประชาคมตำบล/หมู่บ้าน... [1 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ยางเปียง จัดกิจกรรมอวยพรป่า... [1 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเ... [1 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

การจัดอบรมกลุ่มแม่บ้านรักสะอาด เพื่อให้มีรายได้เสริม จัดโดยสโมสรโรตารี่เชียงใหม่ถิ่นไทยงามและเทศบาลต... [31 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลจอมทองจัดโครงการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ และเพาะเห็ดนางฟ้า... [29 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลจอมทองติดตั้งป้ายจราจรบริเวณตลาดสดสี่แยกน้อย... [29 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สันผักหวานจัดโครงการอบรม อปพร. และผู้ปฏิบัติงานป้องกันฯ... [29 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ทม.แม่เหียะ... [29 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมอำเภอยิ้ม ประจำปี 2557... [29 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสองแคว(ส่งเสริมการออมทรัพย์ในผู้สูงวั... [29 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

อบรมให้ความรู้แพทย์แผนไทย และสมุนไพรให้กับ อสม.ตำบบสันนาเม็ง ... [28 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ถึง ท้องถิ่นอำเภอ เรื่อง ขอให้แจ้ง อบต. การตรวจสอบการโอน ย้าย การจ้างพนักงานจ้าง เข้า ก.อบต. หากแก้ไขไปแจ้ง จังหวัดภายในวันที่ 10 ก.ย.57 [2 ก.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่


 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีรายชื่อ ดำเนินการบันทึกข้อมูล ในระบบ e-Plan ให้แล้วเสร็จ ภายในวัที่ 3 กันยายน 2557 [2 ก.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน และเชิญร่วมพิธีเปิดงาน "เทศกาล มหัศจรรย์ผลไม้ใต้สู่แดนเหนือ" [1 ก.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่


เรียน นายก อบจ.เชียงใหม่, นายกเทศมนตรี, และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกท่าน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปท้องถิ่นเดินหน้าประเทศไทย ครั้งที่ ๒ ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ (ที่ สขท. ๑๖๐/๒๕๕๗) [1 ก.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |