Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 15  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 3 มี.ค. 2558

นายจำรัส อินใจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ข่า พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลแม่ข่า เข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ...| อ่านต่อ |
การประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยปราการสมัยสามัญ สมัยที่ 1 สมัยแรก ประจำปี 2558... [2 มี.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล นายกอบต.แม่สูน รับมอบโล่เกียรติคุณ ผู้ที่สนับสนุนคนพิการดีเด่น... [2 มี.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นหางดงเกมส์ครั้งที่ 10 (สันผักหวานเกมส์)... [2 มี.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ร่วมโครงการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภี ครั้งที่ 16... [2 มี.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ทต.ชมภู จัดโครงการการมีส่วนร่วมประชาชน เพื่อทบทวนจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2558... [27 ก.พ. 2558]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง... [27 ก.พ. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลบ่อหลวง ดำเนินโครงการ สืบสานประเพณีไหว้สา ขุนหลวงวิลังคะ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมี ท... [27 ก.พ. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าศาลาร่วมร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการพื้นบ้านผู้สูงอายุระหว่างเครือข่ายของสาขาสมาคมผู้... [26 ก.พ. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าศาลาเข้าร่วมโครงการอำเภอเมืองเชียงใหม่ยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2558... [26 ก.พ. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ร่วมโครงการพัฒนาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ตำบลท่าวังตาล... [26 ก.พ. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าวังตาล... [26 ก.พ. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าศาลาฝึกอบรมการซ้อมแผนไฟไหม้และป้องกันเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ... [26 ก.พ. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เยี่ยมบ้านด้วยรักและห่วงใยในสุขภาพ... [25 ก.พ. 2558]

 ข้อมูลใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ โดย สถจ.เชียงใหม่ ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นเพื่อกระตุ... [25 ก.พ. 2558]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 การประกวดผลงานเชิงความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำงานของกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ที่ มท ๐๘๐๑.๓/๒๑๕) [2 มี.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


 เรื่อง กำหนดเวลาตารางสอบสัมภาษณ์ (การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานบริหาร) [2 มี.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


 องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อ.สันกำแพง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [24 ก.พ. 2558]  ข้อมูลใหม่


 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อ.แม่แจ่ม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [23 ก.พ. 2558]


 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม "การเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสาธารณะของผู้บริหารและบุคลากรใน อปท." (ที่ ศธ ๐๕๓๒.๐๑/ว ๘๘๔) [20 ก.พ. 2558]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |